Další projekty

 

Cestou přírodovědných a technických oborů

Registrační číslo projektu:      CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Název projektu:                      Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Příjemce dotace:                     Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Partner:                                   Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

 

 Spolupracujeme s výše uvedenou školou na projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Naši žáci 8. a 9. ročníků využívají vzdělávací nabídky školy v rámci zájmových aktivit.

 

Odplouváme dál

Naše škola je od 1. 6. 2013 zapojena do projektu „Odplouváme dál“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Projekt realizujeme ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., která se zaměřuje rozvoj lidských zdrojů, výzkum profesního uplatnění, a to za využití výpočetní techniky a pracovní diagnostiky.

 

Pro tento účel je využíván poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti ČR. V současné době je RCV generálně pověřeno MPSV ČR implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci ČR.

 

Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol Středočeského kraje a pracovníci škol zaměření na kariérové poradenství (výchovní poradci).

 

Účelem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně prevence před nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem žáků ze systému vzdělávání, osvětová a informační činnost směřující k žákům a zákonným zástupcům při řešení budoucí profesní dráhy.

 

Hlavní cíle projektu:

  • kariérové poradenství pro žáky ZŠ a zpětnovazebné šetření
  • informační a poradenská činnost pro žáky a výchovné poradce škol
  • profesní diagnostika a poradenství při volbě budoucího povolání žáků

 

Více informací o projektu naleznete na http://odplouvamedal.rcv.cz/.

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471