Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Události, akce > 6. - 9. ročník

6. - 9. ročník

 

Spolupráce s rodilým mluvčím

 

Hodiny anglického jazyka navštívila vyučující ze sousedního gymnázia, která je rodilou mluvčí. pro žáky si připravila prezentace o životě v anglicky mluvících zemích i o dalších aktuálních tématech. Děti většinou neměli problém s porozuměním, protože byla použita přiměřená slovní zásoba pro jejich jazykovou úroveň. Děkujeme paní učitelce, že si na naše žáky našla čas. 

 

Anglické představení

 

chickem licken.jpgŽáci z druhého stupně zhlédli anglické představení Chicken licken. Přestavení bylo interaktivní. Učitelé obdrželi před představením pracovní listy, které s žáky vyplnili a procvičili. Nabyté vědomosti poté žáci využili při vystoupení divadelníků. 

 

 

 

 

 

Lyžařský zájezd

LVVZ.jpgV únoru 2018 se naši žáci zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu do Bedřichova. Ti, kteří uměli lyžovat, si zdokonalili své dovednosti, a největší kus práce museli odvést ti, kteří k lyžování neměli dosud příležitost. Všem se lyžák líbil. 

 

 

 

 

 

Deváťáci a Praha

devá´táci ván praha.jpgŽáci devátého ročníku se v prosinci vydali do Prahy na poznávací zájezd. Kromě toho, že si prohlédli centrum města a dověděli se něco zajímavého z historie, navštívili i muzeum voskových figurín, kde se bavili pohledem na celebrity, umělce, zpěváky a další osobnosti. Výlet se vydařil.

 

 

 

 

Jeden svět na školách

 

jeden svět.jpgI v letošním školním roce jsme měli to potěšení přivítat mezi námi pana Dostála, který žákům poutavě vypravuje o dobách minulých. Beseda se uskutečnila u příležitosti projetu Jeden svět na školách. 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví

 červený kříž přednáška 7.A.jpgV rámci předmětu výchova ke zdraví se vyučující snaží ukázat žákům prvky zdravého způsobu života a ochrany jejich zdraví. Jedním z důležitých témat je také poskytnutí první pomoci. Mezi naše žáky zavítala paní lektorka z Českého červeného kříže, která jim vysvětlila zásady poskytnutí první pomoci při běžných zraněních i při život ohrožujících situacích. 

 

 

 

 

České muzeum stříbra

muzeum stř.jpgTřída 7. B vyrazila na krásný podzimní výlet do Kutné Hory. Za doprovodu paní učitelky Vackové a Javůrkové žáci navštívili České muzeum stříbra a dozvěděli se, jak složitým procesem byla výroba stříbrné mince. Při prohlídce dolu poznali žáci na vlastní kůži, v jakých podmínkách pracovali středověcí horníci. Výlet zakončila návštěva Dačického domu, která dětem přiblížila památky UNESCO.

 

 

 

 

7.A se představuje

7A.jpgMinulý rok žáci současné 7.A poprvé vytvořili obrazec z žáků jejich třídy -  v podobě 6.A. Letos, ve školním roce 2017/2018, kromě změny z šestky na sedmičku, změnili i barvu triček. Téměř naprostou většinou byla letos zvolena poněkud neobvyklá barva – růžová, a kupodivu nikdo neměl problém si tričko nebo alespoň mikinu této barvy sehnat. Ještě jedna změna v obrazci nastala – letos je ve třídě o jednu žákyni více.

 

 

 

Cyklo kurz

cyklokurz.jpgI v letošním školním roce se konal cyklo výlet žáků do okolí Čáslavi. Žáci, kromě jízdy na kole, plnili různé úkoly zaměřené na učivo zeměpisu.  

 

 

 

 

 

Zájezd do Vídně

vídeň.jpgV posledním květnovém týdnu vyjeli zájemci ze 7. - 9. ročníku na dvoudenní poznávací výlet do Vídně. Ve Vídni si prohlédli centrum Vídně, starobylý Hofburg – sídlo rakouských panovníků, navštívili slavnou výstavní galerii Albertina. Obzvlášť se žákům líbil sarkofág Marie Terezie. Svou krásou na ně také zapůsobil gotický chrám sv. Štěpána. Prohlídku uzavřeli  Hundertwasserovým  domem.  Po zaslouženém odpočinku v hostelu na kraji Vídně je druhý den čekala návštěva Schönbrunnu. Počasí  se vydařilo, stejně jako celý zájezd.

 

 

 eTwinning

szš projekt.jpgStudenti ze SZeŠ Čáslav pod vedením R. Meduny uskutečnili společný projekt se SŠ ve Spišské Nové Vsi v rámci eTwinningu na téma „Přijeďte do našeho města“. Následně v rámci spolupráce s naší ZŠ prezentovali výstupy projektu žákům 8. ročníku.

 

 

 

 

 

Motýli v zeměpisu

20170525_100256.jpgŽáci při praktiku ze zeměpisu vyráběli pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Pazdírkové z papíru motýla. Ten ale nebyl obyčejný, protože na křídla žáci nakreslili vlajku vybraného státu. Svou práci doplnili o základní informace a zajímavosti o tomto státě. Následovalo společné hodnocení. Motýli jsou k nahlédnutí v učebně č. 20 na dveřích. a nebo se na ně můžete podívat na fotu. 

 

Pohár rozhlasu 

 

ATLETIKA.jpgV okresním finále Poháru rozhlasu 11. května na stadionu v Kutné Hoře získali naši žáci zlatý pohár, a to se značným bodovým náskokem. Naši školu skvěle reprezentovali Lukáš Kvíčala běh na 60 m za 7,5 s, skok daleký 538 cm, Martin Čech běh na 60 m za 7,7 s, skok daleký 535 cm, Adam Brabec ve skoku vysokém 160 cm, Roman Stehno běh na 1500 m za 4,51 min., Jiří Bělohlávek vrh koulí 10,77 m. Dalšími členy družstva byli David Šulc, Václav Wolter a Daniel Švajcr. žáci postoupili do krajského finále v Kolíně, kde skončili na pěkném 5. místě.

 

 

Chlapci třetí v okrese v odbíjené 


vol dívk.jpgNaši chlapci se na okresním turnaji v odbíjené umístili na třetím místě. Gratulujeme. Sestava: Martin Čech, Jan Kopecký, Lukáš Kvíčala, Daniel Švajcr, Martin Vlach, Jiří Bělohlávek, Matěj Hudec, Ondřej Titze, Luboš Plecháč, Martin Roubíček, Roman Stehno.

 

 

 

 

Dívky třetí v okrese v odbíjené

vol chl.jpgDěvčata získala třetí místo v okresním kole odbíjené. O skvělé místo se zasloužily: Tereza Hoskovcová, Tereza Malínská, Veronika Poulová, Viola Dlouhá, Lenka Zelingerová, Lenka Boumová, Žaneta Hurdová a Aneta Sobotková. Gratulujeme. 

 

 

 

 

Exkurze do IQ Landia

landia.jpgVybraní žáci, kteří jsou zařazeni do naší školy ve třídách s matematickým a přírodovědným zaměřením, což obnáší navíc hodiny z matematiky, přírodopisu, zeměpisu a fyziky, se zúčastnili exkurze do IQ Landie v Liberci. Mohli si tady vyzkoušet různé pokusy, prohlédnou si historii vědeckých vynálezů, dovědět se podrobnosti ze života jejich objevitelů.  Exkurze se vydařila. 

 

 

Celoškolní projektový den - plavecký bazén

kolín vodní svět.jpgJedním z projektů celoškolního projektového dne byl výjezd žáků do plaveckého bazénu v Kolíně. Hlavním cílem bylo v praktickém životě žáky zapojit do aktivity, která pomáhá našemu zdraví a při které můžeme jak sportovat, tak relaxovat. Hmatatelným výstupem z projektu byly fotografie, článek ve školním časopise a poster. Výjezd se vydařil a paní učitelka Mgr. Dana Smékalová, která ho pro žáky zorganizovala, i žáci byli spokojení.

 

 

 

 

Celoškolní projektový den - cyklostezka

stezka pd.jpgŽáci druhého stupně měli možnost se zúčastnit při projektovém dnu bruslení na in-line bruslích. Projekt si pro ně připravila paní učitelka Mgr. Petra Pazdírková. Děti se sešly před školou a vyrazily na čáslavskou cyklostezku, zde navlékly brusle a vyjely do krásného dne. Kromě bruslení a fotografování si povídaly o zdravém způsobu života a o zásadách, které bychom měli dodržovat, abychom si mohli život naplno užívat. Den se vydařil.

 

Exkurze do Škodovky

škoda.jpgVe středu 5. 4. 2017 vyrazili žáci 7. ročníku na exkurzi do ŠKODY MLADÁ BOLESLAV. V doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Havránkové a Mgr. Jany Javůrkové měli žáci možnost otestovat, jak pohodlné a na jak vysoké úrovni jsou nejnovější vozy této firmy. Po návštěvě zákaznického centra je čekala prohlídka lisovny a montážních linek, kde poodhalili tajemství výroby vozů. Exkurze byla završena návštěvou muzea, které prezentuje vývoj firmy a jejich výrobků.

 

 

 

Spolupráce s městským muzeem - Žižkova síň

 

žižk sí.jpgŽáci sedmých ročníků podnikli, jak je již tradicí, cestu do historie Čáslavi. S PhDr. Novákovou se vrátili zpět do období husitských válek a seznámili se blíže s Janem Žižkou z Trocnova. Zjistili, jakým způsobem je Čáslav spjata s tímto významným mužem, a prohlédli si místa, která ho připomínají. Celou prohlídku završila návštěva Žižkovy síně, kde si mohli prohlédnout repliku kalvy, která byla nalezena v kostele svatého Petra a Pavla.

 

 

 

 

Úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády

olymp zeměpis.jpgV pátek 3. března se žákyně Natálie Moravcová ze 6.A zúčastnila 19. ročníku zeměpisné olympiády v DDM v Čáslavi. Ve své kategorii A uplatnila své znalosti z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Testovaly se tři typy znalostí a dovednosti, což byla práce s atlasem či mapou, písemný test geografických znalostí a praktická část zaměřená na třídění a zpracování informací a dat. Natálka byla úspěšná a umístila se na 2. místě a postupuje do krajského kola do Benešova. Děkujeme za reprezentaci školy a přejme další úspěšné řešení olympiády.

 

 

Úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády

 olymp dě.jpgŽákyně devátého ročníku Veronika Dušková se umístila na krásném prvním místě v okresním kole dějepisné olympiády. Díky tomuto úspěchu měla možnost se zúčastnit krajského kola, které proběhlo v Kladně, a otestovat si své vědomosti i v tomto kole. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

Výstava výtvarných děl 

jan merta výstava.jpgŽáci osmých tříd navštívili výstavu současného umělce Jana Merty.  Mertova monumentální plátna zaujímají prostory Městské knihovny v Praze. Osmáky provázela výstavou edukační lektorka Lucie Haškovcová, která představila žákům dílo a život Jana Merty. Součástí prohlídky byla také výtvarná aktivita zaměřená na velkoformátovou malbu a redukci tvarů. Osmáci dostali pastely a fixy a měli vytvořit představu vesmíru podle inspirace na jedno z Mertových obrazů.

 

 

 

Street art 

street art.jpgProjekt předmětu Užité výtvarné činnosti se týkal výuky pouličního umění (street art) na základě legálního přístupu k tvorbě a využití environmentální výchovy. Z odpadového materiálu, z plechovek od různých nápojů, žáci tvořili různé postavy, které se následně pokoušeli začlenit do prostoru města. Součástí výuky byla diskuze nad možností legálního přístupu ke street artu. Zároveň využili odpadového materiálu k tvorbě. Na konci projektu žáci výtvory vyfotili. 

 

 

 

Fotografování řeckých bohů

Při semináři ze společenskovědních předmětů žáci 7. ročníku ztvárnili postavy nejrůznějších řeckých bohů. Po vylosování svého boha si nejprve o něm vyhledali základní informace, a poté si i sehnali atributy, které byly pro danou postavu typické. Využily se i rekvizity z kabinetu přírodopisu. Fotografování probíhalo v učebně výtvarné výchovy před vytvořenými kulisami. Žákům se fotografie velmi povedly a výsledné snímky jsou vystaveny v učebně číslo 11.

matěj 1.jpgpetr 1.jpgnikča 1.jpgmichal 1.jpg

 

 

Zeměpisná olympiáda

ze olymp.JPGV pátek 3. března se žákyně Natálie Moravcová ze 6.A zúčastnila 19. ročníku zeměpisné olympiády v DDM v Čáslavi, aby uplatnila své znalosti z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Testovaly se tři typy znalostí a dovednosti, což byla práce s atlasem či mapou, písemný test geografických znalostí a praktická část zaměřená na třídění a zpracování informací a dat. Natálka byla úspěšná a umístila se na 2. místě a postupuje do krajského kola do Benešova. Děkujeme za reprezentaci školy a přejme další úspěšné řešení olympiády.

 

 

Lyžařský výcvikový kurz

lyžák.JPGLetošní lyžařský kurz se konal opět v Bedřichově v Jizerských horách. Žáci sedmých tříd si letos mohli vychutnat odpovídající sněhové podmínky, napadlo plno sněhu. Všichni pilně trénovali na svahu. Při společných večerech si užili spoustu legrace a procvičili si své vědomosti.

 

 

 

 

Vánoční stříbření 

Vánočním stříbřením lze nazvat další skvělý úspěch chlapců ZŠ Čáslav, Masarykova ul. ve florbalu. Nejprve prošli na přelomu listopadu a prosince  náročnou kvalifikací na ZŠ Čáslav, Sadová. V rozhodujícím zápase tam porazili domácí mužstvo 6:3 a postoupili do finále okresu v Kutné Hoře, které se konalo  6. prosince 2016. Finále se zúčastnilo 6 nejlepších družstev okresu. Žáci ZŠ Čáslav, Masarykova ul. porazili ZŠ Kutná Hora Palachova 2:0, Gymnázium Kutná Hora 3:2, ZŠ Zruč n/Sáz. 2:1, poté zremizovali se ZŠ Kutná Hora Žižkov 0:0 a v boji o zlato prohráli s domácí ZŠ Kutná Hora Masarykova po tuhém boji 2:3. Chlapci získali krásný pohár za 2. místo a stříbrné medaile. Školu skvěle reprezentovali : Jiří Bělohlávek, Martin Čech, Jan Kopecký, Lukáš Kvíčala, Daniel Švajcr, Martin Vlach, Matěj Hudec, Jakub Adamec, Patrik Kantor, Tobiáš Klazar, Marek Gonda a Ondřej Titze.

 

Zájezd do zahraničí  

linz.JPGŠkola organizuje výjezdy žáků do zahraničí, ať už je to do Anglie a nebo do bližšího Německa či Rakouska. Žáci tak mají možnost poznat kulturní prostředí těchto zemí a jejich geografické charakteristiky. V prosinci roku 2016 žáci navštívili Linz. Prostředí ozvláštněné tradičními vánočními trhy se jim moc líbilo. 

 

 

 

 

Představení k dějepisu

dějep.jpgŽáci 7. ročníků si v hodině dějepisu nacvičili divadelní scénky tentokrát na téma Staré pověsti české. K vidění bylo ztvárnění příběhů „Libuše“ a „Přemysl“. Představení předvedli dobrovolníci před svými spolužáky.

 

 

 

 

 

Představení Přemysl

DějepiSCN2887.jpgŽáci 7. ročníků si v hodině dějepisu nacvičili divadelní scénky tentokrát na téma Staré pověsti české. K vidění bylo ztvárnění příběhů „Libuše“ a „Přemysl“. Představení předvedli dobrovolníci před svými spolužáky.

 

 

 

 

 

 

 

Cestování v čase

time travelling 6A.jpegSpolečná aktivita třídy šesté A spojuje téma cestování časem ze známé sci-fi trilogie a každoroční focení. Na konci deváté třídy se žáci šesté A podívají, jak se postupně za čtyři roky změnili, neboť se chystají na fotografování každý rok ve stejný den. 

 

 

 

 

Projekt Státy Ameriky

staty am.jpgNetradiční shrnutí učiva Ameriky probíhalo v 7.A a 7.B, žáci pomocí obrázků charakterizovali vylosovaný stát Ameriky. Měli možnost výběru individuální nebo skupinové práce. Úkolem bylo vyhledávat, třídit a hodnotit informace. Výstupem byla koláž daného státu a stručný popis, uhádnout název a zhodnotit projekt. Všechny práce byly zajímavé, ty nejhezčí zdobí učebnu zeměpisu a jsou to práce Kateřiny Adamové, Sandry Chourové, Lucky Kristínové, Matěje Patáka, Vojty Vavřiny, Adély Závůrkové, Lucky Krejčí, Adama Kříže, Adama Lavického a Adély Vyskočilové.

 

 

Vánoční Praha a muzeum čokolády

mus čok 8a.jpgTřída osmá A navštívila v prosinci kromě Staroměstského náměstí s vánočním stromem také blízké muzeum čokolády Choco – Story v Praze. V expozici muzea se žáci poučili především o historii kakaa a čokolády, o kakaovníku a jeho pěstování a cestě kakaa do Evropy. Během prohlídky ochutnávali výborné čokolády. Navštívili i výrobnu a na vlastní oči viděli, jak vznikají belgické pralinky, které samozřejmě také ochutnali. Největším zážitkem byla možnost vyzkoušet si práci s čokoládou. Vlastnoručně vyrobené čokoládové tabulky s vlastní oblíbenou dekorací si žáci s sebou odnesli domů.

 

 

 Nakupování v angličtině

 lidl 2016   2.jpgV rámci učiva o nakupování a potravinách   žáci 7. tříd navštívili čáslavský supermarket Lídl. Žáci se rozdělili do dvojic a každá dvojice dostala plánek tohoto supermarketu. Jejich úkolem bylo doplnit, samozřejmě v angličtině, názvy potravin i jiných položek do tohoto plánku. Všichni zúčastnění úkol splnili a zopakovali si tak slovní zásobu z tématu Shopping. 

 

 

Zápas ve florbale

florbal.jpgNa počátku listopadu zaznamenali naši žáci úspěch ve florbale. V poháru základních škol soutěžili v Kutné Hoře chlapci 4. a 5. ročníku. Jako výborný brankář se předvedl Vojtěch Semerád, kterému propadlo do brány pouze sedm gólů za celé utkání. Nejlepším střelcem byl David Hybler, který střelil 8 gólů. Měli jsme také výborného obránce Františka Malinu, který i z této pozice střelil jeden gól. Na skvělém výsledku se dále podíleli: Vojtěch Hamsa se šesti góly, Vojtěch Paták se třemi góly, Petr Hrubý se dvěma góly a Matěj Šváb s jedním gólem.

 

 

Bez energie to nejde

 energie gram.jpgJedná se o projekt určený zejména žákům 8. a 9. tříd (tercie/kvarta) s cílem poskytnout informace o základní problematice z oblasti energetiky. Projekt vznikl pod záštitou FEL ČVUT a za podpory společnosti ČEPS. Co to je blackout? Jaké jsou příčiny blackoutu? Jaké jsou jeho následky a jakým způsobem mu předcházíme? Co to je energetický mix a jak umíme elektrickou energii vůbec vyrábět? Dokážeme se bez elektřiny obejít? To bylo vysvětleno žákům během přednášky.

 

 

Angličtina pro život

aj.jpg... tak zněl název mini projektu, který s žáky podnikla paní učitelka Hašková. V rámci tématu orientace ve městě zvolila pro zpestření výuky v devátém ročníku výuku mimo učebnu. Žáci si ve městě vyzkoušeli roli cizince, který potřebuje vysvětlit cestu nebo nalézt určitou budovu v neznámém městě. Procvičili si tak znalost slovní zásoby v reálných situacích i tvoření vět na toto téma. Tuto každodenní angličtinu určitě jednou upotřebí.

 

 

 

 Návštěva ZOO Praha

zoo-ph.jpgTřída VI. A  vyjela v polovině října do pražské ZOO. první společný výlet podnikla v plném počtu se svým novým třídním učitelem Mgr. Michalem Novákem. Tento výlet byl organizován paní učitelkou Bc. Petrou Havlovou v rámci výuky přírodopisu. Díky průvodcům ze zoologické zahrady, kteří zprostředkovali odborný výklad, se děti dověděly mnoho zajímavého a mohly si tak rozšířit svoje obzory z přírodopisné oblasti. 

 

 

Adaptační kurz

zbýšov 2016.jpgNa začátku měsíce září 2016 se uskutečnil adaptační kurz žáků šestých tříd. V rámci tohoto kurzu žáci hrají různé hry zaměřené na stmelení kolektivu, lépe poznávají nové spolužáky, kteří do šestého ročníku přišli z okolních obcí a lépe poznávají i své nové třídní učitele. Kurz se letos vydařil a děti si z něj odnesly nové zážitky. 

 

 

 

První společné foto

tělocvična2016.jpgTřída VI.A si nechala pořídit své první společné foto. Žáci se dohodli, že přijdou ve stejnobarevném oblečení - vyhrála černá - a utvoří tvar s názvem své třídy. Během velké přestávky pod vedením svého třídního učitele Michala Nováka se rozestavěli do zamýšleného uskupení a pak už jen stačilo, aby paní učitelka Jana Javůrková pořídila fotografii. Líbí se vám? ...rozhodně je to dobrý nápad.