Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků

Děti mají možnost vybrat si výuku jazyka už od první třídy a to v nepovinném předmětu Angličtina. To znamená, že si děti mohou vybrat vzhledem ke svému zájmu a schopnostem, zda se budou učit angličtinu už v první a druhé třídě, nebo až od třetího ročníku. Vycházíme tak vstříc zájmu rodičů o výuku jazyka i individuálním zvláštnostem dětí. Výuka angličtiny probíhá hravou formou, žáci si osvojují slovní zásobu, jednoduché věty a fráze. V této fázi děti nepíší.

Na naší škole se vyučuje od 3. ročníku povinně anglický jazyk.

Výuka cizích jazyků probíhá od 3. ročníku ve třídách dělených na skupiny s časovou dotací 3 e hodiny  týdně. K výuce jsou používány učebnice Project. Ke zpestření hodin jsou k dispozici výukové programy na PC, videokazety, cizojazyčné časopisy, slovníky a další pomůcky ( např. speciální pracovní listy pro dyslektiky). Žáci se pravidelně účastní konverzačních soutěží, ve kterých dosahují pěkných výsledků. Výuka připravuje žáky na využití jazyka v běžném životě v ústním i písemném projevu.

V  osmém a devátém ročníku se mohou žáci učit ruštině nebo němčině.

Na naší škole jsou zájmové kroužky angličtiny pro žáky na prvním stupni ZŠ.

Jednou za dva roky škola pořádá výjezdy do Anglie, popř. do Francie, pro žáky 8. a 9. ročníků.

zájezd