Rady školy

 

Žákovská rada

Pravidelně jednou za měsíc se konají schůzky ŽR, kde žáci mohou vystoupit se svými přáními,  radami i připomínkami k provozu školy.

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  zřizuje zřizovatel při základní škole  školskou radu.

Složení školské rady: Za zřizovatele: Filip Jerie, Eva Albrechtová, Helena Pecharová. Za zákonné zástupce žáků: Eva Křížová, Lubomír Vilímek, Jan Štachyra. Za pedagogické pracovníky školy:  Jitka Vančurová, Milena Ramaislová, Michal Novák

Rada rodičů

Při ZŠ pracuje Rada rodičů. Rada rodičů přispívá žákům školy na dopravu na lyžařský kurz, na výjezdy do zahraničí a na další akce. Přispívá na vybavení školy. Na konci školního roku nakupuje pro úspěšné žáky v soutěžích a olympiádách odměny.

Česky English

Vyhledat v textu

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 49
b) kolem pěti
  
 19
c) jednu
  
 18
d) žádnou
  
 27

Návštěvnost stránek

1024718