Zaměstnanci školy

 

Vánoční posezení

posezení.jpgVánoční posezení v roce 2017 se opět vydařilo. vynikající pochoutky ze středního odborného učiliště na náměstí, profesionální obsluha od učňů a povídání o životě hezky obohatilo konec kalendářního roku. 

 

 

 

 

Dárek z NOVADIDA

dida pomůcky.jpgVydavatelství didaktických pomůcek pro školy NOVADIDA slaví 20 let od svého založení. Při té příležitosti zaslalo dvaceti vybraným školám z celé ČR "poklad" – didaktické pomůcky do hodin českého jazyka, matematiky, angličtiny a němčiny zdarma. Jednou z vybraných škol byla i naše ZŠ.

 

 

 

 

Závěr školního roku


Jak již tradičně bývá zvykem, ke konci školního roku probíhá posezení současných a bývalých zaměstnanců školy. Na konci tohoto školního roku 2014/2015 se posezení  konalo nově v prostorách Cafe LaDus. Zaměstnanci školy na něm neformálně zhodnotili školní rok, pochutnali si na pohoštění a na závěr ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský poděkoval všem za celoroční práci. Tento školní rok jsme popřáli hodně štěstí a zdraví dlouholetým členům našeho pedagogického sboru Mgr. Lence Smetanové, Mgr. Markétě Kopačkové a Petře Rumanové. 

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

vz1.JPG[1].jpg
Ve středu 3. října 2012 se uskutečnil v naší škole akreditovaný seminář ekologické výchovy. Zúčastnili se ho všichni pedagogičtí pracovníci. Tématem bylo využití Slunce a životního prostředí ve výuce. Vyučující si vyzkoušeli řadu interaktivních metod práce, které budou využívat ve výuce. Seminář zajišťovala ZO ČSOP Vlašim a byl financován Středočeským krojem.

 

 

vz0.JPGvz1.JPGvz3.JPGvz4.JPG

Posezení ke Dni učitelů

P3200018[1].jpg
V březnu 2012 pedagogický sbor slavil Den učitelů. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský ocenil náročnou práci pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a předal jim za jejich práci drobnou pozornost.

 

 

 

 

P3200026.jpgP3200017.jpgP3200009.jpgP3200023.jpg

Jsme zapojeni do projektu Ministerstva a Evropské unie

Součástí projektu je i nákup několika interaktivních tabulí
Výsledkem projektu EU peníze školám je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zavedení podpory na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické, např. čtenářská gramotnost. Naše škola se zapojila do tohoto projektu a čerpá z něj více jak dva miliony korun. Tyto porstředky jdou na vybavení školy interaktivními tabulemi, data projektory, výukovými programy, počítačovou technikou, učebnicemi a učebními pomůckami. Vyučující plní v projektu stanovené výstupy - což je pro naši školu vytvoření 1 500 kusů inovativních učebních materiálů a účast na vzdělávacích akcích. Více o projektu na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam

Závěr školního roku

1[14].jpg
Jak již tradičně bývá zvykem, ke konci školního roku probíhá posezení současných a bývalých zaměstnanců školy. Zaměstnanci školy na něm neformálně zhodnotí školní rok, pochutnají si na pohoštění a na závěr ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský poděkoje všem za celoroční práci.

Den učitelů

V březnu 2011 pedagogický sbor slavil Den učitelů. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský ocenil náročnou práci pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a předal jim za jejich práci karafiáty.

Vzdělávání pedagogů

P2040571.jpg
3. a 4. února se konalo vzdělávání celého pedagogického sboru v oblasti sociálně-patologických jevů. Tento vzdělávací program byl hrazen z prostředků Evropské unie. Ve dvou dnech se vyučující dověděli spoustu zajímavých věcí z oblasti prevence. Dva lektoři využívali při výuce aktivizační metody a formy práce a výuku vedli zajímavým i zábavným způsobem. Vyučující byli se vzděláváním spokojeni.

 

 

P2030562.jpgP2030546.jpgP2030545.jpgP2030555.jpg

Další kulatiny

CIMG7651 (2).jpg
V říjnu 2010 jsme oslavili kulatiny pana ředitele Vostrovského a paní učitelky Vackové. Nálada byla skvělá, pohoštění také. Všem se líbily i břišní tance, které pro oslavence zatančila paní učitelka Petra Freitagová.

 

 

 

 

P2030548.jpgP2030559.jpgP2040570.jpgP2040568.jpg

Loučení se školním rokem

sezení 0.jpg
Jak již tradičně bývá zvykem, ke konci školního roku probíhá posezení současných a bývalých zaměstnanců školy. To letošní se konalo 24.6.2010 a opět bylo připraveno drobné pohoštění, během kterého učitelé společně hodnotili školní rok 2009/2010. Na závěr ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský poděkoval všem za celoroční práci.

Předvánoční posezení

vánoce.JPG
Na sklonku prosince se uskutečnilo předvánoční posezení zaměstanců školy. Ředitel školy Mgr. J.Vostrovský popřál všem zaměstnancům mnoho pohody a chuti do práce i v příštím kalendářním roce 2010.

Rozloučení se školním rokem

konec.JPG
Na závěr školního roku proběhlo posezení současných a bývalých zaměstnanců školy. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský poděkoval všem za celoroční práci. Za kolektiv se rozloučil s paní učitelkami Hrbkovou, Štefánkovou a Vavřinovou.

Spolupráce se střední průmyslovou školou

DSC_3862_1[1].jpg
Ve školním roce 2008/2009 se podílíme jako externí spolupracovníci na projektu Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Čáslavi, která získala prostředky z ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naším úkolem je konzultovat s kolegy ze SŠ klíčové kompetence žáků a mezipředmětové vztahy ve školním vzdělávacím programu. Výstupem z projektu bude Sborník mezipředmětových příkladů, který budou vytvářet učitelé průmyslové školy.

Den učitelů

CIMG5981.jpg
V březnu pedagogický sbor slavil Den učitelů. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský ocenil náročnou práci pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a předal jim za jejich práci karafiáty.

Předvánoční posezení

PC110002.jpg
Ve čtvrtek 11.12.2008 se uskutečnilo předvánoční posezení zaměstanců školy. Setkání proběhlo v restauraci U Šneka. Posezení bylo zahájeno kulturním vystoupením žáků školy. Žáci navodili vánoční atmosféru zpěvem koled a přednesem básní.
Ředitel školy Mgr. J.Vostrovský pak popřál všem zaměstnancům mnoho pohody a chuti do práce i v příštím roce 2008.

Návštěva ze ZŠ Kutná Hora, Kremnická

tab.jpg
22.10. 2008 přijelo do naší školy 40 kolegyň a kolegů ze ZŠ v Kutné Hoře. Navázali jsme tak na loňskou spolupráci s touto školou. Opět proběhla výměna zkušeností, a to především ve výuce s interaktivní tabulí, tvorbě portfolií, projektovém vyučování, v metodice školní prevence, environmentálního vzdělávání a dalších oblastech. Diskutovalo se také o realizaci školních vzdělávacích programů.
Setkání bylo oboustranně přínosné.

 

tab2.jpgtab3.jpgved.jpguč.jpg

Padesátiny

m0.jpg
21.5. 2008 pozval pan učitel Valtr všechny zaměstnance školy na posezení u příležitosti jeho padesátin. Spolu s paní učitelkou Hájkovou a paní učitelkou Vackovou nachystal bohatou hostinu - řízečky, kýtu, jednohubky, něco sladkého i slaného ... Všichni mu popřáli do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a optimismu. Hned na oslavě si vyzkoušel jeden z mnoha dárků - tričko "pro kocoura Milana", které dostal od kolegyně Kořínkové.

 

mi4.jpgmi1.jpgm2.jpgP5220061.jpg

Výměna zkušeností

U paní ředitelky.jpg
V dubnu pedagogičtí pracovníci naší školy navštívili ZŠ Kutná Hora, Kremnická. Cílem setkání byla výměna zkušeností. Po prohlídce školy, promítnutí fotografií školy a občerstvení se vyučující rozdělili do workshopů. A tak si vzájemně předávali zkušenosti ředitelé škol, zástupci, jazykáři, tělocvikáři, výtvarníci, matematici i učitelé prvního stupně. Na podzim uvítá zase naše škola kolegy z Kutné Hory.
Součástí výjezdu do Kutné Hory byla i procházka po Kutné Hoře a návštěva Vlašského dvora.

 

CIMG5065.jpgNaši estéti.jpgCIMG5073.jpgCIMG5075.jpg

Den učitelů

CIMG4952.jpg
V březnu se pedagogický sbor pravidelně schází u příležitosti Dne učitelů. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský vždy ocení náročnou práci pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a předá jim za jejich práci květiny.
Děti zase zpestří chvíle setkání svým kulturním programem.

Vzdělávání v oblasti ochrany životního postředí

přednáška.jpg
Ředitel školy a zároveň koordinátor environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Mgr. Vostrovský zorganizoval na naší škole 7.11.2007 seminář na téma "Obaly a odpady". Tento seminář lektoroval pracovník firmy EKO-KOM Mgr. Lochovský.
Učitelé z Čáslavi a okolí zde získali kromě informací o třídění, recyklaci a ukládání odpadů i materiály pro výuku - pracovní listy, postery, DVD, literaturu atd. Poznatky ze semináře využijí při vzdělávání žáků.

Posezení na závěr školního roku

sezení1.jpg
V posledním týdnu měsíce června proběhlo posezení současných a bývalých zaměstnanců školy. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vostrovský poděkoval všem za celoroční práci. Za kolektiv se rozloučil s paní učitelkou Smékalovou. Zpestřením posezení byl kulturní program žáků, který secvičili pod vedením paní učitelky Kořínkové.

 

sezení 2.jpgsezení 3.jpgsezení 4.jpgsezení 5.jpg

Den učitelů

posezení den uč.[1].jpg
Posezení zaměstnanců školy ke Dni učitelů je na naší škole tradicí. Zaměstnanci školy se sešli 28. 3. 2007 v restauraci U laguny, kde jim zástupkyně ředitele školy Mgr. Jana Vítková poděkovala za práci a popřála hodně elánu do dalších pracovních aktivit.
V letošním školním roce je toto přání opravdu výstižné, neboť mají za sebou kromě běžných povinností i vytvoření školního vzdělávacího programu a v příštím školním roce je čeká jeho realizace.

Předvánoční posezení

vánoční posezení.jpg
Ve středu 20. prosince se uskutečnilo předvánoční posezení zaměstanců školy. Setkání proběhlo v restauraci Na Kuchyňce. Posezení bylo zahájeno kulturním vystoupením žáků školy pod vedením paní učitelky L. Kořínkové. Žáci navodili vánoční atmosféru zpěvem koled a přednesem básní.
Ředitel školy Mgr. J.Vostrovský pak popřál všem zaměstnancům mnoho pohody a chuti do práce i v příštím roce 2007.

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471