Historie školy

       Historie naší školy začala v roce 1892, kdy místní školní rada v zakládací listina školyČáslavi                          vypsala konkurz na zhotovení plánu stavby nové dívčí školy.Za nejvhodnější bylo uznáno místo na Rudolfově třídě, kde stály čtyři stodoly a za nimi byl dostatečný prostor. Z předložených návrhů byly vybrány tři - první cenu obdržel pražský architekt V. Kaura. Rozpočet 90 000 zlatých se zdál příliš vysoký, a proto V.Kaura vypracoval plán úspornější (50 000 zlatých ).
       Stavba byla svěřena staviteli Fr. Skřivánkovi. Práce byly započaty na jaře roku 1894. V měsíci září byla školní budova v takovém stavu, že některé místnosti již byly dokončeny, a proto 23. září 1894 mohlo podle rozhodnutí obce dojít k slavnostnímu vysvěcení. Budovu školy slavnostně vysvětil královéhradecký biskup Edvard Jan Nepomuk Brynych.
      Dívčí škola dostala číslo " 357 předm.". Stavba školy stála celkem 60 408 zlatých 1 krejcar.
 3. února 1895 byl do sklepního bytu nové školní budovy nastěhován školník Josef Andrle, aby vytápěl všechny místnosti a tak se mohlo začít.
      První školní rok 1895/96 začal 18.září 1895 s počtem 648 žákyň a s učitelským sborem vedeným ředitelem Josefem Kuthanem.
 23.září 1897 byl zvolen do jejich čela nový ředitel Kliment Čermák, který je znám nejen svou pedagogickou činností, ale působil i jako archeolog, numismatik, spisovatel.                                        V roce 1914, kdy začala I.světová válka, muselo vzdělávání žákyň ustoupit zájmům armády. Prostory školy obsadili vojáci a později zde byla zřízena nemocnice pro raněné. Žákyně se mezitím učily v chlapecké škole.
 Po válce opět škola ožila dětskými hlasy. Protože děti mají rády změnu , probíhaly některé hodiny v jarních měsících na školní zahradě, kde nechyběly ani lavice a tabule.
 Také II.světová válka zasáhla do chodu školy. Budova byla opět vyklizena pro vojenské účely. Stalo se tak v lednu 1941. Dívky se učily polodenně v chlapecké škole. Koncem srpna 1944 byla celá škola zabrána pro německou mládež.
Válka skončila. Vše se pomalu vracelo do původních kolejí, a tak mohl 10. září začít školní rok 1945/46.
 Ve škole se začaly provádět úpravy i opravy. Bylo upraveno průčelí budovy (1946), zřízena školní družina (1950), byly přiděleny nové místnosti v části bývalého soudu (1966), přebudováno ústřední topení, sociální zařízení, zakoupen nový nábytek (70.léta), obnovena fasáda školy (80.léta).
 70.léta a 80.léta byla i ve školství poznamenána normalizačním procesem. Přesto škola zůstala místem, které poskytovalo žákům solidní základy pro budoucí život.
  Zásadní změny, ke kterým došlo po listopadu 1989 v celé naší společnosti, se dotkly i systému školství. Školy se staly opět apolitickými, učitelé dostali větší volnost a důvěru, ale zároveň větší odpovědnost za výchovu a vzdělávání našich dětí.
 Ředitelem školy od ledna 1990 se stal Mgr.Zdeněk Havelka. Po něm od roku 1992/93 nastoupila ředitelka Mgr.Eva Srnská.Ve škole začalo období stavebních změn.
 O prázdninách roku 1993 byla  provedena úplná rekonstrukce elektrického vedení.  V roce začala dlouho očekávaná stavba s jejíž neexistencí se potýkaly celé generace učitelů i žáků. Náklady na její výstavbu činily 14 000 000 Kč. Dnes tělocvičnu využívají nejen žáci naší školy, ale v hojném počtu i další organizace.
 V roce 2000 byla provedena plynofikace celé školy. Ta odstranila namáhavou práci školníka  při skládání uhlí a umožnila ekologické vytápění školní budovy.
 V roce 2000 byla modernizovánaučebna výpočetní techniky. Škola byla připojena na internet.
 Pokračovalo se v úpravách budovy školy - v roce 2002 byla výměna střecha a v roce následujícím okna, byla zateplena fasáda.
 Ve školním roce 2003/2004 se změnilo vedení školy - ředitelem se stal Mgr. Jaroslav Vostrovský.

 

 

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 49
b) kolem pěti
  
 19
c) jednu
  
 18
d) žádnou
  
 27

Návštěvnost stránek

1024718