Snadná cesta k nesnadnému vnímání hudby

 

 

Projekt SIPVZ    

Ať je učitelům zlatým pravidlem, aby se všechno předkládalo všem smyslům, pokud to je jen možné, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, čichatelné čichu, ochutnávatelné chuti, hmatatelné hmatu. A jestliže se něco může vnímat několika smysly, nechť se to děje několika smysly. Nic není v rozumu, co nebylo před tím ve smyslech. Proč by se tedy počátek vyučování nedál raději věcným názorem než slovním podáním věci? “ J.A.Komenský: Velká Didaktika, 1657

 

V  letošním školním roce 2004/2005 se škola zapojila do projektů SIPVZ. Snahou je další zavádění ICT do výuky, toto je v souladu s dlouhodobým záměrem školy v rámci kvalitní výchovy a vzdělávání.

 

Webové stránky s výstupy z projektu www.zs1caslav.ic.cz

 

 Multimediální učebna

 

Fotografie ze setkání ředitelů škol a učitelů, v rámci kterého zhlédli využití interaktivní tabule při výuce hudební výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na ukázku práce s interaktivní tabulí 1.12. 2005 od 14,00 hod. na naší škole           pozvánka IT.doc

 

 

          Realizujeme projekt - fotodokumentace

 

 

 

 

Motivace k dechovému cvičení - využití nástroje popisovač

 

 

 

 

 

 

Rytmizace říkadla a rytmický přepis do čtyřčtvrťového taktu - psaní dotykovým perem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytmický doprovod na Orffovy nástroje, který se přidává po dvoutaktích - opora o zápis na interaktivní tabuli

 

 

 

 

 

 

Opakování nauky - využití zvukového záznamu a obrázků z "knihovny prostředků"

 

 

 

 

 

 

 

 

Opora o názor - magnetická žákovská tabulka

 

 

 

 

 

 

 

Doplnění o další zvukové vjemy - zvonkohra

 

 

 

 

 

Technické zázemí

 

 

 

 

Sponzoři projektu:

Státní informační politika ve vzdělávání www.e-gram.cz                                                

 

Výrobce školního nábytku www.amba.cz

 

 

Jsme partnerskou školou Základní školy Třemošnice pro ověřování projektu EKO - centrum ZŠ Třemošnice. 

Česky English

Vyhledat v textu

18. 3. Eduard

Zítra: Josef

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgMyslíš si, že jíš zdravě?
a) Ano
  
 222
b) Spíše ano
  
 120
c) Spíše ne
  
 121
d) Ne
  
 190

Návštěvnost stránek

1016519