Školní družina

Provoz:   6:00  -  7:50

              11:15 - 16:30

Vychovatelky:      Lenka Kuželová  kuzelova@1zscaslav.cz

                              Alena Horká          horka@1zscaslav.cz

Telefon:     720 492 303

         Školní družinu mohou navštěvovat žáci pravidelně nebo jen ve vybrané dny. Toto se řídí podle potřeb rodičů a dětí. Do družiny mohou docházet i děti maminek na mateřské dovolené.

       Nabídka obvyklých zájmových činností ŠD 

-          dovedné ručičky 

-          tvorba časopisu Družináček

-          práce s počítačem – psaní, kreslení, hry, výukové programy  

                           

       Naše školní družina nabízí dětem pestrou  výchovně vzdělávací činnost. Snaží se o všestranný rozvoj osobnosti. Děti zde prožijí příjemné odpoledne, pohrají si se svými spolužáky ze školy a mnohému se i naučí. Zdokonalí se i  v pohybových, výtvarných, hudebních a estetických dovednostech. Mohou si pohrát na počítači. Zapojí se do tvorby družinového časopisu "Družináček".

      Vychovatelky pořádají pro děti zajímavé exkurze do městského muzea, k místním hasičům a navštěvují s dětmi různé výstavy. Před Vánoci připravují s žáky vánoční besídku. Při různých činnostech venku  vytvářejí u dětí dobrý vztah k přírodě.

       

       Zájmová činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 49
b) kolem pěti
  
 19
c) jednu
  
 18
d) žádnou
  
 27

Návštěvnost stránek

1024720