Stavební úpravy

Modernizace vybavení školy

ořez.jpg
Na konci kalendářního roku 2011 škola zakoupila pro žáky další interaktivní tabule, dataprojektory a počítače. Ke stávajícím interaktivním tabulím přibyly další, byly zakoupeny počítače, dataprojektory a vizualizéry. Tyto učební pomůcky byly hrazeny z peněz Evropské unie a státu v rámci projektu Peníze do škol, do kterého se škola zapojila. Rada rodičů darovala škole tři počítače, které rozšířily stávající počet počítačů v jedné ze dvou počítačových učeben školy. Většina nových pomůcek se využije k rozšířené výuce přírodovědných předmětů a matematiky, kterou si mohou žáci zvolit od šestého ročníku. Další pomůcky usnadní výuku angličtiny v prvních třídách, kde názorných obrázků ve spojení s mluveným slovem není nikdy dost.

Na co se můžete těšit po prázdninách

CIMG6391.jpg
V září na vás budou čekat vymalované chodby v přízemí, vymalovaná třída paní učitelky Hájkové, tedy budoucí VIII.B a prostory ve školní družině. A co hlavně - nová učebna informatiky. Koho baví tělesná výchova, bude potěšen zrenovovanou podlahou v tělocvičně.

 

 

 

CIMG6388.jpgCIMG6391[1].jpgP7310460.jpgP7310461.jpg

Nová počítačová učebna

P5260249.jpg
Od 18. května probíhá ve škole vestavba nové počítačové učebny v prostorách současné velké terasy. V průběhu prázdnin budou probíhat i další úpravy - renovace, vytmelení, nové lajnování a nalakování podlahy v tělocvičně školy, malování chodby a některých učeben. Také ve školní družině proběhnou úpravy schodiště a šatny. Nová učebna s počítači by měla začít fungovat 1. září 2009.

 

 

P5280256.jpgP5280255.jpgP6010012.JPGP6010013.JPG

Výzdoba školy

CIMG5695.jpg
Začátek školního roku je vždy ve znamení uprav prostředí, ve kterém probíhá výuka. V letošním školním roce 2008/2009 byly nainstalovány dřevěné vyřezávané panely s výtvarnými slohy do druhého patra budovy vedle učebny výtvarné výchovy. Děti tak mohou při výuce používat další názornou pomůcku, která jim připomene vývojová období výtvarného umění.
Tento námět vymyslel a zpracoval pan učitel Kalina, který léta učil na naší škole, spolu s paní učitelkou Hrdličkovou. Současnou podobu obnovily bývalá paní ředitelka Srnská a paní učitelky Hrdličková a Štektrová.

CIMG5699[1].jpgCIMG5702.jpgCIMG5701.jpgCIMG5690.jpg

Co se děje ve škole o prázdninách

IMG_1124.jpg
Ani o prázdninách ruch ve škole neutichá. Toto období je ideální pro rekonstrukce prostor školy, drobné úpravy, malování a nátěry a také pro úklid. Hned zpočátku července začala výměna podlah v učebnách, kde sídlí 1. a 2. třídy. Podlahy s parketami budou nahrazeny betonovým povrchem krytým linoleem. Pamatuje se i na úpravu prostředí pro starší žáky - 1. září na ně budou čekat vkusně vymalované chodby ve druhém patře. V průběhu nového školního roku se počítá s vybudováním nové počítačové učebny. Na tu se těší jak učitelé, tak i žáci. Rozhodně přispěje k dalšímu zefektivnění výuky.

Nové změny ve vybavení učeben

CIMG5061.jpg
Od prosince do května roku 2008 proběhly následující změny, které se zasloužily o další zlepšování pracovního prostředí žáků i učitelů.
výměna obložení na schodištích a v učebně č. 11
rozšíření o dvě pracoviště v pracovně PC
doplnění dvou dataprojektorů do učeben
ozvučení tělocvičny
zakoupení nových lavic do učebny zeměpisu
nové obklady u umyvadel v kreslírně
rekonstrukce odpočinkové plochy u školního pozemku
průběžně probíhá obnova školní výzdoby

CIMG5059.jpgCIMG5056.jpgCIMG5053.jpgCIMG5058.jpg

Rekonstrukce

PC130125.jpg
V závěru kalendářního roku 2007 se v naší škole opět buduje. Na schodištích se montuje nové obložení. Po té, co proběhla rekonstrukce žákovkých WC, se i zaměstnanci školy dočkali nových sociálních zařízení. Ředitel školy zajistil doplnění nových počítačů do počítačové učebny. Do učebny třetího ročníku byl zakoupen dataprojektor. Kabinety byly doplněny o další pomůcky.

Prázdninové úpravy

CIMG4315.jpg
V době hlavních prázdnin školního roku 2006/2007 se na naší škole intenzivně budovalo a vylepšovalo. Ve druhém patře vznikla místo učebny chemie, která byla přestěhována do nové odborné pracovny, další učebna určená k všeobecnému využití žáky druhého stupně. Do dalších učeben byla zavedena počítačová síť, což přispěje k jejímu efektivnějšímu využití při výuce.
V prvním patře byly vymalovány chodby. Rozsvílily je veselé barvy. Ani na pracovníky školy se nezapomnělo. Vyučující mají nově vymalovanou sborovnu. Její podlahu pokrylo nové linoleum. Do sborovny přibyl další počítač a také nová výkonná tiskárna.

CIMG4311.jpgCIMG4316.jpgCIMG4312.jpgCIMG4315[1].jpg

Nová učebna přírodopisu a chemie

PICT0335.jpg
Během dubna 2007 proběhla rekonstrukce učebny přírodopisu s cílem vybudovat moderní místnost pro výuku přírodopisu a chemie. Učebna byla vybavena moderními prosklenými skříněmi, stoly s umyvadly, stoly pro mikroskopování a novou tabulí. Především pro výuku chemie byl rozveden v učebně plyn. Při výuce bude možné využívat dataprojektor, připojení ke školní síti a ozvučení.

 

 

1 učebna che a př.jpgučebna př ache 2.jpgPICT0334.jpgČáslav Mas. 2.jpg

CIMG3438.jpgČaslav Mas 1.jpgCIMG3437.jpgCIMG3433.jpg

Druhá interaktivní tabule

CIMG2588.jpg
Naše škola vyhrála v celorepublikové soutěži "Tabule zdarma pro vaši školu" firmy Profimedia interaktivní tabuli. Je to druhá tabule tohoto druhu na naší škole. Tento skvěle využitelný vyučovací prostředek je právě instalován v jedné z učeben prvního stupně a bude určen především pro žáky prvních až pátých tříd .

Rekonstrukce

WC nové.jpg
V prosinci roku 2006 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v prvním patře školy. Další dvě třídy se dočkaly nových výškově stavitelných lavic, nového linolea a nových tabulí. Ve třídě č. 12 došlo k výměně obložení. V kancelářích školy byly obnoveny malby a udělaly se nové podlahy. Do počítačové učebny byly nakoupeny nové počítače, ty starší se rozmístily do jednotlivých tříd, aby se ještě lépe využilo zasíťování celé školy.

Zasíťování školy

V období hlavních prázdnin školního roku 2005/2006 proběhlo zasíťování školy. Žáci a jejich vyučující získali možnost připojit se na internet v dalších učebnách a mohou tak využít dalších informačních zdrojů pro výuku.

Úpravy atria

CIMG0920.jpg
Na konci školního roku 2005/2006 se začalo rekonstruovat atrium. Cílem je využít jeho prostor pro výukové účely.

 

 

 

 

 

CIMG0942.jpgCIMG0959.jpgCIMG1094.jpgCIMG1093.jpg

1[4].jpg2[4].jpg3[3].jpg4[4].jpg

Školní bufet

bufet.jpg
V rámci modernizace školy a vyhovění přání žáků, vyjádřených v dotazníkových šetřeních ke školnímu vzdělávacímu programu, byl ve škole zřízen bufet. Žákům se tak rozšířily možnosti občerstvení a tím i dodržování pitného režimu.

Zlepšování prostředí

Ke konci roku 2005 byly provedeny malířské práce v učebně chemie, zeměpisu, hudební výchovy a ve třídě V. B.
Chodby v 1. patře rozsvítilo nové obložení. V řadě tříd byl obložen prostor za umyvadly a vyměněna umyvadla s bateriemi.

CIMG0117 (1).jpgCIMG0121 (1).jpgCIMG0119 (1).jpgCIMG0122 (1).jpg

Multimediální učebna

Probíhající úpravy učebny
V průběhu hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce učebny fyziky na multimediální učebnu v hodnotě 455 142,- Kč. Zřizovatel Město Čáslav přispěl škole částkou 365 000,- Kč. V rámci projektu SIPVZ byla škole schválena MŠMT ČR dotace ve výši 120 000, - Kč na interaktivní tabuli, která je součástí učebny.
Učebna je vybavena počítačem, dataprojektorem, interaktivní tabulí, DVD přehrávačem, videorekordérem, elektronickými varhanami a zpětným projektorem. Samozřejmostí je připojení k internetu a ozvučení učebny.

Původní učebna fyzikyPICT0069.jpgPICT0068.jpgPICT0022.jpg

PICT0091.jpg
Multimediální učebna má stupňovité uspořádání a je v ní 40 míst pro žáky.
Žáci tuto učebnu využívají nejen pro výuku fyziky - ve stolcích jsou zabudované uzamykatelné žákovské elektropanely, ale i pro výuku ostatních předmětů.

 

 

 

PICT0068.jpgPICT0032.jpgPICT0080.jpgPICT0093.jpg

PICT0084.jpgPICT0092.jpgPICT0091.jpgPICT0082.jpg

Malování

PICT0096 (1).jpg
V prvním pololetí školního roku 2004/2005 proběhlo malování některých tříd. Na fotografiích je učebna přírodopisu.

 

 

 

 

 

PICT0085 (1).jpgPICT0086 (1).jpgPICT0087 (1).jpgPICT0096 (1).jpg

Rekonstrukce

během rekonstrukce
V 1.pololetí školního roku 2003/2004 proběhly stavební úpravy školní družiny a rekonstrukce WC v prvním patře.
Náklady činily cca 300 000 Kč.
Zde jsou fotografie z průběhu rekonstrukce toalet.

 

 

 

 

před rekonstrukcíběhem rekonstrukcepo rekonstrukcipo rekonstrukci

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471