Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy

Historie školy

Historie naší školy začala v roce 1892, kdy místní školní rada v Čáslavi   vypsala konkurz na zhotovení plánu stavby nové dívčí školy.Za nejvhodnější bylo uznáno místo na Rudolfově třídě, kde stály čtyři stodoly a za nimi byl dostatečný prostor. Z předložených návrhů byly vybrány tři - první cenu obdržel pražský architekt V. Kaura. Rozpočet 90 000 zlatých se zdál příliš vysoký, a proto V.Kaura vypracoval plán úspornější (50 000 zlatých ).

Stavba byla svěřena staviteli Fr. Skřivánkovi. Práce byly započaty na jaře roku 1894. V měsíci září byla školní budova v takovém stavu, že některé místnosti již byly dokončeny, a proto 23. září 1894 mohlo podle rozhodnutí obce dojít k slavnostnímu vysvěcení. Budovu školy slavnostně vysvětil královéhradecký biskup Edvard Jan Nepomuk Brynych.

Dívčí škola dostala číslo " 357 předm.". Stavba školy stála celkem 60 408 zlatých 1 krejcar.

 3. února 1895 byl do sklepního bytu nové školní budovy nastěhován školník Josef Andrle, aby vytápěl všechny místnosti a tak se mohlo začít.

 První školní rok 1895/96 začal 18.září 1895 s počtem 648 žákyň a s učitelským sborem vedeným ředitelem Josefem Kuthanem.

 23.září 1897 byl zvolen do jejich čela nový ředitel Kliment Čermák, který je znám nejen svou pedagogickou činností, ale působil i jako archeolog, numismatik, spisovatel.                                       

V roce 1914, kdy začala I.světová válka, muselo vzdělávání žákyň ustoupit zájmům armády. Prostory školy obsadili vojáci a později zde byla zřízena nemocnice pro raněné. Žákyně se mezitím učily v chlapecké škole.

Po válce opět škola ožila dětskými hlasy. Protože děti mají rády změnu , probíhaly některé hodiny v jarních měsících na školní zahradě, kde nechyběly ani lavice a tabule.

Také II.světová válka zasáhla do chodu školy. Budova byla opět vyklizena pro vojenské účely. Stalo se tak v lednu 1941. Dívky se učily polodenně v chlapecké škole. Koncem srpna 1944 byla celá škola zabrána pro německou mládež.

Válka skončila. Vše se pomalu vracelo do původních kolejí, a tak mohl 10. září začít školní rok 1945/46.

Ve škole se začaly provádět úpravy i opravy. Bylo upraveno průčelí budovy (1946), zřízena školní družina (1950), byly přiděleny nové místnosti v části bývalého soudu (1966), přebudováno ústřední topení, sociální zařízení, zakoupen nový nábytek (70.léta), obnovena fasáda školy (80.léta).

70.léta a 80.léta byla i ve školství poznamenána normalizačním procesem. Přesto škola zůstala místem, které poskytovalo žákům solidní základy pro budoucí život.

 Zásadní změny, ke kterým došlo po listopadu 1989 v celé naší společnosti, se dotkly i systému školství. Školy se staly opět apolitickými, učitelé dostali větší volnost a důvěru, ale zároveň větší odpovědnost za výchovu a vzdělávání našich dětí.

Ředitelem školy od ledna 1990 se stal Mgr.Zdeněk Havelka. Po něm od roku 1992/93 nastoupila ředitelka Mgr.Eva Srnská.Ve škole začalo období stavebních změn.

O prázdninách roku 1993 byla  provedena úplná rekonstrukce elektrického vedení.  V roce  1995 začala dlouho očekávaná stavba tělocvičny, s jejíž neexistencí se potýkaly celé generace učitelů i žáků. Náklady na její výstavbu činily 14 000 000 Kč. Kolaudace stavby proběhla v roce 1997. Dnes tělocvičnu využívají nejen žáci naší školy, ale v hojném počtu i další organizace.  

V roce 2000 byla provedena plynofikace celé školy. Ta odstranila namáhavou práci školníka  při skládání uhlí a umožnila ekologické vytápění školní budovy.

V roce 2000 byla modernizována učebna výpočetní techniky. Škola byla připojena na internet. Pokračovalo se v úpravách budovy školy - v roce 2002 byla výměna střecha a v roce následujícím okna, byla zateplena fasáda.

Ve školním roce 2003/2004 se změnilo vedení školy - ředitelem se stal Mgr. Jaroslav Vostrovský. V roce 2005 byla vybudována multimediální učebna za 500 tisíc Kč. V roce 2006 proběhla modernizace učebny přírodopisu a chemie. V roce 2009 byla vybudována druhá počítačová učebna. 1. 9. 2015 byla otevřena nová školní družina v Husova ulici č. 526. V roce 2018 byla provedena generální rekonstrukce kotelny v přístavbě školy.