Postup při zařazování žáků do skupiny s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Budeme opět otvírat skupinu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní informace

K rozvoji nadání žáků škola uskutečňuje rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů podle ŠVP ZV "Škola - základ života". Za tímto účelem vytváří skupinu žáků s rozšířenou výukou nebo zřizuje třídu s rozšířenou výukou.

Do skupiny žáků s rozšířenou výukou jsou zařazováni žáci ze tříd jednoho ročníku. O zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou rozhoduje ředitel školy na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a se souhlasem zákonného zástupce žáka.

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471