Postup při zařazování žáků do skupiny s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Budeme opět otvírat skupinu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní informace

K rozvoji nadání žáků škola uskutečňuje rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů podle ŠVP ZV "Škola - základ života". Za tímto účelem vytváří skupinu žáků s rozšířenou výukou nebo zřizuje třídu s rozšířenou výukou.

Do skupiny žáků s rozšířenou výukou jsou zařazováni žáci ze tříd jednoho ročníku. O zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou rozhoduje ředitel školy na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a se souhlasem zákonného zástupce žáka.

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

18. 3. Eduard

Zítra: Josef

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgMyslíš si, že jíš zdravě?
a) Ano
  
 222
b) Spíše ano
  
 120
c) Spíše ne
  
 121
d) Ne
  
 190

Návštěvnost stránek

1016519