Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Kariérové a výchovné poradenství

Kariérové a výchovné poradenství

Průvodce vyplněním přihlášky

Výchovný poradce poskytuje poradenství v těchto oblastech:

  • poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství zákonným zástupcům žáka ve výchově a vzdělávání
  • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu
  • poradenství v obtížných životních situacích žákům, zákonným zástupcům v souvislosti s výchovou dětí
  • kariérové poradenství, volba školy
  • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi.

 

Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je možno diagnostikovat  zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, žákům jsou k dispozici informační materiály o středním školství a trhu práce.

 

Výchovné a kariérové poradenství zajišťuje na naší škole výchovná poradkyně Mgr. Vlasta Martinovská. Konzultační hodiny -  odkaz na stránku

Informace ke kariérovému poradenství a k volbě povolání naleznete na nástěnce v druhém patře proti učebně č. 23.

 

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Kutné Hoře: Jakubská 83

tel. 327311362, mobil: 731417146http://ppp-kutnahora.webnode.cz/

 

Odkazy pro žáky devátých ročníků (a jejich rodiče):

www.infoabsolvent.cz – přehledy SŠ, obory, požadavky na uchazeče, přijímací zkoušky, počty přihlášených a přijatých, velmi návodné vyhledávání DOPORUČUJEME

 https://www.stredniskoly.cz/ - přijímací řízení, seznamy středních škol, Dny otevřených dveří

https://www.atlasskolstvi.cz/ - přehled středních škol

http://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/ - adresář škol

 

Termíny odevzdání přihlášek ke studiu ve střední škole:

Umělecké školy do 30.11.

Ostatní střední školy do 15.3.

Přihlášku je třeba doručit na vybranou školu osobně nebo poslat doporučeně poštou.

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

(Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání, informace k přijímacímu řízení ve školním roce, informace přijímací řízení uchazečů se SVP , termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce)