1. - 9. ročník

 

 Projektový den

 

V letošním školním roce se opět v měsíci dubnu konal celoškolní projektový den s tématem Voda. Žáci pod vedením učitelů zpracovali výstupy na různé oblasti spojené s životním prostředím. Objevila se taková témata jako: Cesta kapky vody, Čáslavské rybníky, Moje vodní stopa apod. Žáci se vydali do terénu, navštívili čističku vody, u rybníka odebrali vzorky vody a mikroskopovali je. Někteří žáci šli do plaveckého bazénu. Témata se dotýkala různých vyučovacích předmětů. Hlavně přírodovědy, prvouky a přírodopisu, ale i angličtiny, děti si rozšířily slovní zásobu spojenou s tímto tématem. Výstupem z projektů byly výkresy, plakáty, leporela, grafy různých závislostí a další zajímavé objekty.

 

 

Mistrovství školy ve šplhu 2018

 V dubnu se konalo mistrovství školy ve šplhu. Ve 2. a 3. ročníku obsadili 1.místo Phan Minh Nhat a Elena Pelešková. Ve  4 .a 5. ročníku Vojtěch Paták a Kristýna Vaňková. V 6. a 7. ročníku Michal Votýpka a Iva Babáková. V 8. a 9. ročníku Adam Trnka a Kristýna Kadeřábková.

 

 

 Výtvarná soutěž

soutěž.jpgŽáci naší školy bojovali o ceny v prvním ročníku výtvarné, keramické a fotografické soutěže Středočeského kraje na téma „Náš kraj 2017“. Eliška Loudová z 8C se umístila v druhé věkové kategorii na prvním místě s obrazem „Čáslav podle Gogha.“ Aneta Semrádová a Kryštof Zavadil z 5B si odnesli druhé místo za společný obrázek s názvem „Poštovní známka Čáslav.“ Všichni výherci postupují do okresního kola. Vyhlašovatelem prvního ročníku je Středočeský kraj a organizátorem oblastního kola byl Dům dětí a mládeže Čáslav. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, střediska volného času a dětské domovy Středočeského kraje. Na fotu výherci s místostarostou města.

 

Den otevřených dveří

mikulášská škola.jpgJako tradičně i v tomto školním roce chodil po škole Mikuláš s čerty a anděly a uskutečnil se Den otevřených dveří. Během dopoledne měli rodiče možnost navštívit výuku na prvním stupni ZŠ. Na dni zazpívali žáci školy pod vedením paní učitelky Švenkové a na flétny zahrály děti z kroužku flétny paní učitelky Stočkové. Potom už se návštěvníci školy věnovali soutěžím v tělocvičně, které pro ně připravili Peeři. Paní učitelky připravily pro děti i různé dílničky a práci s interaktivní tabulí. 

 

 

 

Okresní kolo přespolního běhu

V okresním kole přespolního běhu v Kutné Hoře 2. 10. se na předních místech umístili tito žáci. Na prvním místě družstvo mladších dívek (Dočekalová, Stehnová, Vaňková, Reslová, Babáková, Fojtíková), družstvo starších dívek (Kadeřábková, Nováková, Dlouhá, Kulhavá, Trnková, Mládková), přípravka chlapci (Holý, Resl, Paták, Malina M., Koryčánek, Brebis). Na druhém místě přípravka dívky (Vaňková, Miláčková, Pelešková, Bělohlávková, Kopecká, Levinská), družstvo mladších chlapců (Malina F., Hrubý, Hamsa, Kubín, Hruban, Beneš). Gratulujeme.

 

 

Okresní olympiáda

V okresní olympiádě v atletice v Kutné Hoře 20. a 21. září první místa obsadili: Lucie Trnková -  běh na 800 m, Tereza Stehnová -  běh na 300 m, Ondřej Pospíšil – běh na 60 m překážek, Kristýna Vaňková – běh na 150 m, Roman Stehno – běh na 300 m. Další naši žáci se umístili na 2. a 3. místech. Gratulujeme.

 

 

Vystoupení dramatického kroužku

 

dram kroužek.jpgV letošním školním roce pracoval ve škole dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Javůrkové. Žáci v závěru školního roku sehráli představení pro děti z prvního stupně, které mělo velký ohlas.  

 

 

 

 

Sazka - předávání cen

sazka předávání cen.jpgV průběhu školního roku pokračovalo ve všech třídách plnění disciplín Sazka Olympijského víceboje. Naše škola se stala jednou z 50 vybraných škol v republice a získala prémii 20 000 Kč na sportovní potřeby. Slavnostního předání v ČNB v Praze se zúčastnil ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský a učitel tělesné výchovy Milan Valtr se dvěma vybranými žáky. Výhru předávali čeští olympionici M. Doktor, Š. Kašpárková a M. Topinková Knapková. 

 

 

 

Oceňování žáků Radou rodičů a úspěch v Recyklingu

oceňování žáků.jpgTradičně byli žáci naší školy za úspěchy v olympiádách a soutěžích oceněni odměnami od Rady rodičů. Dárky jim předal ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský. Vítěznou příčku obsadili žáci naší školy v regionální soutěži firmy Recycling, které se zúčastnilo v letošním školním roce 18 základních škol. Naše škola nasbírala více než 47 tun papíru a kovů. V mezitřídní soutěži zvítězila třída II.B (7 364 kg), druhá byla IV.B (6 383 kg) a třetí I.A (4 832 kg). V jednotlivcích byli nejlepší Alexander Volf ( 4 810 kg), Dorota Kutilová (4 110 kg) a Kateřina Rusnáková (3 582 kg). Kovů odevzdala nejvíc Kristýna Rusnáková (2 420 kg). Vítězné třídy i jednotlivci byli odměněni od firmy Recycling.

 

 

Dětský den

dětský den.jpgTaké v letošním školním roce žáci druhého stupně - peer aktivisté - připravili pro naše prvňáčky, druháky a děti ze školek soutěže a hry. Letos jsme pozvali i děti z Diakonie. Počasí nám přálo a tak si děti mohly venku pěkně zařádit. 

 

 

 

 

 

 

Sportovní úspěchy 2017

zlaté tečky.jpgV letošním školním roce byla opravdová žeň sportovních úspěchů , jak se můžete přesvědčit níže. Poslední velký sportovní úspěch měli mladší chlapci ze ZŠ Čáslav, Masarykova ul. na okresním finále malé kopané 7. června v Kutné Hoře. Pohár vítěze nad hlavu zvedli: Lukáš Březina, Marek Gonda, Lukáš Kubín, Jakub Stiburek, Jan Miřacký, Adam Chmelař, Filip Varga a David Hybler.

 

 

 

McDonald 2017 Neratovice.jpgMC Donald 2017 Čáslav Vodranty.jpgzlaté tečky.jpg

 

 

 

 

 

Objev svůj rytmus

objev svj rytmus.jpgDne 6. 6. 2017 se uskutečnil v tělocvičně školy v rámci prevence patologických jevů hudebně vzdělávací pořad pro žáky 1. i 2. stupně s názvem „Objev svůj rytmus“. Žákům byla zajímavou formou přiblížena problematika správného životního stylu jako prevence předcházení nevhodného chování a návyků. Dětem se program líbil.

 

 

 

 

 

Projektový den

DSCN3203.jpgV letošním školním roce se opět v měsíci dubnu konal celoškolní projektový den s názvem Zdravý životní styl. Žáci pod vedením učitelů zpracovali výstupy na různá témata spojená se zdravou výživou, s péčí o tělo a  o naše zdraví. Někteří žáci vyjeli do plaveckého bazénu nebo na čáslavskou cyklostezku. Témata se dotýkala různých vyučovacích předmětů. Například angličtiny, děti si rozšířily slovní zásobu spojenou s tímto tématem. Nebo češtiny - někteří žáci navštívili městskou knihovnu, aby besedovali nad knihami a jejich významem pro odpočinek. Výstupem z projektů byly výkresy, plakáty, leporela, grafy různých závislostí a další zajímavé objekty.

 

 

DSC_0515.jpgDSC_0528.jpgDSCN3230.jpgP1050053.jpg

 

 

Obora Žleby

obor žkeby.jpg15. března 2017 se uskutečnila v tělocvičně školy přednáška pod názvem Smysly zvířat. Pracovníci Obory Žleby zábavnou formou seznámili žáky školy se zvláštními vrozenými schopnostmi živočichů a s tím, jak jich dokáží využít ve svůj prospěch. Jednotlivé smysly a dovednosti savců, dravců, sov, plazů a brouků demonstrovali pracovníci Obory na ochočených zvířatech. Akce se setkala u žáků se zájmem a skvělé bylo, že si žáci  mohli také prohloubit a doplnit svoje poznatky ze života a z hodin přírodovědných předmětů.  

 

 

 

 

Soutěž ve šplhu

 šplh.jpgJako každoročně i v letošním školním roce se konalo mistrovství školy ve šplhu. Zúčastnili se ho žáci se zájem o tuto disciplínu. Přišla také řada diváku, jejich spolužáci a někteří rodiče. Vítězům předal diplomy ředitel školy. Na fotu jsou vítězové s nejlepším časem Viola Dlouhá a Filip Žaloudek.

 

 

 

 

Sportovní úspěchy v 1. pololetí 2016/2017 

Okresní atletická olympiáda (21. 9. 2016 v Kutné Hoře): Zlaté medaile: 12. Okresní kolo přespolního běhu ( 27. 9. 2016 v Kutné Hoře) 1. místo – přípravka dívky,1.místo – přípravka chlapci, 2. místo – dívky mladší. Pohár ZŠ ve florbale – žáci 4. a 5. tříd 2. místo. O pohár hejtmana – florbal 2. místo – žáci 4. a 5. tříd. O pohár SPŠ Čáslav – florbal 2. místo – starší žáci. Okresní turnaj ve florbalu – starší žáci (6. 12. 2016 v Kutné Hoře) 2. místo.

 

 

 

 

 

 

Přednáška o zdravé výživě  

zdravá strava.JPGNaši školu navštívila se svojí přednáškou o zdravé výživě RNDr. Mária Adamčíková. Žákům vysvětlila, že výživa představuje nedílnou a naprosto neodmyslitelnou součást života každého z nás. Poskytuje nám živiny, stavební kameny našich těl, jakož i požitek a potěšení. Víme teď, že cílem toho, proč jíme je hlavně přijímání potřebných živin a energie, abychom vůbec mohli dále žít.

 

 

 

 

Recyklohraní

baterky.jpgŽáci museli shromáždit dostatečné množství vybitých baterií, s jejichž pomocí tvořili obrys ČR.   Z průzkumů vyplývá, že se děti příliš neorientují v tom, kam vyhazovat baterie. Proto druhá část úkolu byla zaměřena u menších na tajnou misi, u větších na práci s databázi sběrných míst. Menší děti se v rámci výuky vydaly k nejbližšímu sběrnému místu na baterie a vyzvídaly podrobnější informace: kdo se o box stará, jak často se vynáší, v jakém stavu byl box. Žáci pak pracovali s databází sběrných míst na internetu. Měli určité indicie, podle kterých museli vyhledat dané sběrné místo a výsledek pak zaznamenat do tajenky, která byla zářijový Evropský den recyklace baterií.

 

 

Mikuláš ve škole

 mik 1.jpgJako každý rok, tak i letos vyrazili Mikuláš, čert a anděl potěšit žáky naší školy. Při obchůzce prvních až devátých ročníků si vyslechli básničky i písničky, ve vyšších ročnících to spíš bylo o legračních hláškách. Tato akce patří k tradicím na naší škole a je vždy zajímavým zpestřením tohoto dne před vlastním Mikulášem, který je večer v rodinách. 

 

 

 

mik 2.jpgmik 3.jpgmik 4.jpgmik 5a.jpg

 

 

Mikulášská škola a Den otevřených dveří

 
mikuláš.JPGNa začátku prosince proběhla celoškolní akce Den otevřených dveří, Mikulášská škola, tvořivé dílničky a výstavka školních prací. Rodiče a přátelé školy měli možnost navštívit výuku ve třídách, prohlédnout si školu a práce, které vznikaly ve škole v průběhu let. S velkým úspěchem se setkala kronika školy, která obsahuje zápisy a fotodokumentaci od roku 1962/1963. V odpoledních hodinách se děti setkaly při soutěžích s Mikulášem a s čerty. Akce se vydařila.

 

mik šk 2.jpgmik šk 3.jpgmik šk 4.jpgmik šk 5.jpg

 

Přespolní běh

 

V Kutné Hoře se 27. září 2016 uskutečnilo okresní kolo přespolního běhu. Škola dosáhla velmi dobrých výsledků. 1. místo – přípravka dívky (Agáta Nováková, Tereza Stehnová, Adéla Kopecká, Natálie Levinská, Kristýna Bělohlávková, Andrea Dočekalová). 1. místo – přípravka chlapci (Petr Hrubý, František Malina, Vojtěch Hamsa, David Beneš, Filip Zelený, Vojtěch Paták). 2. místo – dívky mladší ( Viola Dlouhá, Kristýna Kadeřábková, Eliška Nováková, Lucie Trnková, Klára Kulhavá, Eliška Hospodková). Gratulujeme.

 

 

Školní výlety

IMG_2644.JPGJako každoročně, tak i v letošním školním roce, vyrazili vyučující s žáky na školní výlety. Děti navštívily zámek Žleby a Kačinu, byly také v přírodě, např. na Stvořidlech. Také si užily zábavu v zábavním centru v Hradci Králové nebo Laser Game v Pardubicích. Na fotu jsou žáci 6. B, kteří trávili školní výlet na Seči. 

 

 

 

 

Kurz ochrany člověka za mimořádných situací

 oč1.JPGV závěru školního roku se tradičně koná kurz ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci si povídají o tom, jak by se zachovali v krizové situaci, jak by poskytli první pomoc. Na videokazetách zhlédnou fungování složek záchranného systému i krizové situace. Součástí je i cvičná evakuace školy.

 

 

 

 

 

Sportovní den

sp den.JPGV závěru června naše škola pořádala Sportovní den. Žáci prvního stupně měli Sportovní den za krásného počasí ve sportovním areálu Vodranty. žáci druhého stupně strávili sportovní den v tělocvičně školy, protože venku lilo jako z konve. Ale i přes nepřízeň počasí se většina sportovních disciplín uskutečnila. Na závěr sportovního dne byli nejlepší žáci oceněni diplomy. Po ocenění následoval tradiční volejbalový zápas učitelů se žáky devátých ročníků.

 

 

 

Oceňování žáků

 pře cen.jpgTradičním vyvrcholením závěru školního roku v naší škole bylo odměňování vítězů soutěží a olympiád. Diplomy a ceny předal žákům ředitel školy a zástupkyně firmy Recykling. Děti dostaly hodnotné ceny od Rady rodičů, ale také od firmy Recycling. V druhé části setkání se konalo loučení devátých tříd se základní školou. Přejeme jim hodně zdaru v jejich dalším působení.

 

 

 

Víceboj pro žáky 9. ročníku 

víceboj_foto.jpgVe čtvrtek 2. června se v tělocvičně konal 8. ročník smíšeného víceboje pro žáky 9. ročníku. Přihlásilo se 7 dvojic – dívka, chlapec a soutěžili v hodu na korfbalový koš, stolním fotbalu, hodu na basketbalový koš, střelbě na florbalovou branku, fotbalových kopech a v odbíjené. Vítězem se stal Eduard Shablystyy s Annou Vánišovou, stříbrný byl Michal Bártl s Denisou Kulhavou a bronzovou příčku vybojoval Michal Buchta s Terezou Grulichovou. Všichni účastníci dostali za svou snahu drobné odměny a vítězům předal ředitel školy diplomy.

 

Atletický čtyřboj 

atl čt 3.JPGV Kutné Hoře se soutěžilo ve čtyřboji o nejlepší atletický tým v okrese. Všichni zúčastnění absolvovali běh na 60 m a 1000m, kromě běhů se závodilo i ve skocích a hodu či vrhu, to už záleželo na volbě závodníka. Naši žáci sklidili velký úspěch - vyhrálo družstvo starších dívek (A.Vánišová, K.Podaná, D.Kulhavá, V.Dlouhá, K.Kadeřábková) a starší chlapci byli třetí (E.Shablystyy, V.Bašek, P.Šulc, L.Kvíčala, A.Brabec). V atletickém čtyřboji obsadily dívky první místo a chlapci 3. místo. 

 

 

atl č.JPGatl čt2.JPGatl č.JPG

 

 

 

 

 

 Štafetový pohár

štafotový pohár.JPGV úterý 10.5. 2016 se na atletickém stadionu v Čáslavi běžel štafetový pohár. Za účasti pěti škol z okresu Kutná Hora. Družstvo tvořilo 16 žáků - Vít Koryčánek, Kristýna Bělohlávková, Vojtěch Wolter, Barbora Němcová, Tereza Tomišková, Kristýna Vaňková, Vojtěch Paták, Petr Holý, Petr Hrubý, Vojtěch Hamsa, Tereza Stehnová, Ondřej Pospíšil, Anna Havelková, Markéta Drlá, Oliver Hruban, Agáta Nováková. Běhaly se smíšené štafety 8x100 m mladší, 8x100 m starší, 8x 200 m družstvo A a 8x200 m družstvo B. Časy tří nejrychlejších štafet se sečetly a zvítězilo družstvo s nejnižším časem. Závod byl až do konce velmi napínavý a pro nás úspěšný, protože naší žáci získali 2. místo a odnesli si stříbrné medaile a pohár. Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!

 

Korfbal

míč hra.JPGNaši žáci se seznámili s netradiční míčovou hrou. Vyzkoušeli si ji pod vedením rozhodčího, trenéra a místopředsedy korfbalového svazu Lukáše Filipa. Pro velký úspěch ze hry jsme dostali k zapůjčení vybavení pro tuto aktivitu. Hry korfbalu rozhodně zpestří naše hodiny tělesné výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

Celoškolní projektový den 

proj den.JPGV letošním školním roce se opět v měsíci dubnu konal celoškolní projektový den s názvem Můj prostor. Žáci pod vedením učitelů zpracovali výstupy na různá témata: moje město, můj dům a pokoj, naše vlast, naše Země. Témata se dotýkala různých vyučovacích předmětů. Například angličtiny - děti kreslily dům a do něj vlepovaly obrázky nábytku a domácích spotřebičů, které popsaly v angličtině. Nebo češtiny - někteří žáci navštívili městskou knihovnu, aby besedovali nad knihami k tomuto tématu. Výstupem z projektů byly výkresy, plakáty, leporela, grafy různých závislostí a další zajímavé objekty.

 

 

Mé okolí na in-line bruslích

bruslení.JPGV rámci projektového dne se část žáků s paní učitelkou Pazdírkovou vydala po cyklostezce z Čáslavi do Filipova. Po návratu zpracovali fotografie a informace a také poznávali detaily objektů, které míjeli během pěší části trasy. Žáci využili ke zpracování dat interaktivní mapu a program ActiveInspire. Projekt se vydařil a všichni už se těší na další sportovní zážitky následující rok. 

 

 

 

 

Vypouštění kánětekáně.jpg

Žáci naší školy se ve čtvrtek 25. 2. 2016 zúčastnili vypouštění káněte lesního zpět do přírody. Toto káně bylo pro zranění křídla léčeno v záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim. Děti si kromě zážitku z navrácení dravce do přírody odnesly i zajímavé poznatky ohledně života dravců.

 

 

 

 

Vyhodnocení úspěchů žáků

V posledním týdnu školního roku proběhlo vyhodnocení tříd a jednotlivců za účast ve školních aktivitách. Ceny dětem předal ředitel školy. Byli oceněni žáci, kteří dosáhli významných úspěchů v okresních i vyšších kolech soutěží a olympiád a také skupiny žáků úspěšné ve sportovních soutěžích. Ocenění dostali i ti, kteří sbírali pomerančovou kůru a druhotné suroviny. Těm předali hodnotné ceny zástupci firmy Recykling. Mezi třídami se na prvních třech místech umístila třída VI.B, VII.A, VII. B. Mezi jednotlivci to byli ve sběru papíru Stýblo D., Plecháč L., Rusnáková K., ve sběru kovů Provazníková L., Provazník C.,  a Veselý J.. Na závěr se rozloučili žáci devátých ročníků se školou.

 

Sportovní den a ochrana člověka

V závěru června 2014/2015 naše škola pořádala Sportovní den pro 1. a 2. stupeň. Žáci závodili v tradičních disciplínách - běhu, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí, skoku do výšky a do dálky a dalších.  Na závěr sportovního dne byli nejlepší žáci oceněni diplomy. V této době se také konal kurz ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci si tradičně povídali o tom, jak by se zachovali v krizové situaci, jak by poskytli první pomoc. Na videokazetách zhlédli fungování složek záchranného systému i krizové situace. Následně byly ve vyšších ročnících znalosti žáků prověřovány testem.

 

Recyklohraní 

I v letošním školním roce 2014/2015 pokračoval ředitel školy a zároveň koordinátor environmentální výchovy Mgr. Jaroslav Vostrovský v celorepublikové akci Recyklohraní. Děti za pomoci svých vyučujících plnily rozličné úkoly, za které získávaly body. Byly vedeny svými vyučujícími k třídění odpadu a k šetrnému vztahu k životnímu prostředí. Např. do školy byly zakoupeny lisy na plastové lahve, kdy děti můžou v praxi vidět elementární ekonomické způsoby  nakládání s odpady. 

 

  

 

Sportovní příklad

V květnu se děti mohly setkat se sportovcem Jiřím Prskavcem, který si s nimi zacvičil. Také jim vyprávěl o svých sportovních úspěších a své cestě k těmto výsledkům. Všichni vědí, že pohyb je pro naše tělo důležitý a prostřednictvím příkladu druhého se možná najdou někteří, co půjdou cestou pravidelného pohybového režimu. 

 

 

 

  

Projektový den

 

Projektový den v roce 2015 se zabýval dopravou a bezpečností v silničním provozu. Žáci vyplňovali pracovní listy. Podívali se také do terénu. Někteří cestovali městskou autobusovou dopravou nebo navštívili nádraží. Jiní pozorovali provoz na městských komunikacích a zaznamenávali různé údaje, z kterých pak vyvozovali závěry. Část starších žáků navštívila městskou knihovnu a muzeum, kde se dověděli o vývoji historických dopravních prostředků. Školu navštívil také dopravní policista, který dětem objasnil současné problémy provozu a bezpečnosti na silnicích.

Mladší žáci si na úvod přečetli pohádku o pravidlech pro chodce a procvičili si různé dopravní značky. Cílem projektu bylo upozornit žáky na nástrahy v provozu a na nutnost dodržování základních pravidel bezpečnosti. 

Sportovní vysvědčení

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 se v naší škole předávaly žákům sportovní vysvědčení.  Podrobnější info najdete na: http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/vavrinec-hradilek-rozdaval-v-caslavi-vysvedceni-detem-vedl-rozcvicku--1449545

 http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky 

 http://www.denik.cz/ostatni_sport/sampion-hradilek-je-zpet-po-dvou-letech-me-ceka-nominace-tesim-se-20150129.html

 http://www.olympic.cz/clanek/1684--sportovni-vysvedceni-ziskalo-51-tisic-deti-v-caslavi-ho-detem-predali-olympionici

http://oh.idnes.cz/olympijsky-viceboj-0o9-/sport_oh.aspx?c=A150201_091305_sport_oh_ot

 

 

Vánoční besídky

 

Poslední den školního vyučování v roce 2014 strávily děti  vánočními miniprojekty, kde se povídalo a četlo o zimě, Vánocích a vánočních zvycích. Ve třídách si děti uspořádaly vánoční besídky a někde si dávaly také drobné dárky. Na konci vyučovacího dne si vzájemně popřály a utíkaly domů, aby se těšily na ty opravdové Vánoce. Fota z besídek jsou v tomto souboru kom a.zip

 

 

 

 

Program pro seniory

 

V prosinci 2014 navštívili žáci naší školy Domov důchodců v Čáslavi. Šli k seniorům s myšlenkou potěšit je na duši. Již tradičně žáci zazpívali, zahráli a přednesli básně. Na závěr celého vystoupení si společně zazpívali. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i další léta.

 

 

Šachový turnaj

 

1. prosince 2014 si žáci poměřili síly v šachu. V kategorii 1. – 5. ročník obsadili první tři místa: Hruban Oliver, Hamsa Vojtěch a Novotný Jakub. V kategorii 6. - 9. ročník Šída Lubor, Šváb Ondřej a Bašek Václav. Žáci strávili pěkné odpoledne.

 

 

 

 

 

Putování pravěkem

 

Zážitková výstava s přednáškou pro žáky celé naší školy se uskutečnila 27. listopadu 2014. Žáci si mohli prohlédnout řadu exponátů a vyslechli si i poutavé vyprávění, které doplnilo jejich vědomosti z přírodovědy a přírodopisu. 

 

 

 

 

 

 

Větrníkový den    

 

Dne 21. listopadu si svět připomíná ty, kteří trpí nemocí zvanou cystická fibróza. Tento den nazývají Větrníkový. Proč? Cystická fibróza je nevyléčitelnou nemocí, která napadá plíce. Tudíž pro takové lidi je téměř nemožné rozfoukat větrník. Herec Ivan Trojan se zapojil do kampaně s Klubem nemocných cystickou fibrózou. I my jsme se zapojili do Větrníkového dne, abychom vyjádřili solidaritu a pochopení a rozšířili povědomí o této nemoci, a o těch, kteří nemají možnost volby. 

 

 

Podzimní úspěchy ve sportu   

 

 Okresní olympiáda v lehké atletice (23. a 25. září 2014) 1. místa  (zlaté medaile) - Adam Brabec, Lukáš Kvíčala, Anna Vánišová, Denisa Kulhavá, Kateřina Podaná, 2. místa (stříbrné medaile) Matěj Brabec, Šárka Piskačová, Anna Vánišová, Viola Dlouhá, Kristýna Kadeřábková, Štafeta chl.ml. – A.Brabec, L.Kvíčala, R.Stehno, D.Šulc. Přespolní běh (7. října 2014) 1. místo – žákyně nejmladší (Michaela Váňová, Lucie Trnková, Adéla Vyskočilová, Adéla Závůrková, Barbora Wolterová, Marie Štainerová), 1. místo – žákyně starší (Anna Vánišová, Kateřina Podaná, Denisa Kulhavá, Eliška Čermáková, Erika Hospodková). 

 

Florbalový turnaj  

Na přelomu měsíce května a června 2014 se uskutečnil III. ročník florbalového turnaje DDM Čáslav. Turnaj se konal v prostorách tělocvičny naší školy. Naší školu reprezentovali za mladší žáky: Šulc P., Velehradský A. a Vaniš D. 
Tito florbalisté obsadili na turnaji 1.místo. 

Na přelomu měsíce května a června 2014 se uskutečnil III. ročník florbalového turnaje DDM Čáslav. Turnaj se konal v prostorách tělocvičny naší školy. Naší školu reprezentovali za mladší žáky: Adamec J., Černý V., Fikáček D., Gonda M., Kantor P., Svoboda D., Hudec M., Titze O. a Trnka A.
Tito florbalisté obsadili na turnaji 1. a 4. místo. (text: F. Malina)

 

Projekt VOŠ, SPŠ a OA 

Spolupráce na projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč středočeským krajem je velmi zajímavou spoluprací učitelů a žáků obou škol. naši žáci navštěvují dřevodílnu a kovodílnu střední školy a pod vedením vyučujících vyrábějí různé zajímavé předměty  V poslední době to byla například plechová krabička a hrací kostka. 

Projekt Odplouváme dál

Naše škola se zapojila do projektu Odplouváme dál. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsahuje informační a poradenskou činnost pro výchovné poradce škol a žáky, zpětnovazebné šetření, popularizaci kariérového poradenství a zevedení nového ověřeného diagnostického nástroje pro poradenství výchovných poradců. Realizátorem projektu je Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. Praha. Více se dovíte na webových stránkách www.odpolovamedal.rcv.cz.  Zde najdete podrobné informace.  

 

Sportovní den a ochrana člověka

V závěru června naše škola pořádala Sportovní den pro 1. a 2. stupeň. Protože nám počasí nepřálo a oba dva dny hustě pršelo, proběhla tato akce v tělocvičně školy. Na závěr sportovního dne byli nejlepší žáci oceněni diplomy. V této době se také konal kurz ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci si tradičně povídají o tom, jak by se zachovali v krizové situaci, jak by poskytli první pomoc. Na videokazetách zhlédnou fungování složek záchranného systému i krizové situace. Následně jsou ve vyšších ročnících znalosti žáků prověřovány testem.

 

Ludmila Slabinová nejlepší ve Středočeském kraji

Naše škola každoročně spolupracuje se společností SCIO, což je komerční organizace mimo jiné zaměřená na tvorbu testování pro segment školství. I v tomto školním roce jsme se společností SCIO realizovali testování. Byla cílená na informační a čtenářskou gramotnost a dále na testování klíčových kompetencí v devátých a pátých ročnících. V těchto testováních získala Ludmila Slabinová ocenění za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testování devátých ročníků a osmiletých gymnázií.

Vyhodnocení úspěchů žáků

V posledním týdnu školního roku proběhlo vyhodnocení tříd a jednotlivců za účast ve školních aktivitách. Ceny dětem předal předseda rady rodičů a ředitel školy. Byli oceněni žáci, kteří dosáhli významných úspěchů v okresních i vyšších kolech soutěží a olympiád a také skupiny žáků úspěšné ve sportovních soutěžích. Ocenění dostali i ti, kteří sbírali pomerančovou kůru a druhotné suroviny. Těm předali hodnotné ceny zástupci firmy Recykling. Mezi třídami se na prvních třech místech umístila třída VIII.A, III.A, II.B. Mezi jednotlivci to byli ve sběru papíru Stýblová K., Novotný J., Plecháč L., ve sběru kovů Dymáková J., Brabcová A. a Mikan P.. Na závěr se rozloučili žáci devátých ročníků se školou.

Celoškolní soutěž ve šplhu

I v letošním školním roce se žáci zúčastnili celoškolní soutěže ve šplhu. Zájem soutěžících byl velký a v soutěžním klání bojovali žáci od prvního do devátého ročníku. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů. Pochvala za snahu patří nejen jim, ale všem, kdo se zapojili. 

 

 

 

 

 

 

Projekt Multipolis

 

Naše škola se zúčastnila projektu Multipolis, který se zaměřuje na podporu multikulturní, občanské, rodinné a etické výchovy. Projekt se opírá o deskovou hru, ve které žáci musí reagovat na různé situace ze života. Každý hráč má přidělenu postavu a řeší za ni různé problémové situace. Na tuto aktivitu je možné navázat různými dalšími formami výuky v hodinách souvisejících předmětů. 

 

Projektový den

V květnu 2013 se jako tradičně uskutečnil celoškolní projektový den. Tentokrát se tématem stala ochrana přírody a udržitelný rozvoj. Námět Zlaté Slunce a Zelený ostrov rozpracovali vyučující do rámcových projektů a žáci je během pěti vyučovacích hodin zpracovali do ucelených výstupů. Na fotografiích můžete vidět tvorbu výstupů i příklady výsledků žákovských prací.

 

 

 

Komprimovaný soubor fota z projektu - jednotlivé projektové týmy s výstupy

Návštěva u seniorů

V prosinci 2012 navštívili žáci naší školy Domov důchodců v Čáslavi. Šli k seniorům s myšlenkou potěšit je na duši. Již tradičně žáci zazpívali, zahráli a přednesli básně. Na závěr celého vystoupení si společně zazpívali. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i další léta.

 

Vánoční besídky

Poslední den školního vyučování v roce 2012 děti strávily vánočními miniprojekty, kde se povídalo a četlo o zimě, Vánocích a vánočních zvycích. Ve třídách si děti uspořádaly vánoční besídky a někde si dávaly také drobné dárky. Na konci vyučovacího dne si vzájemně popřály a utíkaly domů, aby se těšily na ty opravdové Vánoce.

 

 

Den otevřených dveří

Na začátku prosince proběhla celoškolní akce Den otevřených dveří, Mikulášská škola, tvořivé dílničky a výstavka školních prací. Rodiče a přátelé školy měli možnost navštívit výuku ve třídách, prohlédnout si školu a práce, které vznikaly ve škole v průběhu let. S velkým úspěchem se setkala kronika školy, která obsahuje zápisy a fotodokumentaci od roku 1962/1963. V odpoledních hodinách se děti setkaly při soutěžích s Mikulášem a s čerty. Akce se vydařila.

Atletická olympiáda

CIMG9012.JPG
Letošní okresní atletická olympiáda se vydařila. Nejúspěšnější sportovkyní školy byla Anna Vánišová, která si přivezla 4 zlaté medaile – z běhu na 60 m, 150 m, 800 m a hodu kriketovým míčkem. Kateřina Podaná získala stříbrnou medaili ve skoku do dálky, bronzovou získal v téže disciplíně Václav Bašek. Ondřej Komma byl třetí nejrychlejší v běhu na 1500m, Daniel Fuxa také třetí v běhu na 800m. Matěj Brabec si doskočil pro bronzovou medaili ve výšce a Martin Gladkov doběhl třetí v disciplíně 60 m překážek. Na závěr si naše štafeta ve složení Václav Bašek, Jakub Podaný, Michal Bártl a Michal Míšek doběhla pro další bronzovou medaili. Gratulujeme!

Úspěch ve fotografické soutěži

soutez1.JPG
Krajský úřad Středočeského kraje v letošním roce vyhlásil již 3. ročník umělecké soutěže „Náš kraj“. Žáci naší školy soutěžili v kategorii – fotografie. Zaslali celkem pět fotografií. Vyhlášení výsledků nás velice potěšilo, neboť všichni zúčastnění navázali na úspěchy z minulých ročníků. Všech pět zaslaných fotografií se totiž umístilo mezi nejlepšími deseti snímky. Nejúspěšnější z nich byla žákyně 6. třídy Adéla Koryčánková, která obsadila 2. místo. Adéla byla oceněna nejen čestným uznáním, které jí předala hejtmanka Ing. Zuzana Moravčíková, ale i věcným darem – PC tabletem. Ostatní žáci (Jana Horálková, Anna Gazdová, Ondřej Šváb a David Zahradník) získali drobné dárky. Vedení školy všem žákům blahopřeje a doufá, že se letos této soutěže nejen zúčastní, ale získají i další úspěchy.

soutez13.jpgsoutez10.jpgsoutez9.jpgsoutez12.jpg

Sportovní den

sp den 00.JPG
V závěru června naše škola pořádala na místních sportovištích ve Vodrantech Sportovní den. Žáci hráli ve fotbalových a florbalových utkáních. Na atletickém stadionu běhali tratě od 60 m do 1500m, skákali do dálky i výšky. Na závěr sportovního dne byli nejlepší žáci oceněni diplomy.

Oceňování žáků

Louč 9.JPG
Tradičním vyvrcholením závěru školního roku v naší škole bylo odměňování vítězů soutěží a olympiád. Děti dostaly hodnotné ceny od Rady rodičů, ale také od firmy Recycling. Zástupkyně firmy předaly dětem hodnotné ceny. V druhé části setkání se konalo loučení devátých tříd se základní školou. Přejeme jim hodně zdaru v jejich dalším působení.

 

 

louč.JPGsběr3.JPGsběr.JPGsběr2.JPG

Ochrana člověka

očzmu.JPG
V závěru školního roku se tradičně koná kurz ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci si povídají o tom, jak by se zachovali v krizové situaci, jak by poskytli první pomoc. Na videokazetách zhlédnou fungování složek záchranného systému i krizové situace. Součástí je i cvičná evakuace školy.

Beseda EKO

obal00.JPG
Již po několikáté se naši žáci zúčastnili besedy Tonda Obal na cestách. Beseda je zaměřena na problematiku ochrany přírody. Žáci si připomenuli jak třídit odpady, jaký je význam některých značek na obalech výrobků i co znamená slovní spojení sběrný dvůr. Řadu věcí si názorně prohlédli na modelech nebo na fotografiích. Poznatky určitě užijí při třídění odpadu doma i ve škole.

Projektový den

Nový obrázek 3.bmp
Dne 24. dubna se konal ve škole celoškolní projektový den Jak žít zdravě. Vyučující si pro žáky připravili řadu zajímavých témat, např.: Zdravý jídelníček, Lze se zdravě stravovat v restauracích, Svěží po celý život, Zdraví to nejdůležitější, Vím, co mi škodí a co mi prospívá a další. Děti si povídaly o zdravém životním stylu, připravovaly pokrmy studené kuchyně, procvičovaly své logické myšlení při řešení křížovek a zajímavých matematických úloh.

 

CIMG8247.jpgIMG_0622.jpgIMG_0604.jpgP1010006[1].jpg

P1010005.jpg
Řada skupin žáků využila teoretické poznatky v praxi a vyrazila za sportem. V rámci projektu Sportem ke zdraví hráli žáci stolní tenis, vybíjenou, košíkovou a florbal. Další skupina žáků se vydala do městských lázní si zaplavat. Některé skupiny šly do Vodrant, ať už za sportem nebo za poznáním zdravých rostlin, např. medvědího česneku. Jiní žáci posuzovali menu restaurací z hlediska zdravé stravy. Ale nežilo se jen zdravě, některé skupiny si po pilné práci na projektu dopřály sladkost v místní cukrárně.

 

CIMG8262.jpgSnímek 086.jpgSnímek 060.jpgIMG_3090.jpg

IMG_0667.jpg
Téma zdravého životního stylu nezahrnovalo pouze předměty jako výchova ke zdraví nebo tělocvik. Žáci navštívili muzeum a zabývali se vařením v minulosti. Opomenuta nebyla ani městská knihovna, kde děti vyhledávaly informace na toto téma. V angličtině někteří dramatizovali pohádku o Jeníčkovi a Mařence. Jiní zase hráli hru Ekopolis, kde stavěli město podle požadavků moderní doby. Celý průběh projektového dne zaznamenala jedna ze skupin do sborníku.

 

P1010024.jpgSnímek 011[1].jpgStočesová.bmpSnímek 054.jpg

Vánoce s Andělem

P1010125.jpg
Z akcí na sklonku kalendářního roku byla pro žáky asi nejzábavnější celoškolní soutěž pod názvem Vánoce s andělem. Žáci odpovídali na otázky a pilně vhazovali odpovědi do vánoční schránky. Ti nejchytřejší a nejpilnější byli oceněni drobnými dárky.

Potěšení pro seniory

P1010123.jpg
22.prosince 2011 navštívili žáci naší školy Domov důchodců v Čáslavi. Šli k seniorům s myšlenkou potěšit je na duši. Již tradičně žáci zazpívali, zahráli a přednesli básně. Na závěr celého vystoupení si společně zazpívali. Za odměnu dostali drobné dárky.
Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i další léta.

Vánoční besídky

PC080392.jpg
Poslední den školního vyučování v roce 2011 děti strávily zábavnými vyučovacími hodinami, kde se povídalo a četlo o zimě, Vánocích a vánočních zvycích. Prvňáčci a druháčci se vypravili za pohádkou, potom měli besídku. I v ostatních třídách si děti uspořádaly vánoční besídky a někde si dávaly také drobné dárky. Na konci vyučovacího dne si vzájemně popřály a utíkaly domů, aby se těšily na ty opravdové Vánoce.

Den otevřených dveří a Mikulášská škola

PC060360.jpg
Na začátku prosince proběhla celoškolní akce Den otevřených dveří, Mikulášská škola a díllničky. Rodiče a přátelé školy měli možnost navštívit výuku ve třídách, prohlédnout si školu a získat informace o škole. V odpoledních hodinách se děti setkaly při soutěžích s Mikulášem a s čerty. S velkým úspěchem se setkaly Vánoční dílničky, z kterých si děti odnesly zajímavé výrobky. Akce se vydařila.

Mikuláš ve škole

P1010042.jpg
Na začátku prosince chodil po třídách Mikuláš s anděly a čerty. Děti mu říkaly básničky a zpívaly písničky. Za odměnu dostaly bonbón. Některé známé firmy nezachránil ani přednes básně a putovaly rovnou do čertovského pytle.

Milá návštěva

PB070262.jpg
V polovině listopadu jsme pozvali naše předškoláčky, aby se přišli podívat do školy. Děti si na interaktivní tabuli zopakovaly, co už umí o ročních obdobích. Na počítačích si zase zopakovaly geometrické tvary, pomáhali ji při tom žáci z devátých ročníků. Spolu se žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků si vyrobily pěkného dráčka. Setkání se opět vydařilo.

 

 

 

 

PB070257.jpgPB070261.jpgPB070264.jpgPB070267.jpg

PB070268.jpgPB070270.jpgPB080272.jpgPB080277.jpg

Tonda Obal

PA200253.jpg
Žáci všech ročníků se zúčastnili besedy Tonda Obal na cestách. Jak už je z názvu patrné, beseda se vztahuje k ochraně životního prostředí, a to především k využití druhotných surovin a způsobu jejich recyklace. Děti se seznámily se značkami na výrobcích, se způsobem třídění odpadu, s barvami kontejnerů do kterých třídíme odpad a s dalšími potřebnými informacemi. Beseda se všem líbila.

Oceňování žáků

oceň.jpg
Tradičním vyvrcholením závěru školního roku v naší škole bylo odměňování vítězů soutěží a olympiád. Děti dostaly hodnotné ceny od Rady rodičů, ale také od firmy Recycling. Zástupkyně firmy předala dětem sportovní dárky a za první místo jízdní kolo. Prvními třemi sběrači byli: L. Černohlávková, L. Havlíčková a L. Plecháč. Jak řekl pan učitel Milan Valtr - hlavní organizátor soutěže ve sběru druhotných surovin- "Letos se v průběhu školního roku podařilo našim žákům sebrat celkem třicet tun papíru a půl tuny železného šrotu. Výtěžek se použije k nákupu pomůcek pro tělesnou výchovu."

ocen 1.jpgocen 2.jpgocen 3.jpgocenění[1].jpg

Ochrana člověka za mimořádných událostí

ozzmu.jpg
V závěru školního roku se tradičně koná kurz ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci si povídají o tom, jak by se zachovali v krizové situaci, jak by poskytli první pomoc. Na videokazetách zhlédnou fungování složek záchranného systému i krizové situace. Na fotografii jsou naši sedmáci, kteří ukázali svým spolužákům ochranný oblek proti chemickým látkám.

Sportovní den

Snímek 140.jpg
V závěru června naše škola pořádala na místních sportovištích ve Vodrantech Sportovní den. Žáci hráli ve fotbalových a florbalových utkáních. Na atletickém stadionu běhali tratě od 60 m do 1500m, skákali do dálky i výšky. Oba dva dny počasí přálo. Na závěr sportovního dne byli nejlepší žáci oceněni diplomy.

 

 

CIMG8212.jpgCIMG8213.jpgCIMG8214.jpgsp 1.jpg

Spejbl a Hurvínek v Čáslavi

P1010152.jpg
Město Čáslav ve spolupráci s agenturou z Pelhřimova uspořádalo zábavnou akci zaměřenou na překonání rekordu - shromáždění nejvíce Hurvínků. Děti i dospělí si s sebou přinesli věci, které mají nějaké spojení s touto dřevěnou pohádkovou postavičkou - videokazety, obrázky, postery apod. Po přepočítání shromážděných se konalo společné foto a autogramiáda. Tato akce zpříjemnila dětem jejich svátek - Den dětí.

Projektový den

0[6].jpg
27.dubna 2011 se v naší škole uskutečnil projektový den. Tématem byly tentokrát Čtyři roční doby. Vyučující využili tento námět velmi různorodě. A tak jsme se mohli setkat s názvy projektů: Barevný rok, Český rok, Roční období trochu jinak, Sportujeme v každém ročním období, Roční období v odrazu literatury atd. Projekty v sobě propojily různé vyučovací předměty, nejvíce byla zastoupena čeština, prvouka, přírodověda, výtvarná výchova, ale i angličtina a tělesná výchova.

1[12].jpg2[13].jpg3[13].jpg4[12].jpg

11.jpg
Během první hodiny si žáci naplánovali výstupy, které vytvoří a postup, jak k nim dojdou. Menší děti si zopakovaly měsíce, a to nejen v češtině, ale i v angličtině. Sestavovaly říkanky, zpívaly písničky, hrály hry, vybarvovaly obrázky a tvořily postery. Starší žáci vyrazili do knihovny. Ke své práci využili internet, knihy a časopisy. Skupiny si vybraly ukázku poesie z určitého ročního období a připravily si recitaci. Některé děti také vyráběly obrázkový anglický slovník. Nejprve si vyhledaly slovíčka, potom je doplnily obrázky a nakonec si novou slovní zásobu procvičily v křížovce.

 

6[1].jpg7[1].jpg9.jpg10.jpg

DSC_0816.jpg
Letošní projektový den byl výjimečný tím, že nás navštívil Klub důchodců. Ředitel školy Jaroslav Vostrovský návštěvě v krátkosti řekl základní údaje o škole a zástupkyně ředitele Jana Vítková ji seznámila s pojetím projektového vyučování. Potom si všichni prošli školu a zhlédli výsledky práce žáků. Například u paní učitelky Gajdošové se mohli podívat na módní přehlídku žáků, u paní učitelky Hájkové si mohli zazpívat známé lidové písničky a u paní učitelky Flegrové slyšeli recitaci básniček. Řada hostů si zavzpomínala na svá školní léta. Někteří do této školy před padesáti a více lety chodili.
Celý průběh projektového dne zaznamenávala redakční rada školního časopisu.

DSC_0842.jpg12.jpg8[2].jpg5[6].jpg

Anglický rodilý mluvčí v naší škole

0[5].jpg
Naše škola spolupracuje s panem Petrem Davisem z Velké Británie. Pan Davis je učitelem anglického jazyka a literatury v anglické soukromé škole The Kings Scholl Sarum Hill Centre Bakingstone U.K.. Na konci dubna navštívil opět Českou republiku a naši školu. V pátých, sedmých a osmých třídách měli žáci možnost si s ním popovídat o životě v Anglii a o anglických i našich svátcích.

 

 

1[9].jpg2[7].jpg3[12].jpg4[11].jpg

Sbírejte, sbírejte, sbírejte

Co? No přece starý papír a další druhotné suroviny. I v tomto školním roce probíhá sběr papíru, železa a kovů. Do firmy Recycling se může odevzdávat kromě novin, letáků a kartonů také staré železo a barevné kovy. Potvrzení o odevzdaném množství surovin ve výkupně, která sídlí vedle benzínové stanice Benz, budou žáci průběžně odevzdávat svým třídním učitelům. Výkupna je otevřena každý den od 7,30 do 16,00 hod., v sobotu od 7,00 do 11,00 hod..

Zde si můžete přečíst průběžné výsledky.

Okresní finále v košíkové - chlapci

P1010083.jpg
V naší základní škole se 11. dubna 2011 konalo okresní finále v košíkové chlapců. Zde je pořadí jednotlivých zápasů spolu s výsledky. K.Hora Žižkov – K.Hora Palachova 32 : 10, Čáslav Mas.ul. – Potěhy 13 : 6, K.Hora Žižkov – Čáslav Mas.ul. 53 : 9, K.Hora Palachova – Potěhy 25 : 11, K.Hora Žižkov – Potěhy 45 : 6, K.Hora Palachova – Čáslav Mas.ul. 17 : 10.
Výsledné pořadí tedy je: 1. místo ZŠ Kutná Hora, Žižkov, 2. místo ZŠ Kutná Hora, Palachova, 3. místo ZŠ Čáslav, Mas. ul., 4. místo ZŠ Potěhy. Všem patří uznání za boje fair-play.

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž cyklistů se tradičně konala v polovině dubna. Žáci si vyzkoušeli krkolomnou jízdu mezi překážkami, s kelímkem vody i způsob, jak zastavit přesně tam, kde je potřeba. Všem to šlo podle jejich šikovnosti a taky podle toho, jaké měli štěstí. A tak se na výsledkové listině třech nejlepších v jednotlivých kategoriích nakonec objevila tato jména: Ondřej Komma, David Vaniš, Vojtěch Mikš, Lucie Černohlávková, Kateřina Talacková, Dorota Šupíková, Michal Liška, David Tvrdík, Zdeněk Míchal, Tereza Francová, Nikola Krupičková a Jaroslava Javůrková. Blahopřejeme vítězům a všem přejeme hodně ujetých kilometrů bez nehod!

Olympiáda

oly.jpg
Naše škola se profiluje rozšířeným vyučováním matematiky. Posílená výuka matematiky, rozvoj logického myšlení a spojení matematiky s praxí přineslo své výsledky. Radek Mandík obsadil 3. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z9 a Lubor Šída 2. místo v tomtéž kole v kategorii Z5. Gratulujeme.

Dravci

dr.jpg
V pátek 18. února naši školu navštívil pan Školoud s ukázkami výcviku dravců a sov. Děti měly možnost se dovědět mnoho zajímavého o životě i o prostředí, v kterém tito impozantní ptáci žijí. Viděly vejce dravců a sov, ukázky jejich letu. Neméně zajímavé byly i pomůcky pro výcvik dravců a informace o postupu při předání poraněných dravců do záchranných zařízení. Více se mohou děti dovědět na www.dravci.com.

Další úkol z Recyklohraní

P2160590.jpg
Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Recyklohraní, který zaštiťuje MŠMT. V tomto projektu plní různé úkoly, které žáky i veřejnost vedou k recyklaci odpadu i k zamyšlení nad celkovou problematikou ochrany přírody. Na obrázku vidíte výstup z úkolu Baterie do koše nepatří - výroba a vyvěšení plakátu pro veřejnost.

 

 

 

P2180609.jpgP2180610.jpgP2160592.jpg

Mistrovství školy ve šplhu

P2070577.jpg
7. února 2011 se konalo tradiční mistrovství školy ve šplhu. Na prvních místech jsou tito žáci: Viola Dlouhá, Adam Trnka, Anna Vánišová, Michal Bártl, Anna Hrušková, Štěpánek Martin, Kateřina Pikhartová a Petr Matoušek. Gratulujeme! Děkujeme za účast všem ostatním žákům, kteří nelenili a přišli si ve volném čase zacvičit.

Návštěva u seniorů

P1250543 (2)[2].jpg
V lednu navštívili žáci naší školy Domov důchodců v Čáslavi. Šli k seniorům s myšlenkou potěšit je na duši. Již tradičně žáci zazpívali, zahráli a přednesli básně. Na závěr celého vystoupení si společně zazpívali. Za odměnu dostali krásného panáčka.
Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i další léta.

Vánoce ve škole

ván9.jpg
Poslední den školnlího vyučování v roce 2010 děti strávily zábavnými vyučovacími hodinami, kde se povídalo a četlo o zimě, Vánocích a vánočních zvycích. Ve třídách si děti uspořádaly vánoční besídky a někde si dávaly také drobné dárky. Na konci vyučovacího dne si vzájemně popřály a utíkaly domů, aby se těšily na ty opravdové Vánoce.

 

 

ván 1.jpgván 2.jpgván 3.jpgván 4.jpg

ván 10.jpgbes 4[1].jpgmark 3[1].jpgván9[1].jpg

ván 5.jpgván 6.jpgván 7.jpgván 8.jpg

Najdi Ferdu

vv sněh.jpg
V závěru kalendářního roku byla vyhodnocena celoškolní soutěž Najdi Ferdu. Na prvním stupni všechny zúčastněné třídy zodpověděly správně všechny otázky, odměnou jim budou sladkosti. Na druhém stupni zvítězili se stejným počtem bodů Josef Hrstka, Monika Nováková, Kateřína Jiráková, i na ně čeká drobná odměna. Všem zúčastněným děkujeme za účast a paní učitelce Petře Freitagové díky za originální nápad na celoškolní soutěž a za zajištění soutěže. Vítězům gratulujeme.

Vánoce v knihovně

knih ván.jpg
Každoročně se žáci naší školy účastní předvánoční akce pořádané městskou knihovnou, letos na téma Vánoce v kuchyni. Paní Růžičková žáky seznámila s vánočními tradicemi a zvyky spojenými se stolováním našich předků. Na stolech byly připravené formy na pečení, misky s kořením, dekorativní vazby z chvojí, které dotvářely zajímavé vyprávění. Samozřejmě, že nechybělo povídání o knížkách, které k Vánocům neodmyslitelně patří, ať už jako dárek nebo jako součást trávení našeho volného času.

 

knih 2.jpgknih 3.jpgknih 4.jpgknih 5.jpg

Den otevřených dveří

ot dv0.jpg
Na začátku prosince proběhla celoškolní akce Den otevřených dveří, Mikulášská škola a výstavka školních prací. Rodiče a přátelé školy měli možnost navštívit výuku ve třídách, prohlédnout si školu a práce, které vznikaly ve škole v průběhu let. S velkým úspěchem se setkala kronika školy, která obsahuje zápisy a fotodokumentaci od roku 1962/1963. V odpoledních hodinách se děti setkaly při soutěžích s Mikulášem a s čerty. Akce se vydařila.

 

ot dv 1.jpgot dv 2.jpgot dv 3.jpgot dv 5.jpg

ot dv 6.jpgot dv 8.jpgot dv 9.jpgot dv0[1].jpg

Mikuláš

mik 10.jpg
Na začátku prosince chodil po třídách Mikuláš s anděly a čerty. Děti mu říkaly básničky a zpívaly písničky. Za odměnu dostaly bonbón. Některé známé firmy nazachránil ani přednes básně a putovaly rovnou do čertovského pytle.

Návštěva z ciziny

2[12].jpg
Na začátku listopadu se vyučující angličtiny dohodli s paní učitelkou Flegrovou a pozvali do školy jejího manžela Amadou Njie, který umí dobře anglicky. Navštívil skupinu angličtiny v šesté a osmé třídě. Žákům povídlal o Gambii a o Londýně, kde dlouhou dobu pobýval. Ochotně odpovídal na dotazy. Pro děti měl připravené téma o nakupování. Zbytek času strávil ve třídě paní učitelky Flegrové s prvňáčky. S dětmi se vzájemně se představili, procvičovali počítání do pěti a zazpívali si anglické písničky. Amadou, který je ekonom, prokázal vynikající pedagogické vlohy a dětem se pod jeho vedením práce dařila.

 

1[10].jpg3[10].jpg4[9].jpg5[11].jpg

Přespolní běh Žehušice

CIMG7642 (2).jpg
V pátek 15.10. 2010 se konalo krajské kolo přespolního běhu v Žehušicích. Z okresního kola postoupili mladší chlapci ze šestého a sedmého ročníku a přípravka dívky ze čtvrtého a pátého ročníku. I přes nepřízeň počasí vybojovaly dívky 4. místo. Chlapci potvrdili, že patří mezi nejlepší běžce v kraji, za svůj výkon získali 3. místo. S bronzovou medailí odjížděli: Martin Štěpánek, Marek Štěpánek, František Rada, Aleš Vavřina, Ondřej Komma a Daniel Fuxa.

Okresní kolo ve stolním tenise

CIMG7675.JPG
V tělocvičně kutnohorského Gymnázia J.Ortena se ve středu 20. října sešlo 8 družstev nejlepších stolních tenistek okresu, aby změřily své síly. Naši školu reprezentovaly Šárka Dlouhá, Sofie Dlouhá a Monika Nováková. Při herním systému „každý s každým“ naše děvčata porazila všech 7 soupeřek a obsadila zasloužené 1. místo. Při slavnostním vyhlášení žákyně obdržely medaile a putovní pohár (bude vystavený před ředitelnou školy).

Medailové úspěchy školy

2[11].jpg
Ve Vodrantech se konala okresní olympiáda v lehké atletice. 14. září 2010 soutěžili žáci 1. stupně, 21. září mladší žáci a 22. září žáci starší. Nejúspěšnější účastnicí olympiády se stala Sofie Dlouhá, která získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Dalšího výborného výsledku dosáhl Václav Bašek, který obsadil v běhu na 600 m 3. místo, úspěchem nejmladších bylo i 4. místo Anny Vánišové ve finále běhu na 60 m. Mezi mladšími žáky získali medailové umístění Šárka Dlouhá, Sofie Dlouhá a Martin Štěpánek Mezi nejstaršími byl třetí v hodu oštěpem Vojtěch Dlouhý, bronzová byla Klára Čermáková v běhu na 800 m a úspěchem bylo i čtvrté místo Anety Obstové v běhu na 1500 m.

 

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471