Archiv

Testování PISA

CIMG0945.jpg
Naše škola se zúčastnila mezinárodního testování patnáctiletých žáků a žáků devátých ročníků v přírodovědné gramotnosti. Testy byly zaměřeny na přírodovědné předměty - fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis. Žákům je zadali pracovníci České školní inspekce. Mezinárodního srovnávacího výzkumu se účastní řada států Evropy. Z naší republiky se do něj zapojilo přes 100 škol. V rámci těchto škol jsme se umístili na 16. místě v přírodovědné gramotnosti, na 19. místě v čtenářské gramotnosti a na 22. místě v matematické gramotnosti.

Projekt VODA a projektový den 22. března 2007

voda 1[2].jpg
Ve školním roce 2006/2007 realizuje naše ZŠ v rámci environmentální výchovy celoškolní projekt Voda. Projekt v různých vyučovacích předmětech zdůrazňuje informace o vodě a ochraně vodních zdrojů. Žáci naší školy se zúčastnili v průběhu školního roku i různých výtvarných soutěží s tématikou vody vyhlášených např. KÚ Středočeského kraje a Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč a.s.

 

 

nv 4[1].jpgnedostatek vody[1].jpgCIMG2964[1].jpgCIMG2887.jpg

angličtina[2].jpg
Součástí našeho celoročního snažení byl i projektový den, který se konal u příležitosti Světového dne vody. Tento den byl zaměřený na problematiku ochrany vody a vodních zdrojů. Každý z vyučujících si pro děti připravil tvořivou dílnu, která toto téma pojala z různých úhlů pohledu. Žáci vyhledávali a zpracovávali informace, mikroskopovali, prováděli měření a pokusy, zpívali, malovali. Někteří z nich se vydali do městské knihovny, jiní do výrobny čističek vod nebo do plaveckého bazénu. Část dětí si vyšla přímo do přírody k čáslavským rybníkům.

DSC_8108[1].jpgna web 3.jpgkoloběh na web[2].jpgvýtvarka na web[2].jpg

mikroskopování na web[1].jpg
Zajímavé byly výsledky jejich čtyřhodinové práce. Patří k nim např. pracovní listy, texty o čáslavských rybnících, flipcharty popisující koloběh vody, labskou vodní cestu, vodstvo v České republice a ve Velké Británii atd. Celý den monitorovala redakční rada školy. Na závěr si žáci vyzkoušeli prezentační dovednosti při předvádění výsledků své práce spolužákům.

 

 

 naweb JVa[2].jpgv knihovně[1].jpgjana[1].jpgharmonika[1].jpg

Zápis ve školním roce 2004/2005

Pestrá tabule vítá budoucí prvňáčky.
V lednu naše škola přivítala budoucí prvňáčky. Děti předvedly, co všechno se doma a ve školkách naučily. Na tabuli poznaly pohádkové postavičky a vypravovaly o nich. V lístcích kopretiny našly číslice. Započítat si mohly i při hře s kuželkami nebo vyhledávání různých tvarů na magnetické tabuli.

Žáci z vyšších ročníků pomohli při zápisu.
Děti si rády i zacvičily nebo zahrály výukové hry na počítači. Na koberci ukázaly, že vědí, kde je vpravo a vlevo.

tabu (1).jpgmg.tabule (1).jpgkuž (1).jpgkuželk (1).jpg

počíV (1).jpgkoberecV (1).jpgpočítačV (1).jpgkuželkyV (1).jpg

dárky (1).jpg
Starší žáci připravili pro budoucí prvňáčky řadu různých dárků, které dětem připomenou jejich návštěvu školy.

 

 

 

 

 

dárkV (1).jpgknížkyV (1).jpgknihaV (1).jpgtabuV (1).jpg

Spolupráce naší školy s mateřskou školkou Masarykova

Nastává období zápisu budoucích prvňáčků. Vstupem do školy se změní jejich dosavadní způsob života. Budou poznávat nové věci, osvojovat si potřebné návyky a navazovat nové vztahy se svými spolužáky a učiteli. Zahájení pravidelné školní docházky je pro děti náročným obdobím a učitelé z mateřských i základních škol se již v této době snaží budoucím žáčkům školu přiblížit a usnadnit jim cestu za poznáním.
V lednu se uskutečnila návštěva dětí z mateřské školy v první třídě ZŠ Masarykova. Děti si přišly prohlédnout školu a podívat se, co se prvňáčci za půl roku školní docházky naučili. Ti jim zahráli pohádku „O Sněhurce“, předvedli, jak umí číst, psát a počítat. Děti z MŠ Masarykova se také nenechaly zahanbit. Rozeznat barvy pro ně nebylo vůbec obtížné, stejně tak se nebály zarecitovat básně. Na závěr si všichni společně zazpívali.
Dětem z MŠ se ve škole líbilo, takže do prvních tříd již půjdou bez ostychu. Všichni učitelé ZŠ Masarykova se na budoucí školáky těší.

Pict0013.jpgPict0014.jpgPict0015.jpgPict0016.jpg

Pict0005.jpgPict0010.jpgPict0011.jpgPict0012.jpg

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471