Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Další kontakty

Další kontakty

Jméno mail
Mgr. Jaroslav Vostrovský, ředitel školy, koordinátor EVVO vostrovsky@1zscaslav.cz
Ing. Mgr. Jana Vítková, zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP vitkova@1zscaslav.cz
Mgr. Jana Přibylová, školní psycholog  jana.pribylov@gmail.com 
Mgr. Magdalena Hollegchová, vyučující, školní metodik prevence hollegchova@1zscaslav.cz 
Mgr. Daniel Mikš , vyučující, ICT koordinátor miks@1zscaslav.cz
Mgr. Vlasta Martinovská, vyučující, výchovná poradkyně martinovska@1zscaslav.cz
Mgr. Dana Smékalová, vyučující smekalova@1zscaslav.cz
Mgr. Dana Stočesová, vyučující stocesova@1zscaslav.cz
Mgr. Jitka Vančurová, vyučující vancurova@1zscaslav.cz
Mgr. Kateřina Pokorná, vyučující pokorna@1zscaslav.cz
Mgr. Květoslava Stočková, vyučující stockova@1zscaslav.cz
Iva Dočekalová, asistent pedagoga, klub domova dětí docekalova@1zscaslav.cz
Mgr. Václava Hašková, vyučující haskova@1zscaslav.cz
Mgr. Lenka Gajdošová, vyučující gajdosova@1zscaslav.cz
Mgr. Pavlína Teplá, vyučující tepla@1zscaslav.cz
Mgr. Mirka Jílková, vyučující jilkova@1zscaslav.cz
Mgr. Jakub Čapek, vyučující capek@1zscaslav.cz
Mgr. Olga Hyblerová, vyučující hyblerova@1zscaslav.cz
Mgr. Kamila Formanová, vyučující formanova@1zscaslav.cz
Mgr. Václava Vacková, vyučující vackova@1zscaslav.cz
Mgr. Ilona Borková, vyučující borkova@1zscaslav.cz
PhDr. Zuzana Blahová, vyučující blahova@1zscaslav.cz
Mgr. Aleš Dlouhý, vyučující dlouhy@1zscaslav.cz
Mgr. Šárka Švenková, vyučující svenkova@1zscaslav.cz
Mgr. Petra Vavřinová, vyučující vavrinova@1zscaslav.cz
Mgr. Taťána Tekverková, vyučující tekverkova@1zscaslav.cz
Mgr. Soňa Njie Flegrová, vyučující flegrova@1zscaslav.cz
Bc. Petra Havlová, vyučující havlova@1zscaslav.cz
Helena Stýblová, asistent pedagoga styblova@1zscaslav.cz
Lucie Kluková, asistent pedagoga klukova@1zscaslav.cz
Matrina Mudruňková, asistent pedagoga mudrunkova@1zscaslav.cz
Milan Pavlík, asistent pedagoga, klub domova dětí pavlik@1zscaslav.cz
Alena Horká, asistent pedagoga horka@1zscaslav.cz
Ivana Pelčová, asistent pedagoga pelcova@1zscaslav.cz
Lenka Pekárková, asistent pedagoga pekarkova@1zscaslav.cz
Mgr. Magda Culková, vyučující culkova@1zscaslav.cz

Olga Chvojková, asistent pedagoga

chvojkova@1zscaslav.cz

Mgr. Petra Šťastná, vyučující

stastna@1zscaslav.cz 

Alena Horká, vychovatelka ŠD

horka@1zscaslav.cz 
Lenka Pekárková, vychovatelka ŠD pekarkova@1zscaslav.cz 
 Nikola Blažková, asistent pedagoga  blazkova@1zscaslav.cz
 Romana Bartáková, asistent pedagoga  bartakova@1zscaslav.cz
 Eliška Gdovin, asistent pedagoga  gdovin@1zscaslav.cz
 Petra Macounová, asistent pedagoga  macounova@1zscaslav.cz
 Petra Kárníková, asistent pedagoga  karnikova@1zscaslav.cz

Jana Štěpánková, ekonomka a sekretářka školy

stepankova@1zscaslav.cz, tel. 327 312 856

Eva Viltová, práce a mzdy

viltova@1zscaslav.cz, tel. 327 312 856

Vladimír Marušák, školník

tel. 327 312 856

Markéta Martínková, uklizečka

tel. 327 312 856

Marie Frýblová, uklizečka

tel. 327 312 856

Pavlína Lišková, uklizečka

tel. 327 312 856

Naděžda Kořínková, uklizečka ŠD

tel. 327 312 856