Úřední deska

 

 

ROZPOČET  2018

 

     

Příjmy v tis. Kč

 

 

 

 

Příspěvek ze stát. rozpočtu

20 855,00

 

 

Příspěvek od zřizovatele

2 518,00

 

 

Ostatní příjmy

720,00

 

 

Příjmy celkem

24 093,00

 

 

 

 

Výdaje v tis. Kč

 

 

 

 

Mzdové náklady + OPPP

15 015,00

 

 

Zákonné odvody - ZP, SP

5 100,00

 

 

FKSP

300,00

 

 

ONIV (zákonné poj., nemoc…)

93,00

 

 

Nájemné

665,00

 

 

Opravy a údržování

250,00

 

 

Spotřeba plynu (tepla)

570,00

 

 

Spotřeba el. energie

250,00

 

 

Vodné, stočné, srážková voda

110,00

 

 

Všobecný materiál

120,00

 

 

DDHM

200,00

 

 

DDNM +  software

40,00

 

 

Knihy, tisk - předplatné

20,00

 

 

Učebnice a školní potřeby

200,00

 

 

Kancelářské potřeby

60,00

 

 

Plavecký výcvik

114,00

 

 

Telefony, Internet

80,00

 

 

Programové vybavení

40,00

 

 

Poštovné

6,00

 

 

Ostatní služby

710,00

 

 

Ochranné pracovní pomůcky

5,00

 

 

Cestovné

40,00

 

 

Vzdělávání (školení)

25,00

 

 

Bankovní poplatky

10,00

 

 

Ostatní nespec.náklady

70,00

 

 

Výdaje celkem

24 093,00

 

 

 

 
         

 

 

 Střednědobý výhled na roky 2018-2020

Ukazatele

Předpoklad - plán

 

 

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Výnosy CELKEM

24 093,00

24 923,00

26 033,00

 

 

Příspěvek od zřizovatele

2 518,00

2 518,00

2 518,00

 

 

Příspěvky a dotace od jiných zdrojů

20 855,00

21 845,00

22 785,00

 

 

Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované

služby v rámci hlavní činnosti apod./

720,00

560,00

730,00

 

 

Náklady CELKEM

24 093,00

24 923,00

26 033,00

 

 

Provozní náklady celkem

3 238,00

3 098,00

3 248,00

 

 

z toho: náklady na opravy a údržbu majetku

250,00

250,00

250,00

 

 

Přímé NIV celkem

20 855,00

21 825,00

22 785,00

 

 

z toho: mzdové náklady

15 000,00

15 700,00

16 400,00

 

 

OON

15,00

15,00

15,00

 

 

odvody, FKSP

5 400,00

5 670,00

5 900,00

 

 

zákonné pojištění a náhrady za nemoc, ONIV

440,00

440,00

470,00

 

 

Přepočtený počet zaměstnanců

39,00

39,00

39,00

 

 

Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/

0,00

0,00

0,00

 

 

Saldo výnosů a nákladů

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

2. Plán investičních akcí

 

 

 

 

 

 

v tis. Kč

 

 

Název investice

2018

 

 

 

 

rozpočet obce

fond investic PO

jiné zdroje

 

rekonstrukce teplovodní kotelny tělocvičny školy

790,00

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název investice

2019

 

 

 

 

rozpočet obce

fond investic PO

jiné zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název investice

2020

 

 

 

 

rozpočet obce

fond investic PO

jiné zdroje

 

 

 

 

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

18. 3. Eduard

Zítra: Josef

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgMyslíš si, že jíš zdravě?
a) Ano
  
 223
b) Spíše ano
  
 120
c) Spíše ne
  
 121
d) Ne
  
 190

Návštěvnost stránek

1016519