6. - 9. ročník

 

Spolupráce s rodilým mluvčím

 

Hodiny anglického jazyka navštívila vyučující ze sousedního gymnázia, která je rodilou mluvčí. pro žáky si připravila prezentace o životě v anglicky mluvících zemích i o dalších aktuálních tématech. Děti většinou neměli problém s porozuměním, protože byla použita přiměřená slovní zásoba pro jejich jazykovou úroveň. Děkujeme paní učitelce, že si na naše žáky našla čas. 

 

Anglické představení

 

chickem licken.jpgŽáci z druhého stupně zhlédli anglické představení Chicken licken. Přestavení bylo interaktivní. Učitelé obdrželi před představením pracovní listy, které s žáky vyplnili a procvičili. Nabyté vědomosti poté žáci využili při vystoupení divadelníků. 

 

 

 

 

 

Lyžařský zájezd

LVVZ.jpgV únoru 2018 se naši žáci zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu do Bedřichova. Ti, kteří uměli lyžovat, si zdokonalili své dovednosti, a největší kus práce museli odvést ti, kteří k lyžování neměli dosud příležitost. Všem se lyžák líbil. 

 

 

 

 

 

Deváťáci a Praha

devá´táci ván praha.jpgŽáci devátého ročníku se v prosinci vydali do Prahy na poznávací zájezd. Kromě toho, že si prohlédli centrum města a dověděli se něco zajímavého z historie, navštívili i muzeum voskových figurín, kde se bavili pohledem na celebrity, umělce, zpěváky a další osobnosti. Výlet se vydařil.

 

 

 

 

Jeden svět na školách

 

jeden svět.jpgI v letošním školním roce jsme měli to potěšení přivítat mezi námi pana Dostála, který žákům poutavě vypravuje o dobách minulých. Beseda se uskutečnila u příležitosti projetu Jeden svět na školách. 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví

 červený kříž přednáška 7.A.jpgV rámci předmětu výchova ke zdraví se vyučující snaží ukázat žákům prvky zdravého způsobu života a ochrany jejich zdraví. Jedním z důležitých témat je také poskytnutí první pomoci. Mezi naše žáky zavítala paní lektorka z Českého červeného kříže, která jim vysvětlila zásady poskytnutí první pomoci při běžných zraněních i při život ohrožujících situacích. 

 

 

 

 

České muzeum stříbra

muzeum stř.jpgTřída 7. B vyrazila na krásný podzimní výlet do Kutné Hory. Za doprovodu paní učitelky Vackové a Javůrkové žáci navštívili České muzeum stříbra a dozvěděli se, jak složitým procesem byla výroba stříbrné mince. Při prohlídce dolu poznali žáci na vlastní kůži, v jakých podmínkách pracovali středověcí horníci. Výlet zakončila návštěva Dačického domu, která dětem přiblížila památky UNESCO.

 

 

 

 

7.A se představuje

7A.jpgMinulý rok žáci současné 7.A poprvé vytvořili obrazec z žáků jejich třídy -  v podobě 6.A. Letos, ve školním roce 2017/2018, kromě změny z šestky na sedmičku, změnili i barvu triček. Téměř naprostou většinou byla letos zvolena poněkud neobvyklá barva – růžová, a kupodivu nikdo neměl problém si tričko nebo alespoň mikinu této barvy sehnat. Ještě jedna změna v obrazci nastala – letos je ve třídě o jednu žákyni více.

 

 

 

Cyklo kurz

cyklokurz.jpgI v letošním školním roce se konal cyklo výlet žáků do okolí Čáslavi. Žáci, kromě jízdy na kole, plnili různé úkoly zaměřené na učivo zeměpisu.  

 

 

 

 

 

Zájezd do Vídně

vídeň.jpgV posledním květnovém týdnu vyjeli zájemci ze 7. - 9. ročníku na dvoudenní poznávací výlet do Vídně. Ve Vídni si prohlédli centrum Vídně, starobylý Hofburg – sídlo rakouských panovníků, navštívili slavnou výstavní galerii Albertina. Obzvlášť se žákům líbil sarkofág Marie Terezie. Svou krásou na ně také zapůsobil gotický chrám sv. Štěpána. Prohlídku uzavřeli  Hundertwasserovým  domem.  Po zaslouženém odpočinku v hostelu na kraji Vídně je druhý den čekala návštěva Schönbrunnu. Počasí  se vydařilo, stejně jako celý zájezd.

 

 

 eTwinning

szš projekt.jpgStudenti ze SZeŠ Čáslav pod vedením R. Meduny uskutečnili společný projekt se SŠ ve Spišské Nové Vsi v rámci eTwinningu na téma „Přijeďte do našeho města“. Následně v rámci spolupráce s naší ZŠ prezentovali výstupy projektu žákům 8. ročníku.

 

 

 

 

 

Motýli v zeměpisu

20170525_100256.jpgŽáci při praktiku ze zeměpisu vyráběli pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Pazdírkové z papíru motýla. Ten ale nebyl obyčejný, protože na křídla žáci nakreslili vlajku vybraného státu. Svou práci doplnili o základní informace a zajímavosti o tomto státě. Následovalo společné hodnocení. Motýli jsou k nahlédnutí v učebně č. 20 na dveřích. a nebo se na ně můžete podívat na fotu. 

 

Pohár rozhlasu 

 

ATLETIKA.jpgV okresním finále Poháru rozhlasu 11. května na stadionu v Kutné Hoře získali naši žáci zlatý pohár, a to se značným bodovým náskokem. Naši školu skvěle reprezentovali Lukáš Kvíčala běh na 60 m za 7,5 s, skok daleký 538 cm, Martin Čech běh na 60 m za 7,7 s, skok daleký 535 cm, Adam Brabec ve skoku vysokém 160 cm, Roman Stehno běh na 1500 m za 4,51 min., Jiří Bělohlávek vrh koulí 10,77 m. Dalšími členy družstva byli David Šulc, Václav Wolter a Daniel Švajcr. žáci postoupili do krajského finále v Kolíně, kde skončili na pěkném 5. místě.

 

 

Chlapci třetí v okrese v odbíjené 


vol dívk.jpgNaši chlapci se na okresním turnaji v odbíjené umístili na třetím místě. Gratulujeme. Sestava: Martin Čech, Jan Kopecký, Lukáš Kvíčala, Daniel Švajcr, Martin Vlach, Jiří Bělohlávek, Matěj Hudec, Ondřej Titze, Luboš Plecháč, Martin Roubíček, Roman Stehno.

 

 

 

 

Dívky třetí v okrese v odbíjené

vol chl.jpgDěvčata získala třetí místo v okresním kole odbíjené. O skvělé místo se zasloužily: Tereza Hoskovcová, Tereza Malínská, Veronika Poulová, Viola Dlouhá, Lenka Zelingerová, Lenka Boumová, Žaneta Hurdová a Aneta Sobotková. Gratulujeme. 

 

 

 

 

Exkurze do IQ Landia

landia.jpgVybraní žáci, kteří jsou zařazeni do naší školy ve třídách s matematickým a přírodovědným zaměřením, což obnáší navíc hodiny z matematiky, přírodopisu, zeměpisu a fyziky, se zúčastnili exkurze do IQ Landie v Liberci. Mohli si tady vyzkoušet různé pokusy, prohlédnou si historii vědeckých vynálezů, dovědět se podrobnosti ze života jejich objevitelů.  Exkurze se vydařila. 

 

 

Celoškolní projektový den - plavecký bazén

kolín vodní svět.jpgJedním z projektů celoškolního projektového dne byl výjezd žáků do plaveckého bazénu v Kolíně. Hlavním cílem bylo v praktickém životě žáky zapojit do aktivity, která pomáhá našemu zdraví a při které můžeme jak sportovat, tak relaxovat. Hmatatelným výstupem z projektu byly fotografie, článek ve školním časopise a poster. Výjezd se vydařil a paní učitelka Mgr. Dana Smékalová, která ho pro žáky zorganizovala, i žáci byli spokojení.

 

 

 

 

Celoškolní projektový den - cyklostezka

stezka pd.jpgŽáci druhého stupně měli možnost se zúčastnit při projektovém dnu bruslení na in-line bruslích. Projekt si pro ně připravila paní učitelka Mgr. Petra Pazdírková. Děti se sešly před školou a vyrazily na čáslavskou cyklostezku, zde navlékly brusle a vyjely do krásného dne. Kromě bruslení a fotografování si povídaly o zdravém způsobu života a o zásadách, které bychom měli dodržovat, abychom si mohli život naplno užívat. Den se vydařil.

 

Exkurze do Škodovky

škoda.jpgVe středu 5. 4. 2017 vyrazili žáci 7. ročníku na exkurzi do ŠKODY MLADÁ BOLESLAV. V doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Havránkové a Mgr. Jany Javůrkové měli žáci možnost otestovat, jak pohodlné a na jak vysoké úrovni jsou nejnovější vozy této firmy. Po návštěvě zákaznického centra je čekala prohlídka lisovny a montážních linek, kde poodhalili tajemství výroby vozů. Exkurze byla završena návštěvou muzea, které prezentuje vývoj firmy a jejich výrobků.

 

 

 

Spolupráce s městským muzeem - Žižkova síň

 

žižk sí.jpgŽáci sedmých ročníků podnikli, jak je již tradicí, cestu do historie Čáslavi. S PhDr. Novákovou se vrátili zpět do období husitských válek a seznámili se blíže s Janem Žižkou z Trocnova. Zjistili, jakým způsobem je Čáslav spjata s tímto významným mužem, a prohlédli si místa, která ho připomínají. Celou prohlídku završila návštěva Žižkovy síně, kde si mohli prohlédnout repliku kalvy, která byla nalezena v kostele svatého Petra a Pavla.

 

 

 

 

Úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády

olymp zeměpis.jpgV pátek 3. března se žákyně Natálie Moravcová ze 6.A zúčastnila 19. ročníku zeměpisné olympiády v DDM v Čáslavi. Ve své kategorii A uplatnila své znalosti z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Testovaly se tři typy znalostí a dovednosti, což byla práce s atlasem či mapou, písemný test geografických znalostí a praktická část zaměřená na třídění a zpracování informací a dat. Natálka byla úspěšná a umístila se na 2. místě a postupuje do krajského kola do Benešova. Děkujeme za reprezentaci školy a přejme další úspěšné řešení olympiády.

 

 

Úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády

 olymp dě.jpgŽákyně devátého ročníku Veronika Dušková se umístila na krásném prvním místě v okresním kole dějepisné olympiády. Díky tomuto úspěchu měla možnost se zúčastnit krajského kola, které proběhlo v Kladně, a otestovat si své vědomosti i v tomto kole. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

Výstava výtvarných děl 

jan merta výstava.jpgŽáci osmých tříd navštívili výstavu současného umělce Jana Merty.  Mertova monumentální plátna zaujímají prostory Městské knihovny v Praze. Osmáky provázela výstavou edukační lektorka Lucie Haškovcová, která představila žákům dílo a život Jana Merty. Součástí prohlídky byla také výtvarná aktivita zaměřená na velkoformátovou malbu a redukci tvarů. Osmáci dostali pastely a fixy a měli vytvořit představu vesmíru podle inspirace na jedno z Mertových obrazů.

 

 

 

Street art 

street art.jpgProjekt předmětu Užité výtvarné činnosti se týkal výuky pouličního umění (street art) na základě legálního přístupu k tvorbě a využití environmentální výchovy. Z odpadového materiálu, z plechovek od různých nápojů, žáci tvořili různé postavy, které se následně pokoušeli začlenit do prostoru města. Součástí výuky byla diskuze nad možností legálního přístupu ke street artu. Zároveň využili odpadového materiálu k tvorbě. Na konci projektu žáci výtvory vyfotili. 

 

 

 

Fotografování řeckých bohů

Při semináři ze společenskovědních předmětů žáci 7. ročníku ztvárnili postavy nejrůznějších řeckých bohů. Po vylosování svého boha si nejprve o něm vyhledali základní informace, a poté si i sehnali atributy, které byly pro danou postavu typické. Využily se i rekvizity z kabinetu přírodopisu. Fotografování probíhalo v učebně výtvarné výchovy před vytvořenými kulisami. Žákům se fotografie velmi povedly a výsledné snímky jsou vystaveny v učebně číslo 11.

matěj 1.jpgpetr 1.jpgnikča 1.jpgmichal 1.jpg

 

 

Zeměpisná olympiáda

ze olymp.JPGV pátek 3. března se žákyně Natálie Moravcová ze 6.A zúčastnila 19. ročníku zeměpisné olympiády v DDM v Čáslavi, aby uplatnila své znalosti z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Testovaly se tři typy znalostí a dovednosti, což byla práce s atlasem či mapou, písemný test geografických znalostí a praktická část zaměřená na třídění a zpracování informací a dat. Natálka byla úspěšná a umístila se na 2. místě a postupuje do krajského kola do Benešova. Děkujeme za reprezentaci školy a přejme další úspěšné řešení olympiády.

 

 

Lyžařský výcvikový kurz

lyžák.JPGLetošní lyžařský kurz se konal opět v Bedřichově v Jizerských horách. Žáci sedmých tříd si letos mohli vychutnat odpovídající sněhové podmínky, napadlo plno sněhu. Všichni pilně trénovali na svahu. Při společných večerech si užili spoustu legrace a procvičili si své vědomosti.

 

 

 

 

Vánoční stříbření 

Vánočním stříbřením lze nazvat další skvělý úspěch chlapců ZŠ Čáslav, Masarykova ul. ve florbalu. Nejprve prošli na přelomu listopadu a prosince  náročnou kvalifikací na ZŠ Čáslav, Sadová. V rozhodujícím zápase tam porazili domácí mužstvo 6:3 a postoupili do finále okresu v Kutné Hoře, které se konalo  6. prosince 2016. Finále se zúčastnilo 6 nejlepších družstev okresu. Žáci ZŠ Čáslav, Masarykova ul. porazili ZŠ Kutná Hora Palachova 2:0, Gymnázium Kutná Hora 3:2, ZŠ Zruč n/Sáz. 2:1, poté zremizovali se ZŠ Kutná Hora Žižkov 0:0 a v boji o zlato prohráli s domácí ZŠ Kutná Hora Masarykova po tuhém boji 2:3. Chlapci získali krásný pohár za 2. místo a stříbrné medaile. Školu skvěle reprezentovali : Jiří Bělohlávek, Martin Čech, Jan Kopecký, Lukáš Kvíčala, Daniel Švajcr, Martin Vlach, Matěj Hudec, Jakub Adamec, Patrik Kantor, Tobiáš Klazar, Marek Gonda a Ondřej Titze.

 

Zájezd do zahraničí  

linz.JPGŠkola organizuje výjezdy žáků do zahraničí, ať už je to do Anglie a nebo do bližšího Německa či Rakouska. Žáci tak mají možnost poznat kulturní prostředí těchto zemí a jejich geografické charakteristiky. V prosinci roku 2016 žáci navštívili Linz. Prostředí ozvláštněné tradičními vánočními trhy se jim moc líbilo. 

 

 

 

 

Představení k dějepisu

dějep.jpgŽáci 7. ročníků si v hodině dějepisu nacvičili divadelní scénky tentokrát na téma Staré pověsti české. K vidění bylo ztvárnění příběhů „Libuše“ a „Přemysl“. Představení předvedli dobrovolníci před svými spolužáky.

 

 

 

 

 

Představení Přemysl

DějepiSCN2887.jpgŽáci 7. ročníků si v hodině dějepisu nacvičili divadelní scénky tentokrát na téma Staré pověsti české. K vidění bylo ztvárnění příběhů „Libuše“ a „Přemysl“. Představení předvedli dobrovolníci před svými spolužáky.

 

 

 

 

 

 

 

Cestování v čase

time travelling 6A.jpegSpolečná aktivita třídy šesté A spojuje téma cestování časem ze známé sci-fi trilogie a každoroční focení. Na konci deváté třídy se žáci šesté A podívají, jak se postupně za čtyři roky změnili, neboť se chystají na fotografování každý rok ve stejný den. 

 

 

 

 

Projekt Státy Ameriky

staty am.jpgNetradiční shrnutí učiva Ameriky probíhalo v 7.A a 7.B, žáci pomocí obrázků charakterizovali vylosovaný stát Ameriky. Měli možnost výběru individuální nebo skupinové práce. Úkolem bylo vyhledávat, třídit a hodnotit informace. Výstupem byla koláž daného státu a stručný popis, uhádnout název a zhodnotit projekt. Všechny práce byly zajímavé, ty nejhezčí zdobí učebnu zeměpisu a jsou to práce Kateřiny Adamové, Sandry Chourové, Lucky Kristínové, Matěje Patáka, Vojty Vavřiny, Adély Závůrkové, Lucky Krejčí, Adama Kříže, Adama Lavického a Adély Vyskočilové.

 

 

Vánoční Praha a muzeum čokolády

mus čok 8a.jpgTřída osmá A navštívila v prosinci kromě Staroměstského náměstí s vánočním stromem také blízké muzeum čokolády Choco – Story v Praze. V expozici muzea se žáci poučili především o historii kakaa a čokolády, o kakaovníku a jeho pěstování a cestě kakaa do Evropy. Během prohlídky ochutnávali výborné čokolády. Navštívili i výrobnu a na vlastní oči viděli, jak vznikají belgické pralinky, které samozřejmě také ochutnali. Největším zážitkem byla možnost vyzkoušet si práci s čokoládou. Vlastnoručně vyrobené čokoládové tabulky s vlastní oblíbenou dekorací si žáci s sebou odnesli domů.

 

 

 Nakupování v angličtině

 lidl 2016   2.jpgV rámci učiva o nakupování a potravinách   žáci 7. tříd navštívili čáslavský supermarket Lídl. Žáci se rozdělili do dvojic a každá dvojice dostala plánek tohoto supermarketu. Jejich úkolem bylo doplnit, samozřejmě v angličtině, názvy potravin i jiných položek do tohoto plánku. Všichni zúčastnění úkol splnili a zopakovali si tak slovní zásobu z tématu Shopping. 

 

 

Zápas ve florbale

florbal.jpgNa počátku listopadu zaznamenali naši žáci úspěch ve florbale. V poháru základních škol soutěžili v Kutné Hoře chlapci 4. a 5. ročníku. Jako výborný brankář se předvedl Vojtěch Semerád, kterému propadlo do brány pouze sedm gólů za celé utkání. Nejlepším střelcem byl David Hybler, který střelil 8 gólů. Měli jsme také výborného obránce Františka Malinu, který i z této pozice střelil jeden gól. Na skvělém výsledku se dále podíleli: Vojtěch Hamsa se šesti góly, Vojtěch Paták se třemi góly, Petr Hrubý se dvěma góly a Matěj Šváb s jedním gólem.

 

 

Bez energie to nejde

 energie gram.jpgJedná se o projekt určený zejména žákům 8. a 9. tříd (tercie/kvarta) s cílem poskytnout informace o základní problematice z oblasti energetiky. Projekt vznikl pod záštitou FEL ČVUT a za podpory společnosti ČEPS. Co to je blackout? Jaké jsou příčiny blackoutu? Jaké jsou jeho následky a jakým způsobem mu předcházíme? Co to je energetický mix a jak umíme elektrickou energii vůbec vyrábět? Dokážeme se bez elektřiny obejít? To bylo vysvětleno žákům během přednášky.

 

 

Angličtina pro život

aj.jpg... tak zněl název mini projektu, který s žáky podnikla paní učitelka Hašková. V rámci tématu orientace ve městě zvolila pro zpestření výuky v devátém ročníku výuku mimo učebnu. Žáci si ve městě vyzkoušeli roli cizince, který potřebuje vysvětlit cestu nebo nalézt určitou budovu v neznámém městě. Procvičili si tak znalost slovní zásoby v reálných situacích i tvoření vět na toto téma. Tuto každodenní angličtinu určitě jednou upotřebí.

 

 

 

 Návštěva ZOO Praha

zoo-ph.jpgTřída VI. A  vyjela v polovině října do pražské ZOO. první společný výlet podnikla v plném počtu se svým novým třídním učitelem Mgr. Michalem Novákem. Tento výlet byl organizován paní učitelkou Bc. Petrou Havlovou v rámci výuky přírodopisu. Díky průvodcům ze zoologické zahrady, kteří zprostředkovali odborný výklad, se děti dověděly mnoho zajímavého a mohly si tak rozšířit svoje obzory z přírodopisné oblasti. 

 

 

Adaptační kurz

zbýšov 2016.jpgNa začátku měsíce září 2016 se uskutečnil adaptační kurz žáků šestých tříd. V rámci tohoto kurzu žáci hrají různé hry zaměřené na stmelení kolektivu, lépe poznávají nové spolužáky, kteří do šestého ročníku přišli z okolních obcí a lépe poznávají i své nové třídní učitele. Kurz se letos vydařil a děti si z něj odnesly nové zážitky. 

 

 

 

První společné foto

tělocvična2016.jpgTřída VI.A si nechala pořídit své první společné foto. Žáci se dohodli, že přijdou ve stejnobarevném oblečení - vyhrála černá - a utvoří tvar s názvem své třídy. Během velké přestávky pod vedením svého třídního učitele Michala Nováka se rozestavěli do zamýšleného uskupení a pak už jen stačilo, aby paní učitelka Jana Javůrková pořídila fotografii. Líbí se vám? ...rozhodně je to dobrý nápad.

 

 

 

Exkurze GASK

 

tit.jpgV rámci výuky výtvarné výchovy navštívili žáci Galerii Středočeského kraje GASK. Při příležitosti výstavy současného českého umělce Jakuba Špaňhela si žáci osmých tříd prohlédli díla výtvarníka. Do prohlídky umění byla zařazena galerijní animace. Žáci měli z obrazů pochopit záměr autora, jaké náměty vybírá nebo s jakými technikami pracuje. Žáci si také vyzkoušeli grafickou techniku monotypu. Na tašky si pomocí barem otiskli vlastní motiv a výtvor si odnesli domů. Na závěr navštívili hernu inspirovanou uměleckými díly.

 

IMG_20160602_124228.jpgIMG_20160602_115726.jpgIMG_20160602_125524.jpg

 

 

 

 

Relaxační a regenerační techniky

rel tech.JPGŽáci šestého ročníku si v rámci předmětu výchova ke zdraví vyzkoušeli techniky na odstranění únavy a zlepšení koncentrace. Jóga je prostředek k dosažení duševní i tělesné pohody, harmonie a zklidnění. Pomáhá odbourat stres a naučí nás relaxovat a načerpat novou energii. Což každý z nás jistě ocení. Základem jsou pomalé, plynulé pohyby v souladu s dechem. Z jógy se žáci naučili sestavu Pozdrav Slunci a jógové pozice jako Kočka, Labuť, Strom. Srnka, atd. Konec hodiny jsme věnovali relaxaci v lehu na zádech se zavřenýma očima, soustředění směřovalo pouze na náš dech, tím jsme dosáhli úplného zklidnění. I přes počáteční nedůvěru, sklidilo cvičení velký úspěch.

 

Konverzace v angličtině

 

konv.JPGJedním z volitelných předmětů, který naše škola nabízí je Konverzace v anglickém jazyce. Žáci se zde učí slovní zásobu k různým konverzačním tématům a tvoří jednoduché věty a otázky: o své rodině, zálibách, sportu, škole, povolání... Jedním z témat, které děti  probíraly je Eating. Výsledkem byly jednoduché recepty. Chcete si uvařit palačinky podle receptu v angličtině? Máte možnost. Enjoy your meal.

 

 

 

Šplh 

šplh.JPGJako každým rokem, tak i letos se v naší škole konalo mistrovství ve šplhu. Na prvních místech se umístili: Vojtěch Paták, Kristýna Bělohlávková, František Říha, Adéla Matějíčková, Filip Shulz, Viola Dlouhá, Michal Bartl, Anna Vánišová. Absolutními mistry se stali Michal Bártl a Anna Vánišová. 

 

 

 

 

 

Řecké divadlo

řecké divadlo.JPGDobrovolníci z šestého ročníku si nacvičili pod vedením paní učitelky Javůrkové divadelní scénky z řecké mytologie, jako například Dobytí Tróji, Echo a Narcis, Paridův soud. Příběhy zahráli žáci před svými spolužáky v učebně dějepisu. Představení se jim povedlo.

 

 

 

  

 

Žižkova síň

  

žižkova sín.JPGSedmé ročníky v rámci výuky dějepisu navštívily kostel svatého Petra a Pavla, kde jim paní PhDr. Nováková sdělila informaci o Janu Žižkovi. Potom prošly náměstí až k památníku Jana Žižky a cestou si všímaly nejrůznějších historických pamětihodností. Exkurze žáků skončila v Žižkově síni.  

 

 

 

 

Košíková 

košíková[2].JPG8. března 2016 se naši chlapci zúčastnili okresního finále košíkové chlapců, ve kterém obsadili třetí místo. Turnaje se účastnilo 11 týmů. Na prvním místě se umístila ZŠ Kutná Hora Žižkov, na druhém místě ZŠ Kutná Hora  Masarykova a na třetím místě naše škola. 

 

 

 

  

 

Lyžařský kurzhory.jpg

Letošní lyžařský kurz se konal opět v Bedřichově v Jizerských horách. Žáci sedmých tříd si bohužel nemohli vychutnat odpovídající sněhové podmínky, pršelo a celkově bylo pošmourno. Přesto, pokud to počasí dovolilo, všichni pilně trénovali na svahu. Při společných večerech si užili spoustu legrace a procvičili si své vědomosti.

  

 

2. místo v okrese - zeměpiszem.JPG

Petr Semerád obsadil druhé místo v zeměpisné olympiádě v okresním kole kategorie ZO C. Přejeme hodně dalších úspěchů.  

 

 

 

 

 

3. místo v okrese - košíkovákoš (1).jpg

8. března 2016 se konalo okresní finále v košíkové chlapců. Naši borci obsadili 3. místo. Gratulujeme. 

 

 

 

 

  

První místo v okrese - angličtinaaj olymp.jpg

 Žákyně devátého ročníku naší školy  TRAN DIEM MY NICOLE obsadila v okresním kole olympiády anglického jazyka, které se konalo dne 22. 2. 2016 v Kutné Hoře  1.místo. Získala diplom a pohár. Gratulujeme.

 

 

 

 Návštěva u seniorů

 

V prosinci 2015 navštívili žáci naší školy Domov důchodců v Čáslavi. Šli k seniorům s myšlenkou potěšit je na duši. Již tradičně žáci zazpívali, zahráli a přednesli básně. Na závěr celého vystoupení si společně zazpívali. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i další léta.

 

 

 

 

Anglie a Německo - zahraniční výjezd

V letošním školním roce 2015/2016 vycestovali naši žáci osmých a devátých tříd do Anglie a Německa, a to v rámci projektu Výzva 56, který byl hrazen z rozpočtu Evropské Unie a Ministerstva školství ČR. 41 žáků si prohlédlo Londýn a jižní Anglii a 10 žáků navštívilo Berlín . Součástí pobytu byly i jazykové lekce v angličtině a němčině. 

 

 

 

  

Přednáška o energiích 

Naše škola se zaměřuje na výchovu žáků k ochraně životního prostředí. Kromě toho, že se zúčastňujeme akce Recyklohraní, organizujeme pro žáky různé zajímavé přednášky. Jedna z nich byla o možném využití alternativních zdrojů energie a o zpracování druhotných surovin. Lektoři ukázali našim žákům různé zajímavosti  ze světa techniky a upozornili je na způsoby, jak šetrně zacházet s energetickými zdroji Země. 

 

 

Návštěva na úřadu práce 

Jako tradičně i v tomto školním roce navštívili žáci devátého ročníku Úřad práce v Kutné Hoře. V rámci občanské výchovy nebo výchovy ke zdraví se dozvídají o možnostech svého uplatnění v dalším pracovním životě, zde využili příležitosti dovědět se nové věci přímo od pracovníků úřadu práce. 

 

 

 

 

 

Přespolní běh

Ve čtvrtek 1.10. 2015 se v Čáslavi konalo okresní kolo přespolního běhu za účasti osmi škol. Naši žáci ukázali, že mají vynikající formu. Ze šesti skupin se čtyři umístily do druhého místa. Nejlepší byla přípravka dívky a starší žákyně. Dívky z přípravky doběhly v tomto pořadí: 2. Anna Havelková, 4. Agáta Nováková, 5. Markéta Drlá, 8. Tereza Stehnová a další žákyně Natálie Havránková, Veronika Hájková. Starší žákyně potvrdily, že patří mezi nejlepší vytrvalostní běžkyně okresu, Anička Vánišová měla nejlepší čas z celé skupiny 5:04 min. na trati 1350 m, v těsném závěsu doběhla i Káťa Podaná 5:06, 5. místo patří Denise Kulhavé, 7. místo Šárce Piskačové a 8. místo Simče Peroutkové, dále běžela Tereza Hoskovcová. Druhé místa obsadili i žáci starší: Eduard Shablystyy, Václav Bašek, Václav Čermák, Karel Buřič, Daniel Švajcr, Adam Brož a žákyně mladší: Michaela Vaňková, Lucie Trnková, Klára Kulhavá, Viola Dlouhá, Viktorie Bohatá, Eliška Nováková. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 

 

Zeměpisný projekt 2015

Pro zpestření hodin zeměpisu žáci 7. B vyráběli koláže na téma státy Ameriky. Každá byla originální, protože téma se losovalo. Úkol to nebyl jednoduchý, pomocí obrázků charakterizovat stát, skrýt název, tak aby ho zbytek třídy mohl rozpoznat. Nejlépe úkol zpracovali žáci Jana Charvátová, Eliška Nováková, David Pokorný, Filip Žaloudek, Tereza Vanišová a Barbora Mičiánová.     

 

 

 

 O pohár ředitele školy

V tradiční akci O pohár ředitele školy zvítězily tyto třídy v mladších a starších žácích. 1. místo IX. B a VII. A. Sláva vítězům, čest poraženým. 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěchy v okresních sportovních soutěžích 2015

Školní rok 2014/2015 byl úspěšný také na poli sportovním. V okresním kole olympiády v lehké atletice naši žáci získali 1. a 2. místo. V okresním finále v minifotbale třetí místo. Ve Štafetovém poháru Lídy Formanové obsadili 1. a 2. místo a ve futsalu 1. místo. Děkujeme za reprezentaci školy jak žákům, tak i učitelům tělesné výchovy, kteří žáky trénovali. 

 

 

 

Úspěchy v okresních olympiádách 2015

 Letošní školní rok byl úspěšný pro nadané žáky i pro jejich učitele. Vybíráme umístění žáků do 5. místa. V okresním kole olympiády z českého jazyka získala první místo Nela Rindová, v okresním kole dějepisné olympiády obsadil třetí místo Roman Mičián, v okresním kole zeměpisné olympiády 4. místo Semerád Petr, v okresním kole olympiády z německého jazyka první místo Rindová Nela, v okresním kole anglického jazyka 1. místo Rindová Nela. V oblasti exaktních věd ve fyzikální olympiádě 5. místo Círek Alex, v biologické olympiádě 3. a 4. místo Dušková Veronika a Semerád Petr, v Pythagoriádě 1. místo Vrhel Kryštof a 3. místo Gazdová Anna a Krincvaj Aleš, 4. místo Závůrková Adéla a Velehradský Adam. Všem žákům gratulujeme za pěkná umístění, učitelům patří dík za přípravu žáků. 

 

Projekty v zeměpise

Paní učitelka Mgr. Petra Pejcharová vede své žáky v rámci předmětu k praktickému využívání  znalostí. Ať už jde o terénní cvičení, na které děti jezdí do okolí Tisé skály a nebo o výrobu různých názorných zeměpisných pomůcek, kde uplatňují svoji zručnost. 

 

 

 

 

Návštěva budovy Senátu ČR

Prvního června Den dětí dostali žáci naší školy netradiční dárek, výlet v podobě prohlídky budovy Senátu České republiky, Valdštejnského paláce. Průvodcem a zároveň hostitelem byl čáslavský starosta a senátor Ing. Jaromír Strnad.
Společně si prohlédli Valdštejnské zahrady, kde obdivovali celkový vzhled zahrady všudypřítomné pávy, ale i zajímavosti jakou je krápníková stěna nebo přírodní sál Sala terrena.
Žáci navštívili hlavní sál, kde se dozvěděli historii budovy paláce. Mohli se posadit do lavic ve Valdštejnské konírně, kde zasedá Senát ČR. Zde pan starosta a senátor přednesl žákům, jak probíhá zasedání senátních schůzí. 

Výlet se povedl a žáci ocenili zajímavost a krásu tohoto místa.

 

Okresní turnaj v odbíjené chlapců  

Dne 30. března 2015  se konal okresní turnaj v odbíjené chlapců. Výsledné pořadí bylo: 1. místo – ZŠ Čáslav Masarykova ul., 2. místo – ZŠ Sadová, 3. místo – ZŠ Zruč nad Sázavou. Naši školu reprezentovali:Jindřich Špičák, Eduard Shablystyy, Martin Müller,  Matěj Brabec, Patrik Šulc, Václav Svoboda, Richard Martásek, Vojtěch Mareš, Vojtěch Kohl, Jakub Semerád, Daniel Brom, Václav Bašek,  Adam Brož, Lukáš Havelka.

 

 

 

Lyžařský kurz 

 

Žáci sedmých ročníků vyjeli v měsíci březnu na lyžařský výcvik. Cílem bylo, aby ti, co něco umí, si svoje dovednosti zdokonalili a ti, kteří stojí na lyžích poprvé, se naučili lyžovat . Cíl byl splněn. Kromě toho se děti ještě víc spřátelily a upevnily se vztahy v kolektivu. 

 

 

 

 

 

 

První místo v olympiádě z německého jazyka 

 

28. ledna se naši žáci zúčastnili okresního kola olympiády z německého jazyka. První  místo obsadila žákyně Nela Rindová z devátého ročníku, na fotu s Adélou Černou, která školu také reprezentovala v okresním kole olympiády. Žáky na olympiádu ve školním kole  a do okresního kola připravovala paní učitelka Mgr. Petra Freitagová. 

 

 

 

 

 

Úspěch chlapců ve florbalu 

 

Dne 4. prosince 2014 se chlapci naší školy zúčastnili okresního finále ve florbalu v Kutné Hoře.  Výsledky: Čáslav Mas. – K.Hora Palachova 0:2, Čáslav Mas. – K.Hora Masarykova 1:0,            Čáslav Mas. – Čáslav Sadová 4:3, Čáslav Mas. – Uhl. Janovice 2:0. Pořadí: 1. místo Kutná Hora Palachova, 2. místo Čáslav Masarykova, 3. místo Kutná Hora Masarykova, 4. místo Čáslav Sadová, 5. místo Uhlířské Janovice. Naši školu reprezentovali: Jindřich Špičák, Martin Müller, Matěj Brabec, Sebastian Vančura, Vojtěch Mikš, Daniel Brom, Jakub Semerád, Václav Bašek, Patrik Šulc, Adam Brož a David Vaniš. 

 

Úspěch mladších dívek ve florbalu  

 

V úterý 25. listopadu se v Kutné Hoře konalo finále okresního turnaje ve florbalu. V hale BIOS se sešlo celkem 5 družstev, která postoupila ze dvou semifinálových kol. V úvodním zápase dívky porazily kutnohorské gymnázium 4:2, následně zvítězily nad ZŠ Kamenná stezka 5:0 a nad ZŠ Čáslav Sadová 4:0. V závěrečném souboji o vítězství se ZŠ Kutná Hora Masarykova bohužel podlehly 3:0. Naše hráčky tak získaly diplom za 2. místo v okrese a stříbrné medaile. Naši školu reprezentovaly: brankářka Anna Vánišová, hráčky Lenka Zelingerová, Tereza Hoskovcová, Viola Dlouhá, Kristýna Kadeřábková, Šárka Piskačová, Tereza Beranová, Žaneta Hurdová, Lenka Boumová, Nikola Konečná, Simona Peroutková, Natálie Petrikovičová a Valerie  Perduláková.

 

Environmentální besedy  

 

Během prvního čtvrtletí se v rámci environmentální výchovy uskutečnily zajímavé besedy pro žáky druhého stupně. První beseda byla zaměřena na hospodaření s vyčerpatelnými zdroji energie a na možnosti využití alternativních zdrojů v současnosti i v budoucnu. Beseda pod názvem Energie budoucnost lidstva žáky zaujala svým zajímavým pojetím a řadou názorných ukázek. Další beseda Obezita není náhoda upozornila žáky na zdravý životní styl, důležitost pohybu a na přemýšlení o tom, co jíme a pijeme. 

 

Průvodcem po Čáslavi 

 

Žáci šestého ročníku si v průběhu října a listopadu vyzkoušeli role průvodců po městě. Každá skupina si měla připravit zajímavou procházku s poutavým výkladem. Projekt to byl náročný - vymyslet název cestovní kanceláře, rozdělit si práci ve skupinách tak, aby si každý připravil stručné povídání k významnému objektu v Čáslavi. Každá skupina si musela svůj výstup důkladně zorganizovat a časově rozvrhnout. K tomu měl posloužit i plán trasy s významnými objekty, který žáci odevzdávali. 

 

Jeden svět na školách 

 

Také v letošním školním roce 2014/2015 mezi nás zavítal pan Dostál plukovník ve výslužbě. Pro deváťáky si připravil besedu na téma normalizační léta v naší republice. Žákům se tento způsob výuky líbí, je pro ně zajímavé slyšet historické události z úst pamětníků. Dokladem toho byly i zajímavé otázky žáků, které byly panem Dostálem zodpovězeny.

 

 

 

Přednáška futurismus

 

Odborná střední škola podnikatelská Kolín pořádá projekt „Našima očima“. Tentokrát se projekt zaměřil na provokativní umělecký směr futurismus. V rámci hodin výtvarné výchovy nám o futurismu přijely popovídat dvě studentky. Studentky si pro žáky připravily zajímavou prezentaci s povídáním o tom, co je na tomto slohu zajímavé, kdy, jak a kde vznikl, jakými pravidly se řídí. Poté žáci měli za úkol namalovat obrázek řídící se pravidly futurismu. Nakonec byl vybrán nejpovedenější obrázek. Díky vítěznému obrázku má Lukáš Kafka z IX. C možnost vyzkoušet si autorskou dílnu v Kolínské střední škole.

 

Malá kopaná  

 

V úterý 21. října 2014 se naši žáci zúčastnili finále okresního turnaje v malé kopané. Do soutěže se přihlásilo celkem 15 základních škol kutnohorského okresu. Naši fotbalisté prošli kvalifikací, kdy vyřadili ZŠ Vrdy a ZŠ Potěhy. V úvodním  finálovém utkání naši chlapci prohráli s pozdějším vítězem ZŠ Uhlířskými Janovicemi, v derby se ZŠ Sadová podlehli brankou v poslední minutě 3 : 2 a v boji o 3. místo zvítězili nad ZŠ Kutná Hora Masarykova 1 : 0. Bronzové medaile tedy vybojovali: brankář Matěj Brabec, hráči Jindřich Špičák, Martin Mϋller, Daniel Brom, Jakub Semerád, Václav Bašek, Richard Martásek, Filip Stiburek, Adam Brož, Eduard Shablystyy a Daniel Švajcr.

 

Fyzikální exkurze 

 

Již třetím rokem na naší škole je vyučována rozšířená výuka přírodovědných předmětů novou
formou, než v minulých letech. Žáci, kteří si tento předmět vyberou, si během výuky na druhém stupni postupně rozšíří své znalosti v přírodopise, zeměpise, fyzice a matematice. Letošní rok se v rámci rozšířené výuky fyziky vydali žáci společně s panem ředitelem Mgr. J. Vostrovským a vyučujícím fyziky Mgr. D. Mikšem navštívit Národní technické muzeum v Praze. Kromě klasické prohlídky muzea, si prohlédli i uhelný důl, který je v muzeu novinkou.

 

Návštěva České televize

V pátek 25. dubna vyrazila třída 9. A společně s vyučujícími poznat, jak se pracuje v České televizi. Exkurze se týkala prohlídky prostor pracovišť České televize se sídlem na Kavčích horách. Žáci si prohlédli několik studií televize, navštívili přípravné prostory nutné pro natáčení. Díky paní průvodkyni se zúčastnili i natáčení dětského pořadu. Celá prohlídka byla velmi zajímavá a navíc zpestřená i společnou fotografií s hercem Marošem Kramárem.

 

Exkurze do hvězdárny

Jako už tradičně se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do hvězdárny. Tato návštěva se uskutečňuje jako součást výuky fyziky, neboť v 9. ročníku je jedním z výukových témat právě vesmír. Po loňské návštěvě Planetária v Praze se tentokrát žáci vydali do hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Prohlídka a přednáška byla zaměřena na Sluneční soustavu. Žáci se nejdříve seznámili v kinosále s blízkými objekty, které se nacházejí v naší Sluneční soustavě. V kopuli pak mohli pozorovat pomocí dalekohledu obraz Slunce. Na závěr se v planetáriu seznámili s aktuální polohou planet na obloze.

 

Fotoaparát od Rady rodičů 

Předseda rady rodičů Ivan Pospíšil předal v únoru 2014 žákům fotografického kroužku nový fotoaparát Canon EOS 600D. Digitální zrcadlový fotoaparát s dvěma výměnnými objektivy pomůže zkvalitnit fotografie dětí, které vznikají pod vedením pana učitele Mikše. Děkujeme radě rodičů za tuto učební pomůcku.

 

 

 

 

 

 

 

Úspěchy v okresních olympiádách

Roman Mičián získal 27. 1. 2014 první místo v okresním kole dějepisné olympiády. V okresním kole v olympiádě v českém jazyce se umístily v první desítce Kamila Černá a Nikola Kokešová. V matematické olympiádě na 4. a 5. místě Šárka Juklová a Viktorie Bohatá. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

Projekt Afrika 

V prosinci si žáci procvičili své znalosti a praktické dovednosti v rámci předmětu Praktikum ze zeměpisu. Ve skupinách vytvářeli projekty na téma Afrika, každá skupina měla vytvořit politickou nebo obecně zeměpisnou mapu Afriky, do ní pak dokreslovat obrázky na zvolené téma. Témata byla následující: národy, těžba a průmysl, památky, rostliny a živočichové. 

 

 

 

Okresní finále 

Mladší dívky se v listopadu probojovaly v Žehušicích do okresního finále v Kutné Hoře, kde obsadily 4. místo. Naši školu reprezentovaly: Tereza Hoskovcová, Tereza Malínská, Denisa Kulhavá, Anna Vánišová, Kateřina Podaná, Tereza Grulichová, Kristýna Kořínková, Anežka Pertlová, Lenka Zelingerová. Gratulujeme!   

 

 

 

 

 Prevence rizikového chování

Škola realizuje akce zaměřené na podporu prevence rizikového chování. Řada z těchto akcí je spojena se spoluprací s různými institucemi. Tentokrát šlo o spolupráci s Policií ČR. Policisté přivedli s sebou psa vycvičeného na vyhledávání návykových látek. Prošli školu a pověděli žákům o nebezpečich dorg a způsobech jejich zjišťování. 

 

 

 

Jeden svět na školách

Také v letošním školním roce 2013/2014 mezi nás zavítal pan plukovník Dostál. Pro deváťáky si připravil besedu na téma normalizační léta v naší republice. Žákům se tanto způsob výuky líbí, je pro ně zajímavé slyšet historické události z úst pamětníků. Dokladem toho byly i zajímavé otázky žáků, které byly panem Dostálem zodpovězeny.

 

 

 

 

Přednáška z dějepisu

I v letošním školním roce naše škola spolupracovala s Městským muzeem v Čáslavi. Paní doktorka Nováková pro žáky připravovala zajímavé přednášky na témata regionální historie, které  navazovaly na učivo, které s žáky probírala paní učitelka Smetanová v dějepise. 

 

 

Jak si čistit zuby?

To je otázka, nad kterou se moc často nezamýšlíme. Žáci naší školy, ale měli možnost se nad ní nejen zamyslet, ale i dostat teoretické a praktické návody na péči o chrup.  O poutavou přednášku se jim postarali studenti stomatologie Pavel a Michal. Žáci měli možnost se zeptat na otázky a prakticky si vyzkoušet správnou techniku čištění zubů. 

 

 

 

Lyžařský výcvik

Žáci sedmých ročníků vyjeli v měsíci březnu na lyžařský výcvik. Cílem bylo, aby ti, co něco umí, si svoje dovednosti zdokonalili a ti, kteří stojí na lyžích poprvé, se lyžovat naučili. Cíl byl splněn. Kromě toho se děti ještě víc spřátelily a upevnily se vztahy v kolektivu. 

 

 

 

 

Spolupráce s muzeem

Naše škola pravidelně spolupracuje s muzeem. Paní doktorka Nováková si připravuje pro žáky zajímavá témata o regionu  a o našem městě. Ve středu 13. 3. se žáci 7. C dověděli o Žižkově životě. Dověděli se, kdy a kde zemřel, spoustu informací o jeho ostatcích, i o věcech, které byly v našem městě na jeho počest uskutečněny. Ne nadarmo si Čáslav říká Město Žižkovo. 

 

 

Spolupráce s rodilým mluvčím

Do naší školy občas zavítá pan Davis, bývalý učitel angličitny v Anglii. Jsme rádi, že díky němu mají žáci možnost mluvit o hodinách anglického jazyka s rodilým mluvčím. Děti mají připravené zajímavé dotazy, které se týkají jak osobního života pana Davise, tak i reálií a zajímavostí spojených s Anglií. Hodiny s ním se žákům líbí, protože vidí, že rozumí a poznávají, že se umí zeptat tak, aby jim rozuměl rodilý Angličan. 

 

 

Multipolis

Paní učitelka Pazdírková se s žáky zapojila do projetku Multipolis, který je zaměřený na podporu multikulturní, občanské, rodinné a etické výchovy na školách. Jeho základem je desková hra, v níž hráči procházejí příběhem jednoho dne, poznávají ostatní postavy a rozhodují se, jak se zachovat v příběhových situacích. Děti hra baví a naučí se při ní spoustu zajímavých a praktických věcí.

 

 

Úspěchy v olympiádách a soutěžích

Jako tradičně škola pořádá řadu školních kol olympiád a soutěží. Žáci mají  možnost ukázat, co umí v matematice, českém jazyce, v recitaci, zeměpise, dějepise, přírodopise a dalších předmětech. Na fotografíích jsou vítězové škoního kola recitační soutěže. Vyučující tělesné výchovy organizují také školní přebor ve šplhu. Ceny žákům předává ředitel školy. Z okresních kol máme zatím úspěchy v okresním kole olympiády z angličtiny a dějepisu, kde Nela Rindová obsadila 2. místo a v Kateřina Jiráková místo třetí.

 

 Spolupráce s knihovnou

 Žáci prvního i druhého stupně tradičně spolupracují s městskou knihovnou v Čáslavi. I v letošním školním roce se svými vyučujícími češtiny zavítali do této instituce. Seznámili se s počítačovou databází knih a poslechli si velmi poutavá pásma zaměřená na literární díla současná i historická. 

 

 

 

Salzburg 

Žáci druhého stupně naší školy navštívili v zavěru roku 2012 Rakousko. Jejich cesta mířila do Salzburku. Prohlédli si historické městské jádro, které je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Navštívili také překrásné vánoční trhy v zahradě zámku Hellbrunn. Odtud byla nádherná vyhlídka na vánoční Salzburg. Na rezidenčním náměstí si prohlédli jednu z nejkrásnějších barokních kašen v Evropě, zvonkohru na nové biskupské rezidenci, pomník Mozarta o několik kroků dále. Zaujaly je katakomby mnichů ve skále. Exkurze se vydařila. 

 

 

 

Pražský Hrad

Třída 9. A navštívila na přelomu října a listopadu Prahu.  Jejím cílem bylo bližší poznání zákoutí historického jádra Prahy a hlavně Hradu. Informace třídě předala zkušená průvodkyně, která ochotně a s přehledem zadpovídala zvídavé otázky žáků. 

 

Film a my

 

Třídní projekt třídy 7. A začal návštěvou kina IMAX v Praze, kde  žáci zhlédli přírodopisný dokument o Arktidě. Součástí návštěvy Prahy byla i prohlídka historického centra. Žáci zde plnili úkoly na pracovním listě. Během celé  návštěvy Prahy byl pořizován video záznam a žáci následně vytvořili dokument o návštěvě a zveřejnily ho na internetu. Z pořízených fotografií  ještě vytvořili velký poster, který je ke zhlédnutí v prostorách školy. V projektu žáci této třídy pokračovali během vánoční besídky, kdy představili své oblíbené animované filmy, jejich hlavní hrdiny, případně i tvůrce filmu. Vyvrcholením celého třídního projektu bude návštěva České televize, která proběhne na jaře tohoto roku.

V pondělí 29. dubna třída 7. A završila svůj třídní projekt návštěvou České televize. Žáci si za odborného doprovodu prohlédli studia, televizní techniku, zúčastnili se i části natáčení dětského pořadu Kouzelná školka. Na závěr celé prohlídky si mohli vyzkoušet i kostýmy,známé právě z pořadů České televize.

Natáčení pořadu Tykadlo

tykadlo.jpg
V polovině dubna do naší školy zavítala Česká televize na natáčení pořadu Tykadlo. Z druhého stupně se přihlásili žáci, kteří se chtěli natáčení účastnit. Zájem byl opravdu veliký. Diskusními tématy byly Víra a Pražáci. Pro žáky bylo natáčení opravdovým zážitkem. Někteří využili příležitosti a nechali se na památku vyfotit s moderátorkou pořadu.

První místo

P4120124.jpg
V letošním školním roce získala Lenka Ambrožová první místo v okresním kole biologické olympiády. Gratulujeme!

Soutěž Finanční gramotnost

fg[4].jpg
Naši žáci osmých a devátých ročníků se také letos zúčastnili soutěže Finanční gramotnost. Soutěže se účastnilo celkem 43 552 žáků z 670 škol z celé České republiky. 3. ročník celostátní Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž je organizována pro základní a střední školy v teoretických i praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti.
Do okresního kola postupují žáci: Karel Lacina, Simona Tvrdíková a Jan Brebera. Na dalších předních místech byly žákyně Hurdová, Ambrožová a Nováková.

Přednáška o Janu Žižkovi

dě.jpg
17.2.2012 si žáci v rámci regoinálních dějin vyslechli zajímavou přednášku o historické osobnosti, která je úzce spjata s naším městem, Janu Žižkovi. PhDr. Nováková přiblížila dětem jeho život a činnost v době husitské. Přinesla s sebou na ukázku zajímavé předměty - tzv. Žižkovku (hůl) a řadu obrazových materiálů, které názorně žákům přiblížily dobu, o které se hovořilo.

English Speaking Countries

P1010014[1].jpg
Žáci osmého ročníku se pod vedením paní učitelky Juříkové zhostili tématu Anglicky mluvící země. Nejdříve shromáždili materiál z učebnic, encyklopedií a internetu. Z něj sestavili krátké texty, které společně s paní učitelkou opravili. Potom začali téma řešit výtvarně. Polepené plakáty doplnili anglicky psaným textem. Práce se jim vydařila. Jejich přáním je, aby se do těchto zemí někdy podívali. Řada z nich k tomu bude mít příležitost v dubnu - chystáme se totiž do Londýna, Oxfordu a Windsoru.

Vánoční Praha

PC200351.jpg
I v letošním školním roce se tradičně třídy druhého stupně zúčastnily předvánoční exkurze do Prahy. Prohlédly si výstavu historických zbraní v Prašné bráně, prošly se po Karlově mostě. Navštívily také vánoční trhy na Staroměstském náměstí, zhlédly Orloj. Velmi se líbila výstava starověkých řemesel v Betlémské kapli.

Vánoční pásmo v ZUŠ

P1010126.jpg
V pátek 16. prosince navštívili žáci 9. ročníku místní ZUŠ. Dramatický kroužek jim předvedl své vánoční vystoupení. Po koláži básní českých i světových básníků s vánoční tematikou vystoupil žák naší školy Roman Bechyně s úryvkem divadelní hry Vyšetřování ztráty třídní knihy Divadla Járy Cimrmana. Vystoupení se všem velmi líbilo a navodilo vánoční atmosféru.

Recyklohraní

PB290321.jpg
Škola pokračuje v soutěži Recyklohraní. Žáci plní další úkoly. Jedním z posledních úkolů bylo vyřešit křížovku. Po vyřešní tajenky se žáci vydají na pátradcí výpravu a pořídí fotografie černých skládek ve svém okolí. Na fotografii si můžete prohlédnout řešení předposledního zadání o funkci a provozu sběrného dvora.

Iluze prostoru

P1010173.jpg
Když se řeknou Vánoce, každému se vybaví něco jiného. Někomu hvězdná obloha, padající sníh nebo tichá zasněžená vesnice. Žáci se tentokrát snažili dát vše dohromady a pomocí čtvrtky, nůžek a temperek vytvořit 3D model města ve vánoční náladě.

Mandaly

P1010161[1].jpg
Mandala je kruhový geometrický obraz z písku. Většinou bývá symbolem pomíjivosti všech věcí. Postupem doby se ale objevují mandaly s novým významem. Žáci pracovali na mandalách s pozitivním tématem. Přání lásky, štěstí, radosti a podobně. Mandaly jsou k vidění v druhém patře školy.

 

 

 

 

P1010162.jpgP1010163.jpgP1010164.jpgP1010165.jpg

Mozaika

P1010171a.jpg
Jako každý rok, tak i letos, jsme se žáky ze šestých tříd okusili starověké umělecké řemeslo, a to mozaiku. Na rozdíl od dávných umělců jsme si museli vystačit s kartónem, temperami, nůžkami, balícím papírem a lepidlem. Žáci nejprve vybrali motiv, překreslili ho na balící papír a vystříhali několik set kostiček. Pak už nastala chvíle zručnosti a vytrvalosti - nalepení a nabarvení mozaiky.

 

 

 

P1010166[1].jpgP1010169[1].jpgP1010170[1].jpgP1010171[1].jpg

Spolupráce s Muzeem v Čáslavi

Kopie - PC160406.jpg
Naše škola tradičně spolupracuje s Muzeem v Čáslavi. Kromě vlastní prohlídky muzea, která proběhla v říjnu, se žáci podívali do sklepení, kde byly vystaveny různé exponáty z doby před naším letopočtem a krátce po něm. V tomto pololetí nás paní Nováková a pan Žaloudek seznámili s tématy - Čáslav za doby protektorátu, Vznik středověké Čáslavi. V říjnu měli žáci možnost navštívit komentovanou prohlídku "Není včela jako včela" pořádanou k 20. výročí obnovení muzejního a vlastivědného spolku Včela čáslavská. Přednášky se žákům velice líbily a daly nám možnost se podívat hlouběji do historie a více poznat naše město.

Dictionary

P1010022.jpg
Agentura Oxford University Press připravila pro žáky zajímavou akci spojenou s prací se slovníky. Představila slovník Oxford - studijní slovník, což je výkladový slovník angličtiny s českým překladem. Žáci vyhledávali vhodné výrazy z oblasti cestování, přírodních věd, sportu a umění. Lektorka pro ně připravila i řadu zajímavých kvízů a doplňovacích cvičení, při kterých bylo potřeba vyhledávat informace ve slovníku.

Jeden Svět na školách

P1010035.jpg
Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, jehož hlavním cílem je využít dokumentárních filmů a svědectví pamětníků k připomenutí zásadních událostí novodobých československých dějin. Konkrétní lidské příběhy, které filmy přibližují, a následná setkání s pamětníky, pomohou žákům při hledání souvislostí a formování vlastních názorů.
Na naší škole jsme uspořádali promítání filmu. Svou návštěvou nás poctil pan plukovník Dostál, který žákům vyprávěl o událostech dvacátého století.

 

IX. A v Praze

praha.JPG
Ve čtvrtek 29. září za krásného téměř letního počasí vyjela třída 9.A opět do Prahy. Jejím cílem byla návštěva kina Imax, kde zhlédla zajímavý film o historii letectví. Exkurze pokračovala prohlídkou centra města, žáci navštívili Prašnou bránu, kde je umístěna výstava historických zbraní a brnění a z vyhlídkového ochozu se mohli rozhlédnout po pražských památkách netradičně shora. Exkurze se vydařila a žáci poznali nová místa naší metropole.

Beseda s Petrou Braunovou

PA100242.jpg
V pondělí 10. října se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili v knihovně besedy se známou spisovatelkou knih pro mládež Petrou Braunovou. Autorka představila některé své knihy a hovořila o tom, jak složitě knihy vznikají. Sama vydala 17 knih v nakladatelství Albatros. Mluvila i o tom, jak hledá náměty a jak využívá vlastních zkušeností, např. při rozhovorech se svými dospívajícími dětmi. Její povídání bylo pro žáky velmi poutavé a zajímavé, protože autorka své čtenářské publikum dobře zná a rozumí mu. Na závěr besedy zodpověděla některé dotazy a podepsala žákům přinesené knihy.

Úspěchy žáků v atletických soutěžích

PA130250[2].jpg
Ve Vodrantech se v září ve třech kategoriích konala okresní atletická olympiáda. Na atletické olympiádě získali naši žáci 7 medailí, přeborníkem okresu se stal mezi staršími Petr Matoušek v hodu oštěpem (1.místo) a ve vrhu koulí (3.místo), mezi mladšími Štěpán Krupička v hodu kriketovým míčkem (1.místo), Šárka Dlouhá ve skoku do výšky (2.místo) a Dorota Šupíková v běhu na 800 m (3.místo). Mezi nejmladšími vynikly Kateřina Podaná ve skoku dalekém (2.místo) a Lucie Míšková v běhu na 600 m (3.místo). Z přespolního běhu jsme si přinesli 2 zlaté a 1 bronzovou medaili. Vítěznými se stala družstva přípravky dívek (Hamralová, Vánišová, Míšková, Podaná, Koryčánková, Dvořáková) a mladších chlapců (Fuxa, Komma, Štěpánek Martin, Štěpánek Marek, Müller M., Brabec). Bronzové doběhly mladší dívky (Šupíková, Talacková, Šteinerová, Hudcová, Dlouhá H., Hospodková). Poděkování patří nejen žákům, ale i učitelům tělesné výchovy V. Vackové, P. Pazdírkové a M. Valtrovi.

Okresní turnaj v odbíjené

Výsledné pořadí:
1. místo Gymnázium J. Ortena Kutná Hora
2. místo ZŠ Čáslav, Masarykova ulice
3. místo ZŠ Čáslav, Sadová
4. místo ZŠ Zruč n/Sázavou
Naši školu reprezentovali žáci a žákyně: Krupička, Matoušek, Fuxa, Komma, Dlouhá, Francová, Nováková, Pikhartová, Víšek, Radim a Roman Běchyně. Gratulujeme k pěknému umístění.

Okresní turnaj ve stolním tenise

V říjnu se na kutnohorském gymnáziu odehrál okresní turnaj ve stolním tenise chlapců i dívek. Naši žáci dosáhli velmi dobrého umístění. Družstvo chlapců ve složení Sebastian Vančura, Patrik Šulc a Štěpán Rittich vybojovalo ve finále krásné 4. místo, družstvo dívek ve složení Šárka Dlouhá a Monika Nováková skončilo jako stříbrné v konkurenci dalších pěti škol okresu. Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Putujeme za zvířátky, Dinopark

dino1.JPG
Ve čtvrtek 3. listopadu začala třída 6. A uskutečňovat svůj celoroční miniprojekt "Putujeme za zvířátky". Během školního roku třída navštíví místa, která jsou spjata právě s faunou. První místo, které 6. A navštívila, bylo spjato s historií zvířat - Dinopark v Praze. Zde se žáci seznámili s více jak 20 druhy dinosaurů, a to nejen postřednictvím modelů v jejich životních velikostech, vykonávajících pohyby a vydávajících zvuky charakteristické pro tyto tvory, ale navštívili i 4D dinokino. Dalšími exkurzemi v rámci tohoto miniprojektu bude návštěva obory ve Žlebech a také zoologické zahrady v Jihlavě. Jednotlivé exkurze žáci zmapují fotografiemi a vystaví společně s doprovodnými texty ve škole.

dino2.JPGdino3.JPGdino4.JPGdino5.JPG

Úspěch ve fotografické soutěži

GASK16.JPG
Středočeský kraj pořádal letos již druhý ročník umělecké soutěže pro žáky a studenty našeho kraje. Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Soutěžilo se na téma Život a krása našeho kraje v kategoriích literární dílo, obrázek nebo fotografie. Naše škola se této soutěže, stejně jako v loňském roce, zúčastnila. Těší nás, že naši žáci opět uspěli. Po loňském třetím místě Nikoly Hlaváčkové byl letos první Martin Fidler a čtvrtá Aneta Kavuljaková - oba v kategorii digitální fotografie. Ocenění našich, dnes už bývalých žáků, proběhlo 15. 9. 2011 v prostorách galerie GASK v Kutné Hoře. Krásné a hodnotné ceny předal vítězům sám hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath.

Martin.jpgGASK4.JPGGASK10.JPGAnet.jpg

Testování Scio

P6200128.jpg
V letošním školním roce se naši žáci opět zúčastnili testování společnosti Scio. Tentokrát vedení školy zvolilo testy v oblasti klíčových kompetencí. Všeobecně se tato volba setkala s pozitivním ohlasem jak u žáků, tak i u učitelů. V závěru školního roku po vyhodnocení výsledků, v kterých škola dosáhla nadprůměrné úrovně ve srovnání s ostatními školami, bylo naší žákyni Andree Buchtové doručeno potěšující ocenění. Andrea dosáhla nejlepšího výsledku ve Středočeském kraji v testu klíčových kompetencí devátých tříd ZŠ. Gratulujeme.

Revolution Train

train 0.jpg
Naši žáci osmých a devátých ročníků v závěru června navštívili na nádraží v Čáslavi unikátní projekt protidrogové prevence – Revolution Train. Jde o vagóny vlaku, které představují prostředí mladých lidí, kteří propadli drogové závislosti. Při prohlídce je využito multimediálních prostředků a konceptu 5D. Takže návštěvníci jsou konfrontováni s krizovou situací nejen audiovizuálnlími prostřeky, ale také pachy, teplotou apod. Žáci byli provedeni příběhem mladého člověka, který postupně propadl drogám - návštěva restaurací, dopravní nehoda pod vlivem drog, vězení, život s drogou, smrt. Tento unikátní projekt protidrogové prevence, který zaštiťuje Středočeský kraj, na žáky velmi zapůsobil.

 

train 4.jpgtrain 5.jpgtrain2.jpgtrain.jpg

Sbírka na transplantaci kostní dřeně

dřeň.jpg
Naši žáci se dne 21.5.2011 zúčastnili akce na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně. Žáci devátých ročníků pomáhali při veřejné sbírce - tzv. Sluníčkové sbírce. Každý byl za finanční příspěvek odměněn ručně vyrobenými sluníčky. Na programu se podílelo mnoho dalších dětí i dospělých a akce se setkala s pozitivním ohlasem veřejnosti.

Terénní cvičení

terénní.jpg
Dne 16. a 17. června se opět uskutečnil cyklokurz pro děti z šestého ročníku, který pořádaly paní učitelky Petra Pazdírková a Petra Freitagová. Ty pro naše čtenáře uvedly: "Trasa byla naplánovaná po různém povrchu, po různých cestách a co je hlavní, jeli jsme po silnicích s minimem aut. První cestou byla polní cesta u chmelnice, poté se jelo kousek po silnici a další polní cestou do Schořova ke kapli. Pak nás čekala jízda lesem a potrápil nás záludný kopec. Kousek po silnici jsme se dopravili, někteří značně unavení, k Tisé skále." Kromě jízdy na kole bylo hlavní náplní terénní cvičení – hra s buzolou, které připravila Petra Pazdírková - vyučující zeměpisu. Výlet se povedl báječně a dětem se akce moc líbila.

Lanový park

SAM_1860.jpg
Dne 9. června navštívili žáci VIII.B a VII.B lanové centrum Podhůra, nacházející se nedaleko města Chrudim. Žáci byli nejprve proškoleni zkušenými instruktory a po té se vydali zdolávat překážky. V místě se nachází též rozhledna Bára, ze které je krásný výhled do okolí. Počasí se zdařilo, všichni se skvěle bavili.

 

SAM_1864.jpgSAM_1868.jpgSAM_1901.jpgSAM_1891.jpg

Opékání

P5230035.jpg
V pondělí 23. května se v tělocvičně konal sedmiboj smíšených dvojic žáků 8. a 9. ročníku. Zúčastnilo se ho 8 dvojic, které mezi sebou urputně bojovali o vítězství. Po předání diplomů a drobných cen si všichni zúčastnění opekli za školou vuřty a po náročném výkonu se občerstvili.

 

 

 

P5230031.jpgP5230036.jpgP5230037.jpg

Výlet třídy VII.A

CIMG8157.jpg
Třída VII.A vyjela na školní výlet na Seč. Zpočátku žákům nepřálo počasí, ale postupně se to vylepšilo. Slumečné počasí jim umožnilo sportovat, hrát přehazovanou, volejbal i vybíjenou. Večer si u ohníčku opekli uzeninu a vyprávěli si strašidelné příběhy. Druhý den vyrazili na výšlap ze Seče přes Kraskov až na vlakové nádraží do Třemošnice. Výlet se vydařil a děti přijely spokojené.

 

 

CIMG8150.jpgCIMG8154.jpgCIMG8155.jpgCIMG8156.jpg

Pohár rozhlasu

DSCN0560.jpg
V úterý 17.5.2011 vybraní žáci ze šestého a sedmého ročníku poměřili své síly s ostatními školami. Ve sportovním areálu Vodranty proběhla atletická soutěž družstev o pohár rozhlasu. Naši školu reprezentovali: Hrušková, Martin a Marek Štěpánek, Adamcová, Vavřina, Josef Hrstka, Šupíková, Dlouhá, Rathouzová, Nováková, Francová, Výborný, Gladkov, Krupička, Koukalová, Marešová, Strnadová, Vítková, Rada. V disciplíně hod kriketovým míčkem zazářil Štěpán Krupička ze 7.A, jeho výkon 54,87 metrů nikdo nepřekonal. Stejně úspěšná byla i Šárka Dlouhá ze 7.A, která skočila do výšky 141 cm.

DSCN0568.jpgDSCN0571.jpgDSCN0572.jpgDSCN0574.jpg

Středočeský taneční pohár 2011

DSCN0499 (2).jpg
„Tanec nás baví“ by mohlo říci mnoho žáků naší školy, protože 10.5. 2011 představili v hotelu Grand svá vystoupení na Středočeském tanečním poháru 2011. Soutěžilo se ve třech kategoriích a všichni zúčastnění vytvořili báječnou atmosféru. Většina žáků naší školy soutěžila za DDM Čáslav pod vedením Terezy Jarošové . Naši školu reprezentovaly dívky ze 7.A Tereza Francová a Veronika Osúchová, které ve své kategorii obsadily 3. místo za vystoupení Get cool a na 4. místě skončily Leontýna Širáková a Michaela Šveřepová ze 7.B s vystoupením Dance dream. Gratulujeme.

Exkurze do Prahy

praha8.jpg
Ve čtvrtek 19. května se třída VIII.A doplněná žáky devátého ročníku vypravila do Prahy. Hlavním cílem byla prohlídka Petřína. Za nádherného letního počasí žáci nejprve vystoupali po 299 schodech do vyhlídkové kabiny ve výšce 51 metrů a odtud se pokochali nádherným výhledem po Praze. Potom navštívili přilehlé zrcadlové bludiště a sešli k Pražskému hradu. Po zámeckých schodech se dostali až k Velké Fürstenberské zahradě, která byla rekonstruovaná v letech 2006-2008. Prohlédli si vinici, ovocný sad a po litinových schodech sešli do okrasné části. Rozloha zahrady je 1,5 ha, šířka 130 metrů. Deset teras nabízí příjemná místa k odpočinku. Exkurze se vydařila a žáci poznali nová místa v naší metropoli.

Návštěva Kutné Hory

urad prace8.jpg
V úterý 24. května se vypravila třída VIII.A do Kutné Hory. Žáci nejprve navštívili úřad práce, kde absolvovali program výchovy k volbě povolání. Vyplnili si svá vlastní sebehodnocení a dozvěděli se, kde a jak získat informace potřebné k volbě povolání (Integrovaný portál MPSV). Potom si žáci prohlédli Galerii Středočeského kraje v Jezuitské koleji a seznámili se s její stálou expozicí. Návštěve se vydařila.

Sedmiboj smíšených dvojic

V pondělí 23. května se v tělocvičně konal sedmiboj smíšených dvojic žáků 8. a 9. ročníku. Zúčastnilo se ho 8 dvojic, které mezi sebou urputně bojovaly o vítězství. Po předání diplomů a drobných cen si všichni zúčastnění opekli za školou špekáčky a po náročném výkonu se občerstvili. Výsledné pořadí je: 1.místo Alice Milinková – Vojtěch Dlouhý, 2. místo Eva Kábrtová – Zdeněk Míchal, 3. místo Klára Čermáková - Filip Víšek.

Dokážu to!

P1010103.jpg
Dne 18. 5. 2011 se konal již třetí ročník celoškolní soutěže Dokážu to. V tělocvičně naší školy se sešlo celkem šest druřstev. V prvním kole řešili soutěžící otázky z oblasti zdravovědy. V druhé části soutěže museli žáci rozklíčovat, vyhodnotit a vypořádat se se situací běžného života, např. požár, nehoda, dealer drog, zranění. Třetí disciplína napětí v soutěži poněkud uvolnila. Chlapci a dívky plnili odměrné válce korálky. Čtvrtá část soutěže prověřila znalost dopravních značek. Prezentace Škola budoucnosti zamíchala průběžným pořadím. Nakonec jako vítěz odešla 9.B, na druhém místě 7.A a třetím 8.A. Všechna zúčastněná družstva si zaslouží pochvalu. Na soutěž se pečlivě připravila.

Beseda o historii

P1010120.jpg
Dne 19.5. se uskutečnila v devátých ročnících beseda politické procesy na Čáslavsku v 50. letech. Na toto téma si pro žáky devátých tříd připravila přednášku PhDr. Nováková z městského muzea v Čáslavi. Přednáška byla velmi zajímavá a žáci si mohli toto učivo doplnit znalostmi z regionálních dějin. Zaujalo je hlavně vyprávění o farmáři Toufarovi z Čihoště a vyprávění o tzv. Čihošťském zázraku. Prohlédli si i archivní záznamy z této doby.

Spolupráce se základní uměleckou školou

1[2].jpg
V pátek 8. dubna 2011 navštívily obě osmé třídy základní uměleckou školu, aby si zpestřily své hodiny literární výchovy. Žáci a studenti literárně – dramatického oboru pod vedením MgA. Heleny Malehové předvedli ukázky recitace českých i světových autorů a dramatizaci Erbenovy balady Štědrý den. Vystoupení se všem velice líbilo.

Finanční gramotnost - druhé v okrese

fg[2].jpg
Soutěž finanční gramotnost je pořádána pod záštitou ministerstva školství. Zavádění finančního vzdělávání žáků na ZŠ je důležité vzhledem k nezbytné orientaci v dnešním světe. Žáci jsou ve škole vedeni k tomu, aby se uměly orientovat v problematice peněz, domácích rozpočtů a v otázkách ochrany spotřebitelů. V leotošním školním roce se soutěže zúčastnili žáci osmých a davátých ročníků. Na prvních šesti pozicích se umístili Dušková Jana, Buchtová Andrea, Hovorková Michaela, Totušková Renata, Koenigstein Karel a Pokorná Kristýna. Dušková Jana, Buchtová Andrea, Hovorková Michaela se umístili na druhém místě v okresním kole .

Mistrovství školy ve stolním tenise

pin1.jpg
V pondělí 7. března 2011 se zúčastnilo celkem 24 hráčů mistrovství školy ve stolním tenise. Na prvních třech místech se umístili tito žáci: David Borovský, Tomáš Polman, David Tvrdík, Klára Čermáková, Aneta Kavuljaková, Michaela Flossmannová, Tomáš Merva, František Rada, Štěpán Rittich, Šárka Dlouhá, Tereza Francová, Monika Nováková, Vítězové obdrželi z rukou ředitele školy Jaroslava Vostrovského diplomy a drobné ceny.

 

pin2[1].jpgpin3[1].jpgpin4[1].jpgpin5.jpg

Projekt - volba povolání

země 0.jpg
Ve středu 31. března navštívila 8.A poslední z čáslavských středních škol – Střední zemědělskou školu v Sadové ulici. Ujala se nás zástupkyně ředitele školy Ing. Dana Jandová. Nejprve nám v aule promítla stručnou prezentaci školy, seznámila nás s její historií a přehledem studijních oborů. Informovali jsme se i na podmínky přijetí a možnosti dalšího pomaturitního studia. Náš projekt splnil hlavní cíl – získali jsme množství informací, které by nám měly pomoci při rozhodování o dalším studiu po 9. ročníku.

Osvobozování Čáslavi

dě 0[1].jpg
Paní doktorka Nováková z Městského muzea v Čáslavi si pro žáky devátých ročníků připravila přednášku na téma "Osvobozování Čáslavi". Žáci měli možnost zhlédnout autentické záběry z tohoto období a prohlédnout si fotografie z května 1945, které byly pořízeny obyvateli Čáslavi. Paní Nováková také přinesla žákům ukázat tankovou patronu. Témata z regionální historie jsou vždy poutavá, proto se přednáška setkala se zájmen žáků.

 

 

dě 1[1].jpgdě 2[1].jpgdě 3[1].jpgdě 4[1].jpg

Projekt Kam půjdu?

CIMG7968.jpg
Ve středu 9. února navštívila třída VIII.A v rámci svého projektu Kam půjdu? Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Čáslavi. Škola poskytuje střední vzdělání v technických i ekonomických oborech ukončené maturitní zkouškou. Ujali se nás Ing. Horák a Ing. Valtrová, kteří nás provedli areálem školy a informovali nás o podmínkách přijetí i obsahu studia. Dovolili nám nahlédnout i do některých odborných učeben, viděli jsme výuku psaní na klávesnici, hodinu účetnictví, prohlédli jsme si i dílny atd. Návštěva se vydařila.

Třída VIII.A v Praze

1[1].jpg
V úterý 8. února uskutečnila třída VIII. A exkurzi do Prahy. Jejím cílem byla jednak interaktivní výstava v galerii Mánes (koncepce Petr Nikl), jednak návštěva Národního muzea. Interaktivní výstava byla velmi originální a zajímavá, trochu nás zaskočil velký počet návštěvníků. Naopak v Národním muzeu byl klid a velmi se nám líbila výstava Staré pověsti české, kde jsme se mohli vrátit do časů praotce Čecha a dalších známých literárních hrdinů.

2[6].jpg3[6].jpg4[3].jpg5[4].jpg

Třída IX. A na interaktivní výstavě

play_1.jpg
V úterý 25. ledna si třída IX. A zpestřila výuku v podobě návštěvy galerie Mánes v Praze. Zde navštívila interaktivní výstavu Krystalíza. Výstava je inspirována dílem J. A. Komenského a jeho díla "Škola hrou". Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Po skončení výstavy třída poznala architektonické skvosty, které se nacházejí na nábřeží Vltavy (Tančící dům, Národní divadlo,...). Výlet se povedl a stal se inspirací i pro ostatní třídy.

play_2.jpgplay_3.jpgplay_5.jpgplay_4.jpg

Projekt Kam půjdu?

proj.jpg
Žáci VIII.A ve středu 12. ledna zahájili první etapu projektu s názvem Kam půjdu? Cílem projektu je seznámit se s čáslavskými středními školami. Jejich první cesta vedla do budovy Gymnázia a Střední pedagogické školy. Tam je přivítal zástupce ředitele školy Mgr. Josef Andrle, který prezentoval užitečné informace týkající se studia. Studenti třetího ročníku provedli naše žáky školou. Návštěva byla pro žáky velmi zajímavá.

 

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471