Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní družina

Školní družina

Provoz:   6:00  -  7:50

               11:15 - 16:30

Vychovatelky: Lenka Pekárková  pekarkova@1zscaslav.cz 

                            Alena Horká          horka@1zscaslav.cz 

Telefon:     720 492 303

Školní družinu mohou navštěvovat žáci pravidelně nebo jen ve vybrané dny. Toto se řídí podle potřeb rodičů a dětí. Do družiny mohou docházet i děti maminek na mateřské dovolené.

Nabídka obvyklých zájmových činností ŠD 

  • dovedné ručičky
  • tvorba časopisu Družináček
  • práce s počítačem – psaní, kreslení, hry, výukové programy

Naše školní družina nabízí dětem pestrou  výchovně vzdělávací činnost. Snaží se o všestranný rozvoj osobnosti. Děti zde prožijí příjemné odpoledne, pohrají si se svými spolužáky ze školy a mnohému se i naučí. Zdokonalí se i  v pohybových, výtvarných, hudebních a estetických dovednostech. Mohou si pohrát na počítači. Zapojí se do tvorby družinového časopisu "Družináček".

 Vychovatelky pořádají pro děti zajímavé exkurze do městského muzea, k místním hasičům a navštěvují s dětmi různé výstavy. Před Vánoci připravují s žáky vánoční besídku. Při různých činnostech venku  vytvářejí u dětí dobrý vztah k přírodě.

Zájmová činnost

Zájmová činnost Zájmová činnost Zájmová činnost Zájmová činnost